Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Inovace systému Desigo od společnosti Siemens zvyšují hospodárnost budov

Siemens uvádí na trh pátou verzi svého systému Desigo pro ovládání technických zařízení budov. Zdokonalený systém byl rozšířen o pokročilé nástroje, mezi něž například patří podsystém Total Room Automation a optimalizační funkce RoomOptiControl a Eco Monitoring.

Systém Desigo provozovatelům i uživatelům budov přináší možnost aktivního zapojení do hospodaření s energiemi, jehož výsledkem je trvalé snížení energetické náročnosti i nákladů na údržbu.

Moderní automatizační systém budov má být nastaven s ohledem na optimální využití energie. Toto optimální nastavení se však může časem postupně měnit. Jednou z hlavních a častých příčin je skutečnost, že systém není dostatečně transparentní pro uživatele, kteří nevědí, jak jimi prováděné změny ovlivňují spotřebu energie. Platí to zejména pro klimatizované místnosti, jež jsou současně vybaveny řízením osvětlení a žaluzií.

Nová verze systému Desigo proto poskytuje uživatelům jednotlivých místností i provozovatelům budov kompletní informaci o aktuální energetické účinnosti budovy. Tato zpětná informace je poskytována prostřednictvím snadno srozumitelného indikátoru s označením Green Leaf, jehož věcný obsah je vždy přizpůsoben úrovni znalostí a akceschopnosti dané uživatelské skupiny. Jako vrcholnou funkci pak systém nabízí možnost okamžité změny nastavení pro obnovení optimální energetické účinnosti. Výsledky průzkumu provedeného pracovníky Technické univerzity v Mnichově (Technische Universität München) ukazují, že aktivní zapojení provozovatelů a uživatelů do řízení energetického hospodářství budovy umožňuje snížit spotřebu energie až o 25 %, aniž by byl snížen uživatelský komfort.

Total Room Automation – úspora energie, stejný komfort

Desigo Total Room Automation (TRA) je otevřený, volně programovatelný podsystém pro integrované řízení místností. Systém zajišťuje řízení topení, větrání a klimatizace (Heating, Ventilation and Air-Conditioning – HVAC), řízení osvětlení a ovládání žaluzií. Desigo TRA optimalizuje spotřebu energie pomocí inovační funkce s názvem RoomOptiControl, která automaticky detekuje nadbytečnou spotřebu energie v místnosti a upozorní na ni uživatele změnou barvy ikony Green Leaf na prostorovém ovladači QMX3. Pokud je místnost v optimálním energetickém režimu, je ikona zelená. Pokud však vede nastavení provedené uživatelem místnosti k nadbytečné spotřebě energie, barva ikony se změní na červenou. Pro návrat nastavení regulace v místnosti k optimálnímu využívání energie stačí jednoduše stisknout tlačítko pod ikonou Green Leaf. Systém automaticky provede změnu svého nastavení, a následně změní barvu ikony zpět na zelenou.


Součástí podsystému TRA jsou také nové procesní podstanice PXC3 systému Desigo PX, které jsou díky protokolu BACnet/IP dokonale integrovány do automatizační úrovně PX s jejími primárními zařízeními HVAC (zdroje tepla, centrální vzduchotechnické jednotky, zdroje chladu). Primární zařízení HVAC tak lze řídit přímo podle signálů informujících o požadavku na energii v místnostech. V praxi to znamená, že se zapínají jen v případě potřeby a jejich činnost je přizpůsobována tak, aby dodávka přesně pokrývala požadavek v místnostech. Jedna procesní podstanice může řídit několik místností. Do podsystému TRA je bez omezení možné zaintegrovat přístroje s rozhraními KNX, DALI a EnOcean a stávající či nové snímače a akční členy značky Siemens.

Eco Monitoring – nižší spotřeba a menší opotřebení

Další inovační součástí systému Desigo podporující hospodárné využívání energie je funkce Eco Monitoring. Ta prostřednictvím ukazatelů kvality prostředí spojených se spotřebou energie průběžně sleduje činnost soustav HVAC v budově. Sledovanými ukazateli jsou například hodnoty naměřené snímači teploty, vlhkosti a tlaku, doby chodu a provozní režimy a charakteristiky jednotlivých zařízení HVAC. Je-li zjištěna odchylka od požadovaného stavu, nedostatečná účinnost nebo zvýšená spotřeba energie, je prostřednictvím signálu Green Leaf na displeji řídicí centrály Desigo Insight informován provozovatel budovy. Současné i připravované mezinárodní normy (např. EN 15323:2007) tuto funkci podporující trvalé udržování budov v optimálním provozním stavu požadují.

Funkce Desigo Eco Monitoring nejen pomáhá hospodárně využívat energii, ale také zmenšuje opotřebení zařízení a zabraňuje eskalaci mimořádných událostí. Díky svému dynamickému fungování a včasnému hlášení problémů umožňuje provozovatelům včas rozpoznat nežádoucí chování či stav technických zařízení v budově a neprodleně zasáhnout dříve, než dojde k poškození systému. V případě potřeby si provozovatelé mohou vybrat, zda mají být o mimořádné události informováni textovou zprávou (SMS), faxem, či elektronickou poštou.

Širší možnosti propojení na automatizační úrovni
Systém Desigo v nové verzi 5 také nabízí rozšířené možnosti propojení přístrojů na automatizační úrovni. Rozšířená podpora komunikačních standardů usnadňuje integraci systémů. Kompaktní provozní podstanice řady PXC jsou díky většímu počtu univerzálních I/O mnohem všestranněji použitelné. Možnost připojit k téže provozní podstanici řady PX paralelně přístroje různých generací (např. I/O moduly řad PTM a TX-I/O a pokojové regulátory teploty typu RXC) znamená významné zvýšení úrovně ochrany vynaložených investic.

Další informace o automatizačním systému Desigo.
Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...