Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rozšíření systému HDL Buspro v Divadle DISK

Divadlo DISK1, které spadá pod Divadelní akademii múzických umění v Praze, se při zefektivnění ovládání osvětlení divadelního sálu muselo vydat cestou sběrnicového systému.

Sál divadla DISK sloužící k výuce studentů i k divadelním představením
Sál divadla DISK sloužící k výuce studentů i k divadelním představením

To bylo poprvé realizováno při rekonstrukci v roce 2017 během letních prázdnin, kdy není divadlo v provozu. (Pozn. red.: Reportáž si můžete prohlédnout zde.) Myšlenka sběrnicového systému se zrodila už v této době a v podstatě jako „pokusný králík“ a na doporučení byl zvolen systém HDL Buspro. Podstatnou myšlenkou a základem pro výběr tohoto systému byla nejen jeho programovatelná flexibilita, ale i některé kladené požadavky na ovládání, jednoduchost a stavebnicové prvky. A hlavně možnost rozšíření systému v pozdější době.

K rozšíření došlo až během letošního léta (l. p. 2020) v pauze mezi koronavirovými vlnami. Vyvstala totiž potřeba mít pod kontrolou nejen přilehlé prostory k divadelnímu sálu. V souladu s dlouhodobým plánem vyměnit starý analogový systém plný tlačítek a vypínačů, s jeho neduhy typu nemožnost přepnutí nebo použití jinak, než jak je to dáno, a i objevující se poruchovosti, byl připraven projekt k propojení ke stávající sběrnici HDL Buspro s novými funkcemi.

Kam se divák nedostane – provaziště divadla
Kam se divák nedostane – provaziště divadla

Divadelní sál má několik druhů osvětlení. Nejdůležitějším z nich je tzv. pracovní osvětlení. To slouží v době mimo divadelní představení pro zkoušky a přípravy nebo bourání představení. Druhé je tzv. sálové osvětlení. Používá se při příchodu diváků do sálu, pochopitelně svítí do hlediště a jedním z důležitých požadavků na toto osvětlení je jeho stmívatelnost. Třetím druhem je osvětlení nouzové, a případně také protipanické. A protože divadelní sál DISKu je koncipován jako „blackbox“2, což znamená, že nemá pevně rozděleno jeviště a hlediště, jsou jednotlivá osvětlení v rámci své funkce rozdělena i na podčásti. Kombinací těchto částí je možné ovládat osvětlení po určitých sekci v závislosti na použití sálu.

Všechna tato svítidla před rokem 2017 byla halogenová. Ta byla kompletně nahrazena LED svítidly. To vedlo k samozřejmě k výrazným úsporám za spotřebovanou energii, zlepšení kvality osvětlení a snížení nároků na údržbu systému (např. už jen samotná výměna světelných zdrojů atp.). Systém HDL Buspro je v případě divadla určen hlavně pro ovládání zmíněných druhů osvětlení. Také umožňuje tyto režimy modifikovat anebo případně upravit ovládání dle požadavků připravované inscenace. Žádané změny v nastavení systému se provedou z počítače připojeného k ethernetovému rozhraní HDL Buspro, takže se projeví ihned. Ke změnám není tedy potřeba cokoli přepojovat nebo nějak složitě přepínat, ale vše proběhne přeprogramováním hardwarových prvků po jediné datové sběrnici. K vybudování našeho systému byly ze stavebnice Buspro vybrány jako stavební prvky zejména jednotky inteligentních relé pro spínání daných osvětlení a rozhraní DMX3 pro externí stmívače sálového osvětlení.

Ovládání osvětlení divadelního sálu s osmitlačítkovými panely je přístupné ze všech čtyř možných vstupů do sálu, jednoho vstupu na technické lávky a samozřejmě ze světelné a zvukové režie divadla. Tyto ovládací panely se chovají na každém místě trochu jinak. Například u vstupu na technické lávky lze rozsvítit pouze jejich osvětlení, ve světelné režii lze také při divadelním představení pomocí jednoho tlačítka ostatní panely zablokovat proti nechtěnému stisknutí.

Systém HDL Buspro v DISKu v roce 2020 byl rozšířen o další moduly nejen reléových jednotek, ale také stmívačem pro LED světelné zdroje. Ten je určen pro osvětlení foyer a přilehlého prostoru před diváckými toaletami. Jak bylo již výše zmíněno, nutnost nahrazení starého analogového ovládání si vyžádalo ovládat i další prvky starého systému. Například různé sekce nouzového osvětlení, zapínání a vypínání světelných tabulí „Ticho, probíhá představení“, a také spouštění stmívacích jednotek pro scénické osvětlení. Pomocí externích relé je signál z HDL Buspro převeden k sepnutí dalších přístrojů stávajícího systému. Tlačítkový panel umístěný v režii sálu tak dokáže pomocí jednoho z tlačítek nastartovat rozvaděče scénického osvětlení a zapnout blokace.

Pohled do rozvaděče divadla: několik prvků sběrnicového systému Buspro nahradilo téměř celé pole bývalého rozvaděče
Pohled do rozvaděče divadla: několik prvků sběrnicového systému Buspro nahradilo téměř celé pole bývalého rozvaděče

Z technického hlediska provedené realizace byla hlavní ideová myšlenka ze začátku celé akce, kdy bylo přepokládáno možné zahrnutí některých funkcí do ovládání HDL. Jednou z výzev pro toto rozšíření, aby bylo možné například zachovat ovládání osvětlení z divácké šatny (pro foyer), bylo využití staré analogové kabeláže pro nutné umístění HDL tlačítkových panelů nahrazujících starý systém. Potřeba 4 vodičů sběrnicového systému byla splněna pomocí již natažených starých komunikačních kabelů SYKFY. To znamená, že toto rozšíření se obešlo bez jakýchkoliv zásahů do zdí budovy a změnily se tak pouze viditelné ovládací panely. Nyní je tedy lze vyplnit jakýkoliv požadavek na změnu odkudkoli, a to pouze příslušnými příkazy pro nastavení celého systému.

Ethernetové propojení do bezdrátové sítě v budoucnu umožní i dálkové ovládání osvětlení a dalších potřebných prvků pomocí tabletu s aplikací HDL-ON z kteréhokoliv místa, kam dosáhne signál přístupového bodu WI-FI. To tedy umožní přenést toto ovládání kamkoli do sálu (na tzv. live post), což dříve s analogovým ovládáním nebylo možné. A až bude třeba systém opět o něco rozšířit, zařadí se potřebné prvky ke stávající sběrnici HDL Buspro a provedou se příslušná nastavení. Jedním z takových plánů je například detekce přítomnosti na sále. Studenti dost často zapomenou po zkoušení za sebou zhasnout, ovšem to už je na vyprávění do jiného časopisu.


1 DISK je zkratkou „Divadelní studio konzervatoře“ z dob, kdy ještě DAMU neměla statut vysoké školy, ovšem už na této konzervatoři vzniklo divadlo a název již zůstal.

2 Blackbox neboli černý prostor kvádrového tvaru je typem divadelní budovy, kde je možné hrát i jinými způsoby než v klasických kukátkových divadlech, např. krom kukátka, také aréna, hraní na šířku sálu – tedy nejen na hloubku, molo, nebo i prázdný prostor (→ to bývá v některých divadlech potíž).

3 DMX512 je nejrozšířenější komunikační protokol ve scénickém osvětlení


HDL Automation s.r.o.
logo HDL Automation s.r.o.

HDL Automation s.r.o. zastupuje na českém a slovenském trhu globální značku HDL. Dodává škálu produktů od jednotlivých modulů až po kompletní automatizační systémy budov. Během své 30leté historie realizovala společnost HDL mnoho inovativních řešení ...