Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Siemens dodal firmě Airbus komplexní systém zabezpečení závodů na bázi IT

Výrobce letadel Airbus, dceřiná firma skupiny EADS, spravuje své systémy pro kontrolu vstupu, video dohled a elektronickou zabezpečovací signalizaci pomocí softwaru Siveillance Fusion od společnosti Siemens, jenž je určen pro správu zabezpečovacích systémů. Do centrální platformy pro správu zabezpečení kromě toho přicházejí také údaje z ostatních systémů, například protipožárních. Firma Airbus tak má neustále dokonalý přehled a kontrolu nad systémy zabezpečení ve všech svých pobočkách a závodech po celém světě.

Zajistit co nejvyšší úroveň zabezpečení ve svých pobočkách a výrobních závodech je pro výrobce letadel jako je Airbus zcela klíčové. Firma se musí chránit nejen před přirozenými hrozbami (např. požárem nebo přírodními katastrofami), ale jako nadnárodní společnost musí počítat také s potenciálním nebezpečím teroristických útoků či sabotážních akcí způsobených aktuální politickou situací ve světě. Airbus musí rovněž chránit nejen své zaměstnance a provozní zařízení, ale zajistit i nepřetržitý chod svých provozů. Na všech těchto faktorech kriticky závisí jak bezpečnost jejích letadel, tak i pověst a hospodářské výsledky firmy.

Výroba letadel je sama o sobě velmi složitý proces. V prostředí zahrnujícím asi 1200 subdodavatelů a partnerských firem je třeba podle přesně stanovených postupů provádět tisíce činností. Aby se předešlo pozdějším problémům s letadly, a tím možnému ohrožení zdraví či životů cestujících, je nutné pracovat s maximální pečlivostí. Musí být například zajištěno, aby při výrobě byly vždy použity správné materiály, a byla tak vyloučena možnost vzniku poruchy letadla během jeho provozu.

Ve středu zájmu: Airbus A380

Jednotlivé komponenty letadel značky Airbus, včetně komponent určených pro současné největší osobní letadlo světa – Airbus A380, jsou vyráběny na mnoha různých, geograficky vzdálených místech. Vyrobené moduly poté putují z celého světa po zemi i po moři na místo konečné montáže ve francouzském Toulouse. Je tedy nutné zabezpečit i tyto dopravní trasy.

K zajištění nepřetržité ostrahy nejen fyzických stanovišť, ale i výrobních a logistických procesů zvolila firma Airbus pro všechny své lokality ve světě softwarovou platformu Siveillance Fusion od společnosti Siemens. Tato platforma je určena pro správu zabezpečovacích systémů, založenou na standardech IT. Software umožňuje sledovat z centrálních stanic v reálném čase veškeré parametry související se zabezpečením daných objektů či procesů. Aby bylo možné posuzovat situaci v oblasti zabezpečení jako celek, může platforma Siveillance Fusion přijímat také údaje z jiných oblastí a od jiných výrobců.

Samotná platforma Siveillance Fusion je vynikajícím příkladem posunu paradigmatu v oblasti tzv. interoperability systémů, k němuž v současné době dochází v oboru zabezpečovací techniky. Doposud obvyklé proprietární, hardwarově řešené produkty pro kontrolu vstupu, video dohled, detekci vniknutí a ochranu perimetrů jsou stále častěji nahrazovány variabilními systémy budovanými při použití současných prostředků IT se standardními rozhraními, k nimž lze bez problémů připojovat také produkty třetích stran.

Komplexní platforma propojuje mnoho systémů

Přínosy platformy, která umožňuje centrálně spravovat veškeré zabezpečovací systémy a zařízení, pro firmu typu Airbus jsou zřejmé. Zásadní je, že z ústředí firmy lze nyní v reálném čase sledovat veškeré detaily týkající se zabezpečení výroby i logistiky. Protože tak lze snáze koncipovat a zavádět do praxe normy i standardní osvědčené postupy, je možné dosahovat vyšší úrovně kvality výroby i jejího zabezpečení. Výsledkem je ucelený nadnárodní koncept komplexního zabezpečení firemních činností.

Systém Siveillance Fusion nabízí běžně známé grafické uživatelské rozhraní ve stylu operačního systému Microsoft Windows, v daném případě přizpůsobené podle požadavků společnosti Airbus. Práce s ním je tudíž pro uživatele v řídicím středisku pro správu zabezpečení převážně intuitivní. To je zvlášť důležité při zobrazování a podpoře toku procesů ve firmě. Změní-li se, lze tuto změnu snadno promítnout také do softwaru.

Do systému jsou zahrnuti všichni dodavatelé a partneři firmy Airbus. Software Siveillance Fusion například umožňuje určit každému jednotlivému dodavateli části závodu, do kterých mají jeho pracovníci přístup. Tato funkce je důležitá proto, že výroby každého letadla se účastní početná skupina dodavatelů a partnerů, která se neustále proměňuje. Jednak z toho důvodu, že na trh stále přicházejí nové prostředky a technologické postupy a s nimi noví partneři, a jednak proto, že letečtí dopravci vyžadují letadla stavěná na zakázku s namontovanými specifickými produkty od určitých dodavatelů.

Kladné hodnocení od firmy Airbus

„Ve společnosti Siemens jsme našli strategického partnera působícího po celém světě, stejně jako my, takže je nám vždy nablízku,“ říká Craig Morton, vedoucí útvaru Security Operations společnosti Airbus a dodává: „Siemens je schopen podporovat naše aktivity v oblasti zabezpečení po celý životní cyklus našich výrobků. Stejně tak je důležité, že software Siveillance Fusion inherentně umožňuje realizovat zákaznický, variabilní a rozšiřitelný systém komplexního zabezpečení. Konec konců ochrana investic do zabezpečení je také jedním z významných aspektů našeho podnikání.“


Airbus A380 - vrchol v osobní letecké dopravě
Společnost Airbus, dceřiná firma skupiny EADS, je celosvětově předním výrobcem osobních dopravních letadel s více než 100 sedadly. Letecká společnost se sídlem v Toulouse na jihu Francie zaměstnává na 55.000 lidí. Vlajkovou lodí společnosti je velkokapacitní letadlo Airbus A380 pro až 525 cestujících s doletem delším než 15.000 km. Jeho komponenty se vyrábějí ve více než dvanácti různých závodech v Evropě, USA a Asii. Do letadel A380 společnost Airbus nakupuje součásti od více než 1200 dodavatelů z celkem 32 zemí. Předem sestavené části stroje se z výrobních závodů dopravují do Toulouse ke konečné montáži. První Airbus A380 vzlétl v roce 2007, v roce 2011 bylo dodáno 26 letadel. Letadla typu Airbus A380 doposud přepravila zhruba 18 milionů cestujících. V současnosti má společnost Airbus objednávky na dalších 185 strojů typu A380 od leteckých dopravců z celého světa.

Požární ochrana na palubě letadla A380
Firma Airbus se spoléhá na společnost Siemens také při požární ochraně na palubě velkokapacitního dopravního letadla Airbus A380. Za tímto účelem byly vyvinuty speciální požární hlásiče, které garantují eliminaci falešných poplachů. To znamená, že společnost Siemens zaručuje, že hlásiče spustí poplach jen v případě skutečných známek požáru. Požární hlásiče se do částí letadla instalují při jeho dílčí montáži. Zvláštní pozornost se přitom věnuje částem letadla nepřístupným za letu. Hlásiče jsou proto umístěny třeba v prostorech pro náklad a v prostorech obsahujících kritickou elektroniku letadla. Hlásiči jsou vybaveny také palubní toalety a prostory určené k odpočinku posádky.