Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kdo je zodpovědný za svítidlo po náhradě klasických zářivek LED trubicemi?

V současné době se stále častěji setkáváme se snahou využít světelné diody (LED) k osvětlení jak v průmyslovém prostředí, na veřejných místech, v automobilovém průmyslu, tak v domácnostech. V souvislosti s tím se objevují otázky týkající se záměny lineárních zářivek trubicovými LED zdroji a myšlenkou, že jejich výměnu zvládne každý běžný uživatel. Z hlediska splnění požadavků na bezpečnost výrobků nastávají určitá rizika, která si ne každý plně uvědomuje a jimiž se zabývá tento článek.

LED trubice T8 se objevují velice často na našem i evropském trhu. Jak by vypadal technický náhled na výrobek, ve kterém tyto zdroje nahrazují původní zářivky? Evropské kontrolní orgány budou řešit vzniklou situaci podle existujících předpisů, a tedy v těchto případech musí výrobce svítidel dokládat patřičnou dokumentaci podle platných direktiv. Vzniká zde tedy skryté přesunutí zodpovědnosti za tento výrobek na montážní firmu, která výměnu provedla.

Výrobci svítidel vynakládají nemalé prostředky na měření základních parametrů jejich svítidla, jako jsou křivky svítivosti (rozložení světla), z nichž následně čerpá informace projektant, který navrhuje patřičný počet svítidel do místností, kanceláří, škol tak, aby byla splněna základní podmínka, tj. správné osvětlení pracovního místa v dané místnosti.

Nahrazením zářivek v již existujícím svítidle trubicemi LED nastanou samozřejmě změny i v hlavních charakteristikách svítidel, které má výrobce popsané ve své originální technické dokumentaci.

Je důležité, aby si subjekty (montážní firmy) plně uvědomovaly skutečnost, že pokud bude originální svítidlo modifikováno – nově přeinstalováno, uvádí na trh nový výrobek. Musí tedy zajistit posouzení rizik výrobku z hlediska bezpečnosti, značení, návodu k použití apod.

Problémem se zabývá více pracovních skupin v celé EU a snaží se najít kompromis případně upozornit na vznikající problémy. Jednou z těchto skupin je i LVD ADCO (Low Voltage Directiva Administrative Cooperation), která hledala možnosti jak aplikovat direktivu 2006/95/EC (bezpečnost výrobků nízkého napětí) na svítidlo u kterého byla vyměněna zářivka za LED trubici. Vydala v únoru 2011 předběžné stanovisko.

Podle názoru této skupiny je obtížné zapracovat jedním dokumentem posouzení shody již existujícího svítidla s předpisy, které se vztahují na LED světelné zdroje.

Všeobecně by shoda s platnými direktivami pro LED světelné zdroje měla být provedena prostřednictvím norem na všeobecnou bezpečnost světelných zdrojů, včetně fotobiologické bezpečnosti: EN 60968:1990, EN 62031:2008, EN 62471:2008 a i podle norem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC): EN 61000-3-2:2006, EN 55015:2006, EN 61547:1995. K tomu by mělo být svítidlo řešeno ještě dle řady norem EN 60598-1 pro všeobecné požadavky a zkoušky.

Technické detaily, jako jsou otázky vyplývající z výměny zdroje světla, řeší i pracovní skupina CELMA (Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union), která se snažila odpovědět na některé otázky:

  • Bude zamezen vznik nepříznivých změn z hlediska teplotních parametrů u originálního svítidla po zásahu do jeho konstrukce, do které nainstalujeme LED trubici?
  • Bude zachován index oslnění (Unified Glare Rating) po re-instalaci?
  • Jsou objímky pro zářivky uzpůsobeny na novou instalaci LED světelných zdrojů?

Všechny dotazy mohou být zodpovězeny kladně, pokud bude LED světelný zdroj vyhovovat požadavkům norem, které jsou uvedeny výše.

Posledním bodem pro řešení zodpovědností po výměně světelných zdrojů jsou garance.

Montážní firma musí následně převzít plnou budoucí zodpovědnost za svítidlo s ohledem na jeho bezpečnost, EMC, fotometrické vlastnosti, a také zodpovědnost týkající se životního prostředí, atd. Tyto zodpovědnosti musejí zůstat na subjektu, který provede zásah do základních vlastností svítidla a to dokonce i když elektrické svítidlo je následně vráceno do svého původního stavu (vyjmutí LED trubice a dodatečná změna v instalaci).

Jak ukazují skutečnosti uvedené v článku, i moderní trend LED svítidel nese rizika, která je třeba znát a při jejich aplikaci se jimi zabývat, aby byly dodrženy požadavky na bezpečnost výrobků. Díky mnohaleté praxi při posuzování svítidel je Elektrotechnický zkušební ústav kompetentní osobou, na kterou se mohou výrobci a dovozci svítidel obrátit s žádostí o pomoc při uvádění výrobků na trh EU. Zatím je tato oblast stále ve vývoji a není zcela jisté, zda se již neobjeví další otázky a nejasnosti, které bude potřeba prodiskutovat a vyřešit s mezinárodními komisemi.

English Synopsis
Who is responsible for lamp after replacement of classic light bulbs by LED tubes?

At present, we encounter increasingly the task to use light-emitting diodes (LEDs) for illuminating industrial environments, public places, the automotive industry and households. In connection with this, there are questions about replacement of classic light bulbs by LED tubes and the idea that the exchange can handle every ordinary user. but there are some risks in terms of product safety. This paper deals with it.

 
 
Reklama