Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové energetické štítky na spotřebiče v roce 2011

Energetické štítky představují velmi efektivní nástroj zvyšování energetické účinnosti elektrospotřebičů na trhu a umožňují jednoduše porovnat provozní spotřebu jednotlivých modelů. Nové štítky pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace budou povinností od 30.11.2011, pro pračky a myčky od 20.12.2011.

Zajímavosti z tiskové konference, kterou pořádala značka Siemens ve spolupráci s PRE na téma nových energetických štítků v roce 2011 a zároveň na představení štítků v rámci EU a která se konala 22. února 2011 v Centru energetického poradenství PRE v Jungmannova 28, Praha 1.

Energetický štítek představuje velmi srozumitelnou cestu, jak si vybrat energeticky úspornější elektrospotřebič. Energetické štítky totiž poskytují spotřebitelům přehledné srovnání vybraných modelů a umožňují jim tak jednoduše se rozhodnout pro nejúspornější spotřebiče na trhu.
Energetické štítky byly poprvé v EU představeny v polovině 90. let. Se vstupem ČR do EU byly pak plně zavedeny i u nás. Energetické štítky umožňují zájemcům o nákup elektrospotřebiče velmi rychle se zorientovat mezi jednotlivými modely spotřebičů, respektive jejich energetickou účinností a dalšími parametry.
Poskytují tak možnost jednoduše porovnat provozní spotřebu jednotlivých modelů. Energetické štítky proto představují velmi efektivní nástroj zvyšování energetické účinnosti elektrospotřebičů na trhu. Jak dokládají studie GfK, v roce 2009 se energetická třída A a A+ podílela z více než 90 – 95 % na prodeji všech chladniček a praček v zemích střední a východní Evropy. Přitom ještě v roce 2004 to bylo jen 60 % pro chladničky a 75 % pro pračky. Z toho však také vyplývá potřeba změn v systému štítkování. Zjednodušeně řečeno je v současné době naprostá většina štítkovaných spotřebičů v nejvyšší energetické třídě. Štítky tak přestávají plnit svou funkci rozlišení mezi lepším a horším spotřebičem z hlediska provozní spotřeby energie.
To je mimo jiné důvodem, proč byla v květnu 2010 přijata nová legislativa o energetickém štítkování spotřebičů. Obsahové a vizuální změny energetických štítků i další (nové) požadavky související s jejich prezentací by tak měly přispět k tomu, aby energetické štítky nadále zůstaly tak efektivním nástrojem zvyšování energetické účinnosti spotřebičů jako tomu bylo doposud.

V úvodu vystoupil Ing.Josef Raffay, vedoucí oddělení analýzy trhu a poradenství PRE a.s., který představil úplnou novinku informační brožuru o štítkování a praktickou pomůcku pro určování spotřeby energie podle stáří spotřebiče. Centrum energetického poradenství PRE je místo pro každého, který má zájem o informace o bezpečnosti , funkcích a finančních nárocích spotřebičů. Poradci jsou zkušení odborníci s přehledem ve svém segmentu trhu a centrum obsahuje řadu praktických pomůcek pro výběr spotřebičů.

Ředitel marketingu Bosch a Siemens domácí spotřebiče pro ČR a SR (společnost BSH domácí spotřebiče, s.r.o., prodej domácích spotřebičů značek Bosch a Siemens.) Miroslav Veselý představil nový systém štítkování spotřebičů od 2011. Původní štítky z roku 1995 již neodpovídají technickému stavu výrobků, kdy nejlepší jsou dnes hodnoceny v kategorii A+++.
Nový štítek bude nabízet jednu pro spotřebitele velmi užitečnou změnu – údaje o roční spotřebě. Například u myčky roční spotřebu energie a vody pro 280 cyklů za rok. (Siemens nabízí myčky na 13 sad s 6,5 l/mytí). Nové štítky jsou jednodušší a převod na celoroční spotřeby je určitě pro spotřebitele relevantnější. Důležité je, že spotřeba bude včetně stand by režimu, který u některých spotřebičů tvoří významnou část spotřeby.
Nové štítky pro chlazení budou povinností od 30.11.2011, pro pračky a myčky od 20.12.2011. Pro výrobce je přechod na nové značení velmi náročný, jelikož nejde jen o nové značení, ale i nové zkoušky. Výrobky v prodeji se starými štítky budou postupně doprodávány. Odpovědnost za údaje na štítku má jednoznačně výrobce.

S další přednáškou navazoval Martin Sailer, generální ředitel CECED CZ, Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů. Evropské sdružení funguje již 53 let, za posledních 10 let investovaly evropští výrobci do technologií, které uspoří elektřinu a vodu 15 mld EUR. 1. Evropský štítek je z roku 1979 pro elektrické trouby. V roce 1992 navazovala první závazná směrnice, v r.1994 štítky pro chlazení, v r. 2004 došlo k posledním úpravám směrnice, vrámci kterých se novelizovalo i štítkování elektrických trub. V roce 2011 došlo k revizi směrnice a vznikla nová legislativa pro první skupinu výrobků (chlazení, myčky,pračky). Další skupiny včetně např. televizorů budou následovat. Při srovnáni s praxí je ovšem vidět, že nové značení má ve srovnání s technickým vývojem spotřebičů 8-10 zpoždění. Jelikož vývoj technologií je velmi rychlý, evropská komise legislativně nestíhá. Největší úspory zaznamenaly výrobky ve skupině domácích spotřebičů (např. pračky 1995-2010 spotřeba vody snížena o 46%, rozdíl myček v kategorii A a A+++ je 30% energie, sušička – úspora 60% energie). Předpokládá se, že za 3 roky bude třeba další revize štítků s ohledem na další předpokládaný vývoj.

V roce 1958 byl CECED založen jako Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů na základě iniciativy Západoevropských národních sdružení. V roce 1997 byla v Bruselu zřízena oficiální kancelář, která reprezentuje tento průmysl ve jménu Evropských institucí. CECED podporuje úlohu odvětví zvyšovat výkonnost výrobků při současném snižovaní jejich dopadů na životní prostředí. CECED reprezentuje Evropské odvětví domácích spotřebičů přímo zaměstnávající přes 200 000 lidí. Toto odvětví dosahuje roční obrat okolo 35 miliard EUR. Členské společnosti vyrábějí následující výrobky:

 • velké domácí spotřebiče (chladničky & mrazničky, myčky nádobí, pračky, sušičky, sporáky & trouby);
 • malé domácí spotřebiče (široký sortiment výrobků od holících strojků k vakuovým čističům);
 • zařízení pro vytápění, větrání a klimatizaci, zejména pro domácí spotřebu.
CECED reprezentuje inovační odvětví. Příklady současného proudu inovace jsou interaktivita s elektronickou komunikační technologií, zvyšování výkonu při současném snižovaní spotřeby energie a případně i spotřeby vody.

JAKÉ NOVINKY A ZMĚNY TEDY NOVÁ LEGISLATIVA PŘINÁŠÍ?

 • Nově energetický štítek pro televizory. Od konce listopadu 2011 povinnost používání štítku pro televizory.
 • Možnost zavést třídy A+, A++, A+++. Tyto třídy mohou být zavedeny, pokud již vzhledem k technologickému pokroku nestačí původní stupnice A – G. V současnosti je například třída A++ u chladniček, mrazniček a jejich kombinací.
 • Stupnice má jen 7 tříd. Ve většině případů má stupnice na štítku jen 7 tříd. Pokud tedy je například zavedena třída A++, stupnice končí písmenem E (A++ až E) namísto původního G. Vrchní šipka (třída) musí být označena zeleně a spodní šipka vždy červeně.
 • Nová metodika měření blíže skutečnému užití spotřebiče. Výpočet indexu energetické účinnosti, který tvoří základ zařazení do energetické třídy, je nyní blíže reálnému užití spotřebiče v domácnosti. Například spotřeba elektrické energie pračky nově zahrnuje praní i při teplotě na 40 °C a při poloviční náplni na rozdíl od předchozí metodiky, která počítala jen s plným pracím cyklem na 60 °C.
 • Nové informace na štítcích. Štítek již neobsahuje u praček a myček třídu účinnosti praní, resp. mytí, neboť tyto hodnoty nejsou relevantní (všechny pračky a myčky mají třídu A). Namísto spotřeby energie a vody na jeden prací/mycí cyklus nyní štítek obsahuje informaci o roční spotřebě energie a vody.
 • Štítek je jazykově neutrální. Štítky v celé Evropské unii mají nyní stejnou podobu na rozdíl od původního vzoru, na kterém se objevovaly texty v národních jazycích.
 • Štítek i v internetových obchodech. Informace uvedené na štítku musí být součástí informací poskytovaných při prodeji elektrospotřebičů přes internet, při zásilkovém či katalogovém prodeji.
 • Energetická třída v reklamě na výrobky. Povinnost zveřejňovat v reklamě a dalších propagačních materiálech, které uvádí cenu a/nebo spotřebu, také energetickou třídu elektrospotřebiče. Pozn.: toto ustanovení vstupuje v platnost od května 2012. Důležité je, že výše uvedené změny se vždy týkají jen spotřebičů, pro které již bylo přijato prováděcí nařízení. V současné době (únor 2011) jsou to tedy:
  • chladicí spotřebiče pro domácnost (chladničky, mrazničky a jejich kombinace),
  • pračky,
  • myčky,
  • televizory.
  Pro ostatní spotřebiče, na něž se vztahuje energetické štítkování, zůstává v platnosti původní systém, a to vždy až do přijetí (respektive nabytí účinnosti) příslušného prováděcího nařízení.

Nový energetický štítek pro chadničky a mrazničky a jejich kombinace

Další změny pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace
 • Od července 2010 mohou být uváděny na trh jen chladničky a mrazničky energetické třídy A a vyšší.
 • Od července 2012 budou moci být uváděny na trh jen chladničky a mrazničky třídy A+ a vyšší
 • a od července 2014 pak jen A++ a nejlepší A+ (s indexem energetické efektivnosti nižším než 42 %).
 • Vzhledem k zachování stupnice je tak třeba věnovat větší pozornost jednotlivým „+“.

Nový energetický štítek pro pračky

Další změny pro pračky
 • Štítek již neobsahuje třídu účinnosti praní, protože všechny pračky s kapacitou nad 3 kg mají povinně třídu účinnosti praní A.
 • Od 1. prosince 2011 mohou být na trh uváděny jen pračky třídy energetické účinnosti A a vyšší.
 • Od 1. prosince 2013 mohou být na trh uváděny jen pračky třídy energetické účinnosti A+ a vyšší.
 • Pro pračky dále platí omezení spotřeby vody a všechny pračky budou od prosince 2013 muset mít funkci praní ve studené vodě (20 °C).

Nový energetický štítek pro myčky

Další změny pro myčky
 • Štítek již neuvádí index mycí účinnosti,protože všechny myčky jsou v kategorii A.
 • Od 1. prosince 2011 je možné uvádět na trh jen myčky třídy energetické účinnosti A a lepší (platí pro myčky nad 10 sad nádobí a šířky 45 cm (ne stolní myčky apod.)).
 • Od 1. prosince 2013 je možné uvádět na trh jen myčky třídy energetické účinnosti A+ a lepší (resp. A pro myčky o kapacitě 10 sad nádobí a šířce 45 cm nebo menší).
 
 
Reklama