Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VII. Konference visegrádských zemí pro osvětlení LUMEN V4 2018

Rádi bychom Vás srdečně pozvali na konferenci, kterou připravili Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií.

V pořadí již 7. konference LUMEN V4 2018 navazuje na loňský ročník pořádaný Polskou společností pro osvětlování.

Jedná se o konferenci týkající se problematiky světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe. Konference je určena pro projektanty, vědecké a akademické pracovníky, architekty, hygieniky, realizátory elektroinstalací, prodejce, investory, provozovatele a správce osvětlení, stejně tak i pro širokou veřejnost se zájmem o oblast světelné techniky.

Kromě odborných přednášek, rozdělených do tří konferenčních dní, je zařazen také kulturní program ve formě uvítacího večírku, společného výletu a společenského večera.

Konference se tak může zúčastnit prakticky každý zájemce o informace z oboru, přednášející, který chce prezentovat výsledky své práce anebo vystavovatelé prezentující své výrobky či služby. Účastníkem může být také samozřejmě i libovolná doprovázející osoba, jedinou podmínkou je však registrace účastníka a úhrada příslušného konferenčního poplatku. Registrace probíhá do 3. září na stránkách konference.

Konference se uskuteční ve dnech 18. - 20. 9. 2018 v prostorách Grand Hotelu v Třebíči. Těšíme se na Vaši účast.Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební
logo Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební

Jedním z 24 ústavů na Fakultě stavební v Brně je Ústav technických zařízení budov, který je odborně zaměřen na obory Technika prostředí budov Technická zařízení budov Energetika budov Aplikovaná fyzika Tepelná technika TZB Modelování a simulace TZB Výuku ...