Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prověření funkčnosti lisovacího nářadí

V rozhovoru pro TZB-info se Ing. Mojmír Böhm, ředitel české filiálky REMS, vyjadřuje k problematice ověřování funkčnosti lisovacího nářadí. REMS jako výrobce nářadí doporučuje provádět každoroční kontrolu základních parametrů. Kontrola má přesný řád a jejím výsledkem je informace, zda jsou kontrolovaný lis a konkrétní lisovací kleště v dobré kondici, tedy zda odpovídají normativním požadavkům.

Technologie lisovaných spojů je v současnosti majoritní technikou pro spojování vícevrstvých plastohliníkových trubek, tenkých ocelových trubek pro vytápění, nerezových trubek, široce se uplatňuje při spojování měděných trubek atp. Její uplatnění lze nalézt nejen v rozvodech studené pitné vody a vody teplé, v teplovodních soustavách vytápění, ale i v domovních rozvodech plynu, rozvodech tlakového vzduchu i dalších plynů ve zdravotnictví a v průmyslu. O problematice péče o lisovací nářadí, lisovací kleště, jsem hovořil s Ing. Mojmírem Böhmem, ředitelem společnosti REMS Česká republika s.r.o.

Josef Hodboď, TZB-info
V rozhovoru pro TZB-info „O roku 2017 a prodeji nářadí“, jste se zmínil o potřebě kontroly funkčnosti lisovacího nářadí, přestože jako výrobce zdůrazňujete jeho dlouhodobou životnost. Nejde o protimluv?

Mojmír Böhm:
Při péči o nářadí je nutné rozlišit, co je povinnost a co je sice navíc, ale vhodné pro jistotu řemeslníka. U elektrického nářadí, kam patří i lisovací, by ze zákona každý rok měla být ověřena jeho elektrická bezpečnost. Samozřejmě přísnější požadavky jsou kladeny na nářadí pracující se síťovým napětím 230 Volt, například na stav přívodního kabelu, dostatečnou velikost tzv. izolačního odporu aj., ale i u akumulátorového nářadí je třeba kontrolovat například stav kontaktů, kapacitu baterie aj. My k tomu doporučujeme i každoroční kontrolu parametrů, které rozhodují o kvalitním provedení lisovaného spoje. Právě proto, že naše nářadí má dlouhou životnost, nemusí být drobná změna parametrů po dlouhém čase bez odpovídající péče o dané zařízení včas rozpoznána.
Základním předpokladem k tomu, aby lisované spoje byly kvalitní, je použití nářadí, které dokáže vyvinout lisovací sílu, která odpovídá předpisu výrobce lisovací tvarovky a trubky, použití vhodného typu a tvaru lisovacích kleští, který je pro konkrétní lisovací tvarovky předepsán a také dodržení požadavku na maximální opotřebení čelistí. V běžném provozu u řemeslnické firmy je nutné počítat s řádově třemi až pěti tisíci lisovaných spojů za rok. Skutečné opotřebení velmi závisí na pečlivosti řemeslníka, jak se o své nářadí stará.
Kontrolu opotřebení provádí přímo naši zástupci a řemeslníci tak mají více příležitostí k jejímu provedení. Každý z našich zástupců si sebou vozí testovací kufřík, a tak není problém se na provedení kontroly domluvit na akcích s účastí firmy REMS u odborných velkoobchodů a prodejců, ale lze si i domluvit provedení kontroly u sebe ve firmě.
Musím zdůraznit, že jde o nadstandardní službu, jejímž cílem je ukázat řemeslníkovi, jak může vhodným a jednoduchým způsobem pečovat o lisovací nářadí, aby měl vždy těsné a perfektně provedené lisované spoje. Nejde o řádnou a placenou servisní kontrolu.

Josef Hodboď, TZB-info
Co je předmětem kontroly?

Mojmír Böhm:
Začínáme zpravidla tím, že lis, který nám řemeslník přinesl, nejprve celý, včetně lisovacích kleští vyčistíme. Často se bohužel setkáváme s tím, že je i základní péče o nářadí zanedbávána. Pokud pominu čistotu pláště nářadí, tak není vzácným stavem ztížený pohyb kleští v důsledku jejich znečištění a nepromazání pohyblivých částí. Součástí kufříku je proto čistící olej a vše je nejprve očištěno a „rozpohybováno“.

Obr. Kufřík pro ověření funkce lisovacího nářadí
Obr. Kufřík pro ověření funkce lisovacího nářadí

Josef Hodboď, TZB-info
Osobně jsem si vyzkoušel, že když jde o zalisování desítek spojů, tak se snadný pohyb kleští velmi hodí, neboť i tak vyžadují určitou sílu v ruce pro jejich rozevření a nasazení na tvarovku.

Mojmír Böhm:
Je to tak. Řemeslníci nepoužívají jen své nářadí, které je obvykle v lepším stavu, ale i půjčené. U něj jim na následné péči příliš nezáleží, před vrácením často odstraní jen největší špínu, a to je vše.
Takže ke kontrole máme nyní k dispozici očištěné kleště. Na nich se kontroluje tloušťka spáry mezi čelistmi po jejich stlačení. Tuto kontrolu lze provést např. zrakem proti světlu. V kufříku je k dispozici spárová měrka. Pokud by se mezi čelisti dala zasunout, tak jsou opotřebené.

Obr. Kontrola spáry mezi čelistmi kleští
Obr. Kontrola spáry mezi čelistmi kleští

Obr. Kontrola spáry mezi čelistmi kleští
Obr. Případné opotřebení kleští je třeba ověřovat i zezadu na šikmých plochách, kam působí čep lisu.
Obr. Případné opotřebení kleští je třeba ověřovat i zezadu na šikmých plochách, kam působí čep lisu.
Obr. Vizuálně se kontroluje případné poškození dosedacích ploch či kontury
Obr. Vizuálně se kontroluje případné poškození dosedacích ploch či kontury

Jednou z příčin, proč se čelisti časem poškodí a rychleji opotřebují, je přítomnost hrubých nečistot a křemičitého písku na dosedacích plochách. Jsou-li lisovány spoje, pod kterými je betonový povrch, řemeslník si často konec kleští o beton opře. Při sevření čelistí se z povrchu betonu mohou uvolnit drobné kamínky a ty mohou zůstat mezi čelistmi a časem způsobit v kovu vytlačení drobných důlků a rýh, které se pak postupně zvětšují.

Josef Hodboď, TZB-info
Prašné prostředí je evidentně nepříznivé.

Mojmír Böhm:
Samozřejmě, a proto by řemeslník měl čistit své nářadí častěji. S tím souvisí promazání čepů kleští a kontrola dotažení upevňovacích šroubů.

Josef Hodboď, TZB-info
Nemůže si to, co zatím bylo uděláno, provést každý řemeslník sám?

Mojmír Böhm:
Ano, samozřejmě že může, měl by. Pro naši kontrolu však platí, že i když jde o jednoduché kroky, tak je celý postup přesně předepsán, aby se na nic nezapomnělo. Nyní jsme zkontrolovali a ověřili stav kleští. Pokud nevyhoví, pak doporučujeme provést důkladnou kontrolu v rámci placeného servisu, nebo zakoupit kleště nové.
Nyní můžeme přejít ke kontrole lisovací síly.

Josef Hodboď, TZB-info
Slyšel jsem, že pojem lisovací síla se ve spojení s lisovacím nářadím vykládá odlišně.

Mojmír Böhm:
Ano, to je pravda. Někteří výrobci tento údaj vztahují na sílu, kterou vyvine čep pístu působící na zadní část kleští. U nářadí REMS ověřujeme sílu, kterou kleště působí na lisovací tvarovku, protože tento údaj považujeme za spolehlivější. V podstatě je důležité to, aby síla, ať už je měřena kdekoliv, dokázala zalisovat tvarovku do výrobcem předepsaného tvaru. REMS si toto nechává ověřovat u samotných výrobců systémů s lisovanými tvarovkami, resp. u autorizovaných zkušeben a tyto systémy je pak uvádí v seznamu těch, pro které je nářadí REMS vhodné a schválené.


Obr. K ověření lisovací síly se používají speciální kalibrované kleště s hladkým vnitřním povrchem čelistí. V kufříku jsou dva rozměry pro radiální lisování a jedna varianta pro axiální lisované spoje
Obr. K ověření lisovací síly se používají speciální kalibrované kleště s hladkým vnitřním povrchem čelistí. V kufříku jsou dva rozměry pro radiální lisování a jedna varianta pro axiální lisované spoje

Josef Hodboď, TZB-info
Jak měříte lisovací sílu v terénu?

Mojmír Böhm:
Náš pracovník k tomu má v kufříku elektronický vyhodnocovací přístroj propojený se sondou a kalibrované čelisti.

Obr. Sonda pro kontrolu lisovací síly
Obr. Sonda pro kontrolu lisovací síly
Obr. Sonda sevřená kleštěmi během zkoušky
Obr. Sonda sevřená kleštěmi během zkoušky

Do lisu se vsadí kalibrované lisovací čelisti, lis se nasadí na sondu, spustí se lisovací proces a přístroj ukáže číselný údaj. Pokud se číselný údaj nachází v rámci povolené tolerance, tabulku má náš pracovník s sebou, je vše v pořádku. Pokud není, pak je řemeslníkovi doporučeno, aby své nářadí předal odbornému servisu.

Obr. Každému lisovacímu nářadí odpovídá určitý číselný údaj, který reprezentuje dosaženou lisovací sílu.
Obr. Každému lisovacímu nářadí odpovídá určitý číselný údaj, který reprezentuje dosaženou lisovací sílu.

Obr. Každému lisovacímu nářadí odpovídá určitý číselný údaj, který reprezentuje dosaženou lisovací sílu.

Josef Hodboď, TZB-info
Jak dlouho tato kontrola trvá?

Mojmír Böhm:
Asi tři až maximálně pět minut. Také podle součinnosti řemeslníka a někdy i jeho požadavku na vysvětlení, jak má správně se svým nářadím zacházet.

Josef Hodboď, TZB-info
Mít možnost si nechat si zdarma ověřit správnou funkci nářadí je zajímavá nabídka. Je o ni zájem?

Mojmír Böhm:
Největší zájem se generuje z oblasti řemeslníků instalujících rozvody plynu. To je celkem pochopitelné, protože případný špatně zalisovaný spoj by mohl být příčinou nejen velké materiální škody, ale i škody na zdraví lidí.
Ač je periodická kontrola námi pouze doporučována, máme zákazníky, kteří si pro svoji jistotu nechávají ověřovat funkčnost nářadí pravidelně, a to nejen pro lisování na rozvodech plynu.

Josef Hodboď, TZB-info
Děkuji za rozhovor a předvedení kontroly.