Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systém vizualizace a ovládání technologií VizWeb

Firma Tronic Control - výrobce řídicích systémů, spustila pro vizualizaci a ovládání technologií webový portál VizWeb, který dává uživateli komfortní přehled o stavu řízené technologie.

Vizualizační portál VizWeb je umístěn na samostatném datovém serveru, umístěném na páteřní síti s vysokou konektivitou, který je pod stálým dohledem, což zaručuje vysokou provozní spolehlivost portálu.

Portál je tvořen datovým serverem TWCS, databází SQL a generátorem webových stránek. Datový server přijímá technologická data z procesních stanic nebo komunikačních převodníků. Přijatá data kontroluje a zpracovává přijatá procesní data z jednotlivých datových bodů. Zpracovaná data jsou ukládána do databázového SQL serveru, který je druhou součástí portálu. Datový server TWCS současně zajišťuje odeslání případných povelů od operátora do řídicích stanic. Vybraná data nebo povely je možné dále ukládat se zadanou periodou co archivu v databázi pro další zpracování nebo analýzu.

Generátor webových stránek po přihlášení uživatele jménem a heslem vybere z databáze SQL seznam technologických schémat přístupných danému uživateli a vytvoří z dat umístěných v databázi technologické schéma s procesními daty dané technologie. Každý uživatel má přidělenu uživatelskou úroveň v deseti stupních, tato úroveň se při vytváření konkrétního zobrazení porovnávána s prioritou každého datového bodu. Tím se určuje, které datové body jsou pro konkrétního uživatele zobrazeny a které z nich je možné ovládat. Generátor webových stránek také může vytvářet z archivovaných hodnot časové průběhové grafy hodnot.

Schéma přenosu dat
Schéma přenosu dat
Oproti konceptu umístění vizualizačního portálu přímo do procesní stanice poskytuje uvedený koncept následující výhody:
  • data a grafické vizualizační rozhraní jsou umístěny na serveru s vysokou datovou konektivitou, což umožňuje dostatečně rychlý přístup i ke graficky náročnějším vizualizačním schématům, protože grafická data jsou umístěna v serveru, nikoli v procesní stanici
  • pro vizualizaci a ovládání technologie stačí standardní internetové připojení, není zapotřebí zajišťovat pro přístup k procesním stanicím veřejnou pevnou IP adresu připojovacího místa, tím se snižují pravidelné poplatky internetovému providerovi
  • generování webové stránky je dynamické, pomocí redakčního programu je možné grafiku zobrazení operativně měnit nebo upravovat
  • ukládání dat do SQL databáze umožňuje archivaci, třídění a analýzu prakticky neomezeného objemu dat. Data mohou být zobrazena ve formě průběhových grafů nebo datové řady s možností uploadu do počítače uživatele.
  • je možné zobrazení z více samostatných technologických celků do jedné vizualizační stránky, čímž se zvyšuje přehlednost zobrazení pro správce více technologických objektů
  • zobrazení je možné dynamicky modifikovat pro různé uživatele, každý uživatel má danou úroveň oprávnění jak pro zobrazení tak i pro ovládání technologie. .
  • systém umožňuje vyhodnocení mimolimitních stavů vybraných veličin a odeslání varovné SMS na zadaný telefon
  • nízká datová náročnost celého systému, z procesní stanice do serveru jsou přenášena pouze surová data v komprimované podobě.
Tronic Control s.r.o.
logo Tronic Control s.r.o.

Tronic Control s.r.o. je předním českým výrobcem řídicích systémů TRONIC 2000 pro oblast vytápění, větrání a chlazení. Firma se kromě hlavní náplně, tj. vývoje, výroby a nasazování těchto systémů, zaměřuje na komplexní dodávky vytápění a chlazení, kde však ...