Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak svítíme v České republice? Unikátní průzkum zabývající se osvětlením v domácnostech

V Česku se používají klasické žárovky v 33 %, halogenové žárovky v 22 %, kompaktní a lineární zářivky v 32 % a technologie LED v 13 %. Vypínat osvětlení, pokud ho nepoužívají, je zvyklých 94 % respondentů a průměrná česká domácnost má 22,3 světelných zdrojů.

logoSEVEn

Zaměření výzkumu

 

Výzkum proběhl ve 12 evropských zemích na podzim roku 2012 a v každé zemi se ho zúčastnilo cca 500 respondentů, v ČR 443 respondentů. Výzkum byl zaměřen na mnohé aspekty osvětlení v domácnostech: nejčastěji užívané druhy osvětlení: např. klasická žárovka, kompaktní zářivka alias „úsporka“ a technologie LED. Dále se v rámci výzkumu zjišťovalo umístění a míra využívání osvětlení, spotřebitelské chování ve vztahu ke světelným zdrojům, míra a zdroje informovanosti v oblasti osvětlení, apod.

Hlavní závěry

Při celkovém porovnání klasických žárovek vůči svým úsporným náhradám (halogenové žárovky, kompaktní zářivky a tzv. LED žárovky1)) je zastoupení ve prospěch úsporných světelných zdrojů (33 % klasické žárovky vůči 39 % energeticky úsporné světelné zdroje).

Při celkovém porovnání druhů světelných zdrojů jsou v českých domácnostech nejvíce zastoupeny klasické žárovky (33 %), kompaktní zářivky (26 %), směrové halogenové žárovky, tzv. spoty (13 %), halogenové žárovky (8 %), směrové LED žárovky (7 %) a tzv. LED žárovky (6 %).

V ČR se nakupují kompaktní zářivky (tzv. úsporky) velmi často či často v 73 % případů a důvody jsou velmi praktické: lidé chtějí šetřit energii a snížit výdaje (89 %) a kvůli vysoké době života – nemusí žárovky či zářivky měnit příliš často (40 %); ti, kteří kompaktní zářivky nekupují či kupují málokdy, uvádějí především ekonomické důvody (65 %) a kvalitativní důvody: nevěří vysoké době života (40 %), je pro ně nepřijatelná kvalita světla (40 %) a příliš dlouhá doba náběhu (39 %). Evropský průměr nákupu kompaktních zářivek velmi často či často je 75 %.

Mnohem méně častěji, než v případě kompaktních zářivek, lidé v ČR nakupují tzv. LED žárovky, tedy světelné zdroje LED, které nahrazují klasické žárovky se standardním závitem E14 či E27; velmi často či často jsou nakupovány v 31 % případu, zřídkakdy či vůbec v 65 % případů; jako hlavní důvod menšího zájmu je především jejich vysoká cena (62 %).

Většina respondentů (81 %) má v zásobě klasické žárovky, pouze 19 % respondentů nemá žádnou zásobu žárovek. Největší procento respondentů (55 %) uvedlo, že mají v zásobě 1 až 5 klasických žárovek. Nejvyšší počet klasických žárovek mají v zásobě lidé ve věku 50–75 let (6 a více kusů klasických žárovek 32 % respondentů), naopak u mladších ve věku 18–34 let má 6 a více kusů klasických žárovek pouze 22 % respondentů; častěji mají zásoby klasických žárovek v rodinném domě (6 a více kusů 39 % lidí) než v bytě (6 a více kusů 20 %). Největší zásoby klasických žárovek mají v evropském srovnání domácnosti v Rakousku a ve Švédsku (6 a více kusů cca 50 % respondentů), naopak v Portugalsku, Španělsku a Itálii má zásobu 6 a více klasických žárovek pouze 10 % respondentů.

Po výměně za úspornější světelný zdroj své chování změnilo 35 % a nezměnilo 53 %; nejčastěji po změně chování lidé svítí déle, protože věří, že je celková spotřeba nižší.

Čeští spotřebitelé jsou si vědomi toho, že nové typy světelných zdrojů mohou obsahovat nebezpečné látky a do komunálního odpadu je vyhazuje pouze 27 % lidí, 10 % lidí je vrací zpět prodejci, 39 % dává do speciálního kontejneru a 17 % odevzdává ve sběrném dvoře.

Průměrná česká domácnost má 22,3 světelných zdrojů, průměr vycházející z celkového výsledku výzkumu všech zúčastněných zemí je 27,6 světelných zdrojů na jednu domácnost.

V České republice lidé nejvíce ze všech zúčastněných zemí preferují internet jako zdroj informací o světelných zdrojích (66 %), evropský průměr je 45 %. Mnohem méně často je uváděn jako zdroj informací specializovaný obchod (33 %).

Další závěry výzkumu

 • Češi a Češky jsou si vědomi úsporných světelných zdrojů a v celkovém porovnání kompaktní zářivky svítí velmi často či často v 84 % případů, oproti 58 % u klasické žárovky.
 • Přes třetinu (36,5 %) světelných zdrojů v českých domácnostech je v obývacích pokojích, další nejčastější umístění světelných zdrojů je kuchyň (15 %), ložnice (17 %), koupelna a toaleta (12 %), vstupní chodba (10 %).
 • obývacích pokojích se nejvíce svítí klasickými žárovkami (30 %) a kompaktními zářivkami, tzv. úsporkami (27 %), obvyklé jsou také směrové halogenové žárovky, tzv. spoty (13 %) a halogenové žárovky (8 %).
 • kuchyních se nejvíce užívají kompaktní zářivky (23 %), klasické žárovky (20 %), lineární zářivky (16 %), směrové halogenové žárovky (15 %) a směrové světelné zdroje LED (10 %).
 • Na toaletách a v koupelnách dáváme přednost klasickým žárovkám (36 %), směrovým halogenovým žárovkám (21 %), kompaktním zářivkám (17 %) a směrovým světelným zdrojům LED (10 %).
 • ložnicích svítí nejčastěji klasické žárovky (34 %), kompaktní zářivky (31 %) a směrové halogenové žárovky (10 %).
 • Nejvíce (často a velmi často) se v českých domácnostech svítí v jídelnách (78 %), pracovnách (77 %), kuchyních (76 %), obývacích pokojích (73 %) a v ložnicích (70 %). Naopak, nejméně se svítí na chodbách (možnost málo či skoro nikdy zvolilo 50 %), ve venkovních prostorech (71 %) a dílnách (60 %).
 • Spotřebitelé kupují halogenové žárovky zřídkakdy (vždy či často pouze 20 %, zřídkakdy či vůbec 77 %), nicméně spotřebitelé jsou si vědomi jejich nižší ceny (jako důvod volby to uvedlo 44 % lidí), nejčastější uváděný důvod pro nepořízení halogenové žárovky je jejich vysoká cena vůči vysoké spotřebě (38 %).
 • Tzv. LED bodovku/spot (tedy směrový světelný zdroj LED nahrazující směrovou halogenovou žárovku) kupuje vždy či často 26 %, vůbec či zřídkakdy 72 % lidí; nejčastěji uváděný důvod nákupu je jejich energetická šetrnost (62 %) a nejčastější důvod, proč tzv. LED bodovku/spot nevybrat, byla uvedena jejich vysoká cena.
 • Lineární halogenovou žárovku používá jen malý počet spotřebitelů (19 %) a hlavní udávaný důvod pro její použití je nemožnost náhrady ve svítidle jiným světelným zdrojem.
 • V případě, že klasická žárovka přestala fungovat, 41 % respondentů odpovědělo, že ji vyměnilo znovu za klasickou žárovku, 42 % uvedlo, že ji vyměnilo za kompaktní zářivku (tzv. úsporku), 5 % ji nahradilo halogenovou žárovkou a 9 % LED žárovkou.
 • Češi a Češky jsou navyklí vypínat osvětlení, pokud ho nepoužívají: odpověď vždy nebo často zvolilo 94 % respondentů.
 • Důležitými faktory při nákupu (odpovědi velmi důležité či důležité) jsou: doba života (95 %), kvalita světla (93 %), energetická efektivita (92 %), pořizovací cena (91 %) a provozní náklady (90 %); méně důležité faktory jsou design světelného zdroje (40 %), značka (19 %) či možnost stmívání (16 %).
 • Nejčastěji se nakupují světelné zdroje ve specializovaném obchodě se světelnými zdroji a instalačním materiálem (58 %), v běžném supermarketu (48 %), v obchodech pro kutily (24 %), méně často pak na internetu (13 %) či v jiných obchodech (11 %).
 • Celkové porovnání technologií, které kombinuje různé druhy světelných zdrojů podle principu výroby světla: klasické žárovky 33 %, halogenové žárovky 22 %, kompaktní a lineární zářivky 32 % a technologie LED 13 %.

Projekt PremiumLight

logo PremiumLight

Výzkum proběhl ve 12 evropských zemích v rámci projektu PremiumLight. Cílem projektu PremiumLight je podpora spotřebitelů ve výběru energeticky efektivního a kvalitního osvětlení. Projekt se zaměřuje na kompaktní zářivky a tzv. LED žárovky. Součástí projektu je evropský výzkum stavu osvětlování v domácnostech, testování světelných zdrojů, porovnání s deklarovanými hodnotami a vzdělávání o kvalitativních parametrech světelných zdrojů.

Projekt PremiumLight byl podpořen v rámci programu Intelligent Energy Europe. Více informací o projektu naleznete na www.premiumlight.eu.


Poznámka

1) světelné zdroje LED určené pro přímou náhradu klasických žárovek Zpět

English Synopsis
How do we light in the Czech Republic? The outputs of unique research of lighting in households.

The lighting research was carried out in 12 European countries in the fall 2012. The research was focused on several lighting aspects in households, ie. the most used types of bulbs (incandescent bulb, compact fluorescent bulb or LED bulb). Also, the location and usage of different types of bulbs and consumer behavior were investigated.

 
 
Reklama