Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak spolehlivě modernizovat zařízení nn i vn a mít přitom klidné spaní?

V České republice jsou stále ještě v provozu jističe, které byly vyrobeny v 60. až 80. letech minulého století. Životní cyklus těchto zařízení se ovšem předpokládá v rozmezí 20 až 30 let. V instalacích, kde jsou vyšší nároky na četnost spínání nebo v rozvodnách, kde se mohou projevovat vlivy okolního prostředí např. v chemickém nebo papírenském provozu, může být životnost i kratší. Co s tím?

Každý – i ten sebelepší – výrobek dříve či později zastará. Významnou součást nabídky servisního oddělení Schneider Electric, tak představuje modernizace zařízení nn a vn, která jsou za hranicí své mechanické nebo elektrické životnosti a již nelze zajistit jejich plnohodnotný servis a zaručit bezpečný provoz. Do této skupiny spadají také nízkonapěťové výkonové jističe pro jmenovitý proud 250 až 6 300 A.

Výhodná varianta modernizace

Na základě dosavadních zkušeností z českého (i slovenského) trhu lze potvrdit, že díky historicky dobře nastavenému systému preventivní údržby v průmyslových provozech jsou rozváděče – ve kterých jsou výše zmíněné jističe instalovány – v dobrém stavu.

Uživatel tak nemusí (nemá-li k tomu jiný oprávněný důvod) ekologicky zlikvidovat celý rozváděč, ale může formou tzv. retrofitu vyměnit pouze jistič v dotčeném rozváděčovém poli. Typicky ušetří 30 až 40 % nákladů.

Obr. 1 Schneider Electric má s retrofitem jističů nn již 16 let zkušeností, nabízí více než 70 typových řešení.
Obr. 1 Schneider Electric má s retrofitem jističů nn již 16 let zkušeností, nabízí více než 70 typových řešení.

Proč se vyplatí využít retrofit?

Retrofit je výměna jističe v dotčeném rozváděčovém poli tj. jistič je ve stávajícím rozváděčovém poli nahrazen novým vzduchovým jističem Materpact NW nebo kompaktním jističem Compact NS resp. Compact NSX v pevném či výsuvném provedení.

Při instalaci se využívá přizpůsobovacího adaptéru, který „sladí“ upevňovací a připojovací body nového jističe s původními roztečemi nosné konstrukce rozváděče i přípojných míst proudovodných sběrnic. Vzhledem k tomu, že je z pocínované mědi (samozřejmě s odpovídajícím průřezem), nereaguje s hliníkovými sběrnicemi. Odpadají náklady na CuAl podložky.

V konstrukci rozváděčového pole, ani na sběrnicích, tak není nutné provádět jakékoliv úpravy. Montáž jednoho jističe trvá pouze 2 až 3 hodiny, a to včetně zapojení ovládacích obvodů. Krátká doba odstávky snižuje výrobní ztráty.

Obr. 2 až 5 Praktické realizace retrofitu – původní jistič (na obrázcích vlevo) je nahrazen novýmObr. 2 až 5 Praktické realizace retrofitu – původní jistič (na obrázcích vlevo) je nahrazen novým*
* Poznámka: Uvedené zobrazení ilustruje možnost použití výrobků společnosti Schneider Electric (na snímcích vpravo) a jejich technické způsobilosti jako alternativního použití. Snímky vlevo nezobrazují výrobky společnosti Schneider Electric a zobrazení nejsou srovnáním kvality výrobků.

Spolehlivé a bezpečné jističe, co vydrží

Technická vyspělost nových jističů – Masterpact i Compact – zajistí jak vysokou úroveň spolehlivosti a bezpečnosti elektrické instalace, tak její dlouhou životnost. Jističe jsou již ve standardním provedení vybaveny řídicí jednotkou spouští Micrologic řady 2.0E (resp. vyšší), která umožňuje měření daného odběrového uzlu (funkce multimetru) a získání dat potřebných pro plánování kýžených úspor. Uživatel získá například tyto údaje: spotřeba elektrické energie, kvalita elektrické energie, proud, výkon – a to v hodnotách okamžitých či průměrných. K dispozici je mu rovněž historie poruch či indikace potřeby údržby.

Bezchybný servis v odpovídajícím čase

Profesionální servis je nedílnou součástí nabídky Schneider Electric. Kromě modernizace – konkrétně například v podobě výše popsaného retrofitunabízí rovněž technickou pomoc, operativní servisní činnost a v neposlední řadě i dlouhodobou spolupráci na bázi servisní smlouvy. Špičkoví servisní specialisté dokážou uspokojit individuální potřeby a přání zákazníků. Vybaveni zkušenostmi z praxe i odbornými teoretickými znalostmi jim připraví technické řešení na míru – spolehlivé a využívající všech výhod Innovation at every level.

STÁHNĚTE SI VÝBĚROVOU NABÍDKU SERVISNÍCH SLUŽEB SCHNEIDER ELECTRIC

Co potřebujeme k vypracovaní návrhu nabídky:

  • V jednoduchých případech:
    • fotografie rozváděčového pole (čelný pohled a zadní pohled)
    • identifikace štítku původního - „starého“ jističe
  • V složitějších případech je Vám k dispozici bezplatná identifikaci zařízení pracovníkem Schneider Electric v místě instalace.

Požadavky a podklady zasílejte na email: milan.klimenda@schneider-electric.com
Jakékoliv konzultace směrujte na telefonní číslo: +420 603 884 332

Chcete vědět ještě víc?
Sdílejte článek s přáteli na Facebooku.


Schneider Electric CZ, s. r. o.
logo Schneider Electric CZ, s. r. o.

Společnost Schneider Electric je světovým expertem v ovládání energie. Svým zákazníkům a partnerům v oblastech průmyslu, energetiky, infrastruktury, IT a stavebnictví poskytuje řešení a služby pro bezpečné, spolehlivé a efektivní využívání elektrické energie.