Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Úspora energie ve výrobních halách a skladovacích areálech

Přechod z trvalého osvětlení na osvětlení řízené (spínané nebo stmívané) dnes řeší témeř všechny společnosti. Důvodem je snaha o snížení provozních nákladů a úsporu energie. Variantou s největšími úsporami je řízení osvětlení na základě pohybu člověka v osvětlovaných prostorách.

Základním parametrem, který musí vzít provozovatel v úvahu při návrhu osvětlení, je kvalitní snímání pohybu člověka z větších montážních výšek, které jsou určeny zejména výškou stropu v halách. Právě pro tyto účely bylo vyvinuto čidlo B.E.G. LUXOMAT řady PD4 a PD9GH, které zajistí přesné a spolehlivé snímání z montážních výšek okolo 10 metrů nad podlahou. (obr. 1)

Vzhledem k tomu, že čidlem PD4 je možno osvětlovací soustavy ve velkých výškách spínat (230 V) i stmívat (DIM 1-10V, DALI/DSI, KNX), je tak možno čidlo PD4 využít pro většinu možných aplikací a řešení.

Jaké jsou nejběžnější příklady použití čidel při osvětlování výrobních a skladových hal?

1. Spínání osvětlovací soustavy

Jedná se jednoduchý a velmi účinný způsob řízení osvětlovací soustavy. Osvětlovaný prostor je snímán pohybovým čidlem (např. skladová ulička 1–2 čidly LUXOMAT PD4 GH). (obr. 2) Spínat je možno nově instalovaná svítidla (zářivková, LED…) nebo i svítidla stávající (pokud jsou ve vyhovujícím technickém stavu). Výpočet úspor a návratnosti investice od pohybových čidel se dá snadno zjednodušit. Ze zkušeností z realizovaných projektů v CR a SR vyplývá, že pouhým spínáním osvětlovací soustavy na základě pohybu člověka se dosahuje snížení doby svícení o 30–40 % (u skladových hal to může být ještě více). K tomu je pak nutno ještě v případě výměny svítidel připočíst úsporu, kterou přináší úsporná a účinná svítidla.

2. Stmívání

Zde je vzhledem k větší montážní výšce čidla a rozdílným světelným podmínkám u stropu a na podlaze většinou nevhodné stmívat na základě příspěvku denního světla (čidlo v takovém případě stmívá na základě světelných podmínek u stropu, nikoliv na referenční ploše podlahy). S výhodou ovšem můžeme využít možnosti funkce orientační osvětlení. Při zapojení čidla se svítidly s běžným stmívatelným předřadníkem (1-10V nebo DALI/DSI ) je možné na čidlu nastavit samostatný čas svícení 100 % nominální hodnoty od posledního pohybu v zóně (např. 10 minut) a poté pokles na 20 % nominální hodnoty vč. nastavení času (např. 2 minut nebo i trvale svícení). Vše lze snadno nastavit z podlahy dálkovým ovladačem a změnit jedním krokem nastavení celé skupiny svítidel.

Výhodou celého systému řízení osvětlovací soustavy čidly B.E.G. LUXOMAT ve větších montážních výškách je zejména jednoduchost obsluhy (všechny parametry je možno snadno nastavit dálkovým ovladačem), variabilita jednotlivých zón v hale (velice snadno je možno změnit nastavení světelné zóny přímo obsluhou), využití čidel B.E.G. LUXOMAT pro všechny běžně dostupné typy předřadníků a svítidel, možnost využití v prostorách vyžadujících vyšší krytí (IP 54, IP 65) i v prostorách s různými tepelnými parametry (−25 °C až +50 °C). Čidla B.E.G. LUXOMAT nevyžadují žádný další řídící systém a celá investice je tudíž ekonomicky velmi výhodná.

V současné době je v české a slovenské republice mnoho instalací cidel B.E.G. LUXOMAT (společně s mnoha výrobci a dodavateli svítidel), které přinášejí výraznou a spolehlivou úsporu provozních nákladů a to i v hraničním prostředí mrazíren nebo ve skladech s velmi vysokými stropy a dlouhými regálovými uličkami.

Obr. 1 Přehled dosahů detektorů PD4 a PD9 při jednotlivých montážních výškách
Obr. 1 Přehled dosahů detektorů PD4 a PD9 při jednotlivých montážních výškách
Obr. 2 Příklad řešení snímání skladové haly detektory PD4
Obr. 2 Příklad řešení snímání skladové haly detektory PD4

 
 
Reklama