Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Správné umisťování čidel v technologiích

Při oživování systémů měření a regulace se technici velmi často setkávají s chybně nainstalovanými čidly nebo jejich částmi. Připomeňme si tedy několik základních pravidel pro montáž čidel.

Při oživování systémů MAR se technici často setkávají s chybně nainstalovanými čidly. Montážní závady se v této fázi již velmi obtížně odstraňují. Připomeňme si tedy několik základních pravidel pro montáž čidel.

Montujte čidla tak, aby nevyčnívala do průchozích míst, aby nevisela (s výjimkou kulových teploměrů v prostoru) a byla chráněna před neúmyslným poškozením.

Před každou montáží zvažte:
  • maximální a minimální teplotu okolí (např. u výměníkových stanic a venkovních čidel)
  • okolní vlhkost, vliv stříkající vody (chladicí věže)
  • otřesy (montáž na VZT jednotky)
  • ochranu proti výbuchu (kontrola vůči projektu).

Počítejte s aktivní délkou čidla, především u čidel rychlosti vzduchu. Ke každému čidlu by měl patřit příslušně označený otvor pro kontrolní měření, uzavřený plastovou zátkou.

Kabel přivádějte spodem. Dole jej opatřete rezervní smyčkou, která umožní vyjmutí čidla z příruby nebo jímky bez odpojování kabelu a zabrání vtékání zkondenzované vlhkosti do svorkovnice. Při montáži čidla na izolované potrubí nebo kanál nestlačujte vnější izolaci – použijte odstupňovanou montážní přírubu. Pokud příruba nemá vhodné odstupňování, použijte distanční trubičky.

Při skryté montáži do podhledů, pod sádrokartón apod. místo montáže zřetelně označte a zakreslete jej do dokumentace. V bezprostřední blízkosti čidla umístěte štítek s popisem, který by měl obsahovat funkci čidla a pozici podle výkresů.

Více si můžete přečíst na webu.

Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.

 
 
Reklama