Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Je rozdíl extrémní podmínky zvládnout a vydržet

Extrémní podmínky – slova evokující napětí, adrenalin, zážitky. Jedná-li se o horskou turistiku nebo sport, jsou příslibem příjemně strávených chvil a zábavy. Máte-li však za úkol provést odborné měření a regulaci, veškerá zábava končí a nastupují obavy a vrásky na čele.

Jedno ale mají tyto značně odlišné situace společné: budete potřebovat sakra dobré vybavení, které vás nesmí zklamat. A zatímco s outdoorovým vybavením existuje řada voleb, pro měření v podzemních úložištích radioaktivního odpadu, při ostrých požárních zkouškách s vysokými teplotami nebo v prašném a stísněném prostředí elektrostatických odlučovačů v tepelných elektrárnách přichází na řadu prakticky jediné řešení s názvem AIRFLOW.

Přístroje, které to nejen zvládnou, ale i vydrží

Nezbytným předpokladem každého měření vzduchotechnických parametrů je garantovaná kvalita a přesnost měřicích přístrojů, neboť jen tak lze naplnit literu zákonných norem a prováděcích předpisů. Pokud ale provádíte měření v extrémních podmínkách, zajímá vás ještě jedna důležitá vlastnost: robustnost a odolnost měřicí techniky. Na trhu je totiž vícero měřicí techniky, které měření v extrémních podmínkách zvládnou, ale jen některé z těchto přístrojů vydrží a zachovají si svoji integritu i napříště. A to je už citelný rozdíl. Vybrali jsme pro vás několik příkladů z praxe, kde zkušení technici podrobili měřicí techniku AIRFLOW tvrdým zkouškám.

Měření v podzemním úložišti radioaktivního odpadu

Odborný technik Správy úložišť radioaktivních odpadů využil termický anemometr TA430 k měření rychlosti proudění vzduchu v podzemním úložišti radioaktivních odpadů v hlubinném dole Richard. Důvod jeho volby byl prozaický: nejenže technické parametry přístroje umožňují přesné měření velmi nízkých rychlostí proudění vzduchu, ale ve stísněných podmínkách podzemních chodeb a za snížené viditelnosti může snadno dojít k mechanickému poškození termických senzorů, které představují vůbec nejdražší komponentu celého přístroje. A toto riziko u přístrojů Airflow odpadá. Použité termické senzory značky TSI představují nejen jedny z nejpřesnějších termických čidel na světě, především ale překvapují svojí robustností. Náhodné zavadění teleskopické sondy o stěnu chodby dolu, pád na zem, údery, to vše by většinu běžně užívaných termických senzorů nenávratně poškodilo. Vysoká odolnost čidla termického anemometru TA430 však zajistí, že i v náročných podmínkách podzemních prostor budeme moci téměř bezstarostně měřit.

Měření rychlostního profilu v elektrostatickém odlučovači tepelné elektrárny

Technici z firmy Wallstein Rothemühle se vedle dodávek elektrostatických odlučovačů (dále EO) zabývají i jejich zprovozněním a servisem. Součástí komplexních zkoušek EO je i měření rozložení rychlostního profilu mezi jednou a druhou sekcí EO, neboť rovnoměrné rozložení rychlostí je podmínkou dosažení správné účinnosti daného filtru. Toliko teorie. V praxi se ale jedná o poměrně náročné měření ve stísněných a vysoce prašných podmínkách, jež kladou ty nejvyšší nároky jak na techniky uvnitř odlučovače, tak na použitý měřicí přístroj. Za vše hovoří fotografie pořízená při měření v tepelné elektrárně Počerady na bloku 6, kde byl použit multifunkční přístroj TA465-P s lopatkovou hlavou 100 mm. Vysoká citlivost sondy umožňuje snímat rychlosti od 0,25 m/s, multifunkční přístroj zase ukládat naměřené hodnoty do paměti a rychle a efektivně vyhodnotit rychlostní pole. To vše značně zrychlí a ulehčí náročné měření, klíčová je ale opět odolnost a robustnost přístroje, díky níž můžete přesně a bez obav měřit v extrémních podmínkách i příště.

Vizualizace proudění a měření ve zkušebně Technického ústavu požární ochrany

Během zkoušek vzduchotechniky, realizovaných na zkušebně Technického ústavu požární ochrany (TÚPO) v Praze 4, bylo kromě standardního měření průtoku a tlaku v potrubí testováno i odsávání vzduchu přímo v prostoru pod „zvonem“, tedy v místě, kde běžně probíhají ostré zkoušky při vysokých teplotách. Cílem bylo zviditelnit proudění a tím prokázat správnou funkci odsávání a následného dovětrání zkušebny po ukončení náročných testů. Vedle vizualizace samotné probíhala i další měření např. určení průtoku v odsávacím potrubí. Jasnou volbou měřícího technika se stal multifunkční přístroj TA550 propojený s teplotně odolnou Prandtlovou dynamickou rychlostní sondou.

A nakonec zpět do čistého, aneb kontrola stropního filtru laminárního boxu

Nedílnou součástí komplexní kontroly stavu laminárního boxu je kontrola jeho stropního filtru, která spočívá ve stanovení rychlosti proudění v předem definovaných bodech ve shodě s ČSN EN ISO 14644-3. Vzhledem k hodnotám měřených rychlostí, které se pro požadované stejnosměrné proudění mají pohybovat v rozmezí 0,36–0,54 m/s, je jediným možným řešením použít vysoce přesný termický anemometr nebo multifunkční přístroj s vhodnou termickou sondou. V případě takto náročných měření používá přední česká firma BLOCK a.s. multifunkční přístroj TA550 se sondou 962, která je vhodná nejen díky své přesnosti (±3 % z měřené hodnoty nebo ±0,015 m/s, přičemž platí vždy vyšší hodnota), ale i díky teleskopu s integrovaným kloubem, pomocí něhož odborný technik dokáže nastavit senzor sondy přesně kolmo na směr proudění vzduchu ze stropního filtru.

Extrémní podmínky mají mnoho podob, od ztemnělého prostředí důlních děl po vysoké teploty požárních zkušeben, od vysoce prašných odlučovačů tepelných elektráren po ultra-čisté prostory výzkumných laboratoří. V každém z nich ale můžete přesně a spolehlivě měřit díky přístrojům Airflow, u nichž máte záruku, že tato změření nejen zvládnou, ale také vydrží. A to není jedno a to samé.


AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.