Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Používáte světla v okolí svého domu správně? Je nejvyšší čas se to naučit!

Je otázka z nadpisu článku naprosto zbytečná, protože se na ni dá odpovědět vždy jen kladně? Světlo se přece jen rozsvítí a zase zhasne, nic víc na tom není… Bohužel, toto je velmi častý omyl. Světelné řetězy i noční bodová svítidla v exteriéru jsou stále oblíbenější. A čím dál víc tím do našich životů zanášíme zdraví poškozující světelný smog.

Osvětlení jakéhokoliv typu je stále dostupnější

Na jednu stranu je to dobrá zpráva. Máme se (jako celek) dobře, naše ekonomika je relativně bohatá, a proto je pro nás spousta techniky a dalších výdobytků civilizace stále dostupnější. Osvětlení do exteriéru nevyjímaje. Stačí nahlédnout do online letáků:

Pepco leták na příští týden inzeruje dva typy světelných řetězů do exteriéru: pětimetrový za 250 Kč a desetimetrový dokonce za 200 Kč. V podstatě „za hubičku“. O takové dostupnosti světelných řetězů (ale i jiných světe), co zvládnou pobyt venku, aniž by zkratovala, jsme si ještě před 10 lety mohli nechat jen zdát.

Jenže světlo, stejně jako oheň nebo voda, je skvělým sluhou, ale velmi krutým pánem. Jakmile s ním zacházíme nesprávně a světlo nadužíváme v noci nebo jsme během dne ve světlech nesprávné barvy, dokáží nám doslova zničit zdraví. A nejen nám – drobnější živočichy a spoustu rostlin dokonce zabíjí.

Co je světelný smog alias světelné znečištění

Světelný smog neboli světelné znečištění nemá (zatím) zcela přesnou definici. Ale například Ministerstvo životního prostředí ČR jej popisuje jako: „Souhrnné označení všech negativních jevů, které s sebou umělé osvětlení přináší, a je stále významnějším celosvětovým problémem. Za jeho nárůstem stojí především nevhodný způsob užití světla a dostupnost LED technologií, které umožňují poměrně levně a efektivně svítit a tím mnohdy vedou k nadužívání světla.“

Dále MŽP vysvětluje, jak se světelný smog vůbec generuje: „Původcem světelného znečištění je obecně každý umělý světelný zdroj a dochází k němu především směrováním světla do nežádoucích prostor (např. na nebe, do volné krajiny, oken, ale i z interiérů do vnějšího prostředí), osvětlováním mimo nutné časové období (např. osvětlení parkoviště nákupního centra mimo otevírací dobu) nebo použitím světelných zdrojů s nevhodnými spektrálními charakteristikami (bílé světlo s obsahem modré části spektra).“

Jak noční světlo působí na zdraví, nejen u lidí

Největší dopady má světelné znečištění vznikající v noci. Noční osvětlení sice není úplně zbytečné. Ale kvůli jeho snadné dostupnosti jej zkrátka nadužíváme. Často směřuje noční reflektory vzhůru na památky, na billboardy. Ale i v okolí svých domů si instalujeme LED svítidla tak, aby svítila vzhůru, nebo do širokého okolí.

A jaké dopady naše chování má? Noční světlo (nebo večerní pobyt ve světle s modrou složkou) ničí naše fyzické a psychické zdraví. Škodí rostlinám (porovnejte někdy kondici stromů rostoucích u celonočního osvětlení a kondici stromů rostoucích v oblastech, kde se světla na část noci vypínají). A škodí živočichům. Všem: denním i nočním.


Vypisovat všechny škodlivé účinky nesprávného zacházení se světlem, tu nemáme v úmyslu. Na toto téma se dělaly tisíce studií a statistického zkoumání. Výsledek je jasný: noční osvětlení významně škodí, je spouštěčem mnoha civilizačních chorob, včetně rakoviny. Za vymíráním hmyzu pravděpodobně mnohem více stojí smog světelný než ostatní druhy znečištění.

Jak správně používat noční osvětlení v okolí našich domů

Ale abychom jen nekritizovali a nestrašili. Světlo je v noci nutností především pro lidi, co v noci pracují – a to jak v interiéru, tak i venku. Ale dá se správně umístit, správně nasměrovat, a hlavně: správně nastavit, co se barevného spektra týká. Pro veřejné osvětlení platí od března nová technická norma, viz níže. Pro rodinné domy a jejich okolí lze doporučit následující:

Abyste měli správné světlo správně, a neničili s ním život sobě, ale ani svému okolí, stačí dodržet tyto zásady:

  • pro večerní a noční osvětlení instalovat jen světlo oranžové
  • světlo mířit k zemi tak, aby se ho co nejméně dostalo do širšího okolí
  • světlo nechat svítit jen ve chvílích, kdy ho opravdu využíváme (nikdy nazdařbůh po celou noc!).

Od března 2023 platí nová opatření pro veřejné osvětlení

Nová norma ČSN 36 0459, která nabyla účinnosti 1. března 2023, zavazuje obce a další provozovatele velkoplošného nočního osvícení, aby dodržovali pravidla pro minimalizaci světelného smogu. Se snižováním množství světelného smogu u nás je také spojeno několik dotačních titulů.

Na soukromá noční světla v okolí rodinných domů se zatím nevztahuje. Nová česká norma pro noční osvětlení je sice revoluční, jenže její dopad zdaleka nemusí být tak rozsáhlý, jak si od ní zákonodárci, a především odborníci z oblasti medicíny a biologie, slibují.

Pokud se domácnosti nezačnou chovat odpovědně, a i nadále nechají v okolí svých domů celonočně svítit soukromá svítidla, namířená do širokého okolí, snaha o zlepšení přijde vniveč. Nadále se budeme zamořovat civilizačními chorobami a nadále budeme likvidovat život všude kolem nás.