Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nový ruční detektor výbušnin vidí i skrz neprůhledný obal

Společnost PCS spol. s r.o., divize Rapiscan, představuje na českém a slovenském trhu zcela nový revoluční detektor RESOLVETM, který dokáže detekovat nebezpečnou látku i skrz neprůhledný obal. Tento unikátní detektor přináší nové možnosti v oblasti identifikace výbušnin, narkotik a dalších nebezpečných látek.

Ruční detektor RESOLVETM je určený k identifikaci nebezpečných materiálů v uzavřených nádobách nebo zásilkách. Své uplatnění najde především u týmů pro likvidaci nebezpečných materiálů, pyrotechnické služby, jednotek IZS nebo při ostraze letišť a dalších objektů strategické infrastruktury. Skvělé výsledky má i při detekci obsahu podezřelých obálek.

„Použití systému RESOLVETM odstraňuje nutnost otevřít nádobu s potenciálně nebezpečnou látkou, což výrazně zvyšuje bezpečnost a efektivitu prováděných operací,“ uvádí Ing. Milan Krása, ředitel PCS spol. s r.o., divize Rapiscan. „To, že látka zůstává při zkoumání uvnitř, snižuje výrazně míru ohrožení pro zasahující i veřejnost,“ dodává dále Milan Krása.

Prozkoumání a identifikace podezřelých předmětů je provedena rychle a efektivně, což minimalizuje například čas strávený v ochranných oblecích a rychlá informace může urychlit přijetí kritických rozhodnutí. RESOLVETM poskytuje výsledky do 1 minuty, a v některých provozních režimech do desítek sekund, bez nutnosti přípravy vzorku nebo jeho spotřebování. Systém je připraven pro použití v náročných prostředích a je navržen pro snadné používání i s ochrannými pomůckami.

RESOLVETM využívá při své činnosti jedinečnou technologii Spatial Offset Raman Spectroscopy (SORS) vyvinutou společností Cobalt Light Systems k detekci a identifikaci chemických látek přes neprůhledné nekovové materiály, jako jsou barevné plasty, papír, karton, pytle, tkaniny a sklo. Změřené hodnoty jsou porovnány s komplexními spektrálními knihovnami v přístroji. Systém je schopen identifikovat materiály včetně výbušnin a prekurzorů, nebezpečné a toxické látky, chemické látky, narkotika a nové psychoaktivní látky, a samozřejmě tisíce benigních chemikálií. Použitý algoritmus je schopen identifikovat jak samostatné látky, tak i směsi.

Více informací