Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rekonstrukce elektroinstalace

V dnešní přetechnizované době používáme stále více elektrospotřebičů. K nejčastějšímu problému starých elektroinstalací tedy patří především nedostatek zásuvek. Zásuvkové okruhy jsou často poddimenzované a nejsou schopny zvládnout požadovanou zátěž.

Jističe, v některých případech i pojistky, vypadávají, vedení se zahřívá a může dojít i k zahoření staré elektroinstalace, v lepším případě „jen“ k přerušení vedení, pokud máme elektroinstalaci provedenou ještě s hliníkovými vodiči. Stávající starší světelná instalace sice může být stále funkční, ale když se chystáme vyměnit vypínač nebo svítidlo, zpravidla dojde k ulomení vodiče a rozpadu ochranné izolace.

Nová elektroinstalace

Než začneme vrtat do zdi, je dobré si ověřit, kudy přesně vedou rozvody (vody, elektroinstalace a ostatní), abychom je omylem nepoškodili. Snadno je nalezneme pomocí profesionálního detektoru předmětů, který je pro zákazníky PRE zdarma k zapůjčení v Centru energetického poradenství PRE. Tento detektor umí lokalizovat elektrické vodiče, plastové i kovové trubky, dřevěné konstrukční prvky a další.

Nová instalace by měla být navržena tak, aby v každé obytné místnosti byly dva různé okruhy, které budou samostatně jištěny (jeden zásuvkový a jeden světlený).

Samostatný okruh musí mít ohřev vody, topný systém, praní, mytí i vaření. Při rekonstrukci by se nemělo zapomínat na prvky ochran, jako jsou přepěťové ochrany a proudové chrániče (chrániče musí být instalovány pro celý obytný prostor dle současných předpisů).

Nejvíce pozornosti by mělo být věnováno koupelně, kde hrozí největší nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Koupelna má svoje specifika a musí v ní být dodrženy bezpečnostní zóny dle ČSN 33 2000-7-71. Tyto zóny určují, jaké zařízení lze použít a kam ho vhodně umístit.

Z hlediska bezpečnosti provozu je nutné elektroinstalaci navrhnout a realizovat v třívodičové soustavě TN – S. Elektroinstalace patří z hlediska bezpečnostních předpisů mezi vyhrazená zařízení a nikdo, kromě osob znalých předpisů s osvědčením o provedení zkoušek pro danou práci, nesmí elektrická vedení a zařízení navrhovat, montovat a ani zkoušet. Před uvedením do provozu musí být každé elektrické zařízení přezkoušeno revizním technikem, který vystaví revizní zprávu.

Elektroinstalační práce jsou složité na provedení a náročné na bezpečnost, proto se do nich nepouštějte sami a raději je svěřte profesionálům.

Výstava AKU nářadí

Pro usnadnění montážních prací lze použít celou řadu ručního nářadí. V Centru energetického poradenství PRE probíhá od 6. 6. do 31. 8. výstava ručního akumulátorového nářadí, které si můžete sami vyzkoušet na předváděcích akcích: 6. června, 27. června a 22. srpna. (vždy od 10 do 17 hod.).

Vstup na výstavu a předváděcí akce je zdarma.

Například vrtací kladivo s pneumatickým příklepem, nebo šroubovák s vestavěným osvětlením jsou při rekonstrukci
k nezaplacení. Přijďte si vyzkoušet rozdíly mezi AKU a síťovým nářadím.


Závěr

Centrum energetického poradenství PRE věnuje problematice elektroinstalací a nářadí zvýšenou pozornost a neustále za vás sleduje nejnovější trendy v této oblasti. Přijďte se k nám zdarma poradit nejenom o těchto tématech.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Centrum energetického poradenství PRE
Jungmannova 747/28 (palác TeTa), Praha 1
Tel.: 840 550 055
E-mail: poradce@pre.cz
www.energetickyporadce.cz
www.facebook.com/energetickyporadce


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREměření, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREměření zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...