Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Integrace zařízení HVAC v systémech měření a regulace TRONIC® 2000

Majitelé a provozovatelé budov se již nějakou dobu setkávají, a stále častěji budou setkávat, s problémem integrace nejrůznějších technologií větrání, vytápění a klimatizace ve svých budovách. Je to dáno snahou prakticky všech výrobců vybavovat svá zařízení regulací a nespoléhat se na nadřazené řízení klasickými řídicími systémy, mezi něž patří i TRONIC 2000®.  Je to jistě správné rozhodnutí, protože kdo jiný by měl nejlépe vědět, jak se zařízení chová v nejrůznějších režimech, jaké má vlastnosti, co všechno umí, čili jak pracuje? Samozřejmě že vývojař a výrobce. Zadat vývoj a následně vyvinout jednoúčelový regulátor není v dnešní době již nic tak složitého. Je samozřejmě nutné regulátor vybavit komunikačními schopnostmi a pak již jen dodávat jako součást zařízení.

Vybavení zařízení vlastní regulací je samozřejmě velmi zajímavé a výhodné i pro projektanty technologie. Těm odpadá nutnost detailně komunikovat s projektanty MaR a často se pouze odkáží na technický popis, kde je uvedeno komunikační rozhraní. Projektant MaR a hlavně výrobci a dodavatelé systémů měření a regulace se tak stále více dostávají do role integrátora nejrůznějších zařízení HVAC, ale i jiných, a vlastní řízení ponechávají na regulátorech výrobců. Komunikace s integrovaným zařízením pak zahrnuje především získávání informací o stavu zařízení, poruchách a hodnotách fyzikálních veličin (teplota, vlhkost, tlak …). Opačným směrem pak putuje povolení/blokování chodu, nastavení režimu a zadání žádaných hodnot pro regulaci.

Pokud mají nadřazené řídicí systémy, jako je TRONIC 2000®, zvládnout integraci více takovýchto zařízení, musí být vybaveny rozsáhlými komunikačními schopnostmi a především v nich musí být implementovány nejpoužívanější komunikační protokoly.

TRONIC 2032EX
TRONIC 2032EX

Systémy TRONIC 2000® mají integrovanou celou řadu standardizovaných, ale i proprietárních komunikačních kanálů. Tyto kanály umožňují připojení celé řady prvků vybavení budov a zařízení HVAC. Tak je možné vzájemně koordinovat činnost jednotlivých komponent a zařízení a optimalizovat komfort uživatelů budovy při současné redukci nákladů na spotřebovanou energii.

Komunikační kanál je určen jednak elektrickým rozhraním a jednak komunikačním protokolem. Některé komunikační kanály používají standardní elektrické rozhraní např. ETHERNET nebo RS485, jiné mají definované specifické rozhraní, např. KNX nebo MBus.

Systémy KNX/EIB se obvykle používají v takzvaných „inteligentních domech“. Umožňují ovládání nejrůznějších zařízení domu jako např. stmívače světel, ovládání žaluzií, čtení dat z ústředny sledující počasí, připojení vytápěcích systémů (kotle, tepelná čerpadla). Použití systémů KNX/EIB je obvyklé v menších objektech jako jsou rodinné domy.

Sběrnice BACNet v provedení komunikujícím po sběrnici RS485 (BACNet MSTP) nebo ETHERNET (BACNet IP) jsou vhodné pro větší budovy. Tímto komunikačním rozhraním se obvykle připojují větší celky, jakými jsou klimatizační VRV systémy, splitové jednotky, automatiky kotlových kaskád, ventilační jednotky atd..

Sběrnice MODBUS také umožňuje komunikovat po sběrnici RS485 (MODBUS RTU) nebo po síti ETHERNET (MODBUS TCP). Tato sběrnice má široké uplatnění pro integraci technologických skupin (ventilační jednotky), VRV jednotek, ovládání lokálních klimatizačních jednotek (např. typu fancoil) ale i pro připojení frekvenčních měničů, ventilátorů, čerpadel …

Jednoúčelové komunikační kanály OPENTHERM a MBUS umožňují připojení konkrétních zařízení k řídicímu systému. Komunikační kanál OPENTHERM je určen pro čtení stavu a ovládání kotlové automatiky plynového kotle nebo elektrokotle. Kanál MBUS umožňuje sběr dat z měřičů energií (elektroměry, kalorimetry, vodoměry) do řídicího systému.

Tímto výčet nejpoužívanějších komunikačních rozhraní a protokolů samozřejmě nekončí. Je zřejmé, že na výrobce a dodavatele řídicích systémů pro technologie budov jsou a budou kladeny nové nároky a čím dál složitější úkoly. Protože kdo jiný a jak může zajistit na první pohled tak banální záležitost, jakou je zabránění současnému vytápění, chlazení a větrání více navzájem neintegrovaných zařízení?

AVR IRC1
AVR IRC1

TRONIC CONTROL® s.r.o., výrobce řídicích systémů TRONIC 2000®, si je vědom důležitostí této problematiky a systematicky se jí věnuje již řadu let. Řídicí systémy TRONIC 2000® jsou vybaveny všemi výše zmíněnými komunikacemi a staly se proto žádanými právě na poli integrace zařízení HVAC především v administrativních budovách a hotelech.

Tronic Control s.r.o.
logo Tronic Control s.r.o.

Tronic Control s.r.o. je předním českým výrobcem řídicích systémů TRONIC 2000 pro oblast vytápění, větrání a chlazení. Firma se kromě hlavní náplně, tj. vývoje, výroby a nasazování těchto systémů, zaměřuje na komplexní dodávky vytápění a chlazení, kde však ...