Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodloužení životnosti kabelů až o několik desítek let

Díky technologii, kterou vyvinula společnost Siemens ve spolupráci se svým partnerem – firmou Novinium lze životnost kabelů prodloužit až o několik desítek let bez výkopových prací a těžké techniky.

Renovace v řádech hodin

Stejně jako všechno má ovšem i elektrické vedení omezenou životnost. Zatímco však u nadzemních elektrických vedení nepředstavuje jejich případná rekonstrukce či výměna vážnější problém, u podzemního vedení je situace mnohem komplikovanější. Pomocí podzemních kabelů je navíc elektřina rozváděna především ve městech, což ještě více komplikuje jejich už tak náročnou výměnu.

Celý proces renovace kabelů je založen na vyplnění vnitřku vedení speciální silikonovou směsí.

Speciální silikonová směs je do kabelů vstřikována pod konstantním tlakem a postupně zaplňuje všechny prostory mezi vodiči, dokud není kabel naplněn až po druhý konec. Směs poté v kabelu přibližně sedm dní proniká do původní izolace a navrací jí její dřívější ochranné vlastnosti. Tato fáze však může být realizována i pod napětím, takže vedení může být zprovozněno prakticky ihned po naplnění kabelu, což trvá řádově pouze jednotky hodin.


Životnost podzemních kabelů je různá, zpravidla se však pohybuje v rozmezí 30 až 40 let. Naplnění silikonovou směsí životnost starých kabelů prodlouží o dalších několik desítek let.

Původní kabely při ní není třeba nahrazovat novými, a mohou tak sloužit další desítky let.

Kromě nesporných výhod celé metody, zejména co se týče časové a finanční náročnosti, je potěšitelný i její ekologický aspekt.
Samotná směs, která se pro plnění kabelů využívá, je i přes svoje vlastnosti šetrná vůči životnímu prostředí – není hořlavá, toxická, ani karcinogenní.
Její složení lze navíc upravovat podle teplotních a dalších vnějších podmínek, v nichž se kabel nachází. Každé vedení tedy může být ošetřeno doslova „na míru“.

Pro novou metodu renovace kabelů je – kromě samotné silikonové směsi – potřeba v podstatě už jen pumpa se speciálním nástavcem, která vhání směs do kabelů.
Pro novou metodu renovace kabelů je – kromě samotné silikonové směsi – potřeba v podstatě už jen pumpa se speciálním nástavcem, která vhání směs do kabelů.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 
Reklama