Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ve třetině obchodů našla SEI chyby u energetických štítků

Nejlépe jsou označovány spotřebiče v prodejnách u velkých specializovaných řetězců.

Inspektoři Státní energetická inspekce (SEI) uskutečnili za tři čtvrtletí kontroly ve 256 obchodech. Chyby při využívání energetických štítků našli v 93 případech, tedy u 36% kontrolovaných podniků.
Podniky, ve kterých se chyby objevily, dostaly pokuty v celkové výši 280.000 korun. Uvedla to dnes 5.11. 2012 inspekce v tiskové zprávě.

"Nejlépe jsou označovány spotřebiče v prodejnách u velkých specializovaných řetězců. U drobných samostatných prodejců není zatím dostatečná informovanost o správném vystavení energetických štítků," uvedla SEI.

Energetickými štítky musejí být označovány spotřebiče jako chladničky, pračky, myčky nádobí, klimatizace, televizory a podobně. Štítky slouží zákazníkům jako informace o tom, nakolik energeticky náročný bude provoz daného spotřebiče.
"Je proto velmi důležité, aby byl energetický štítek na místě prodeje zákazníkům k dispozici, protože nákupní rozhodnutí ovlivní budoucí náklady na energie dané domácnosti na řadu let dopředu," uvedla SEI.

Zdroj: ČTK 5.11.2012

Nové energetické štítky se objevují v obchodech od r. 2011 na základě nové rámcové směrnice 2010/30/EU o energetickém štítkování, která byla přijata v roce 2010. Směrnice pozměnila nejen podobu štítku, ale i informace na něm uvedené.
Nové štítky jsou pro nově prodávané spotřebiče povinné od:

  • 30. listopadu 2011 - pro chladničky, mrazničky a jejich kombinace, nově pro televizory
  • 20. prosince 2011 - pro pračky a pračky se sušičkou, myčky nádobí

 
 
Reklama