Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová generace multifunkčních přístrojů pro kontrolu a regulaci vzduchotechniky

Již od roku 1955 se firma Airflow Development Limited věnuje problematice měření VZT parametrů spojenou s vývojem a výrobou profesionálních měřicích přístrojů. Po fúzi přístrojové divize se světovým lídrem TSI v roce 2005 vznikla nová generace přístrojů a sond, která zúročila více než 90 let zkušeností a praktických dovedností obou firem na světovém trhu měřicí techniky. Byl tak položen základ novému progresivnímu vývoji, díky němuž nyní firma Airflow přichází s novou, zcela revoluční řadou multifunkčních přístrojů řady TA500, vycházející z populárního modelu TA465. Pojďme si společně tyto nové přístroje přiblížit.

TA500 měření tlaku
TA500 měření tlaku

Využití

Multifunkční přístroje jsou určeny pro všechny techniky specializující se na kontrolu stavu VZT a její kompletní zaregulování. Všechny nejčastěji požadované veličiny, tedy rychlost, objemový průtok, tlak, teplota, relativní vlhkost, CO2 a CO, dokáže nová řada přesně změřit, zaznamenat i vyhodnotit prostřednictvím externích sond. Díky své robustní konstrukci najdou modely řady TA500 uplatnění i v průmyslových aplikacích. Vysoká přesnost je zase přímo předurčuje pro precizní měření v čistých prostorech, bio laboratořích a nemocnicích. Samozřejmostí je potom užití v oblasti běžné vzduchotechniky v administrativních budovách, multikinech, restauracích, sportovních halách nebo v bytových domech.

TA500 nová generace
TA500 nová generace

3 základní modely

Nová generace zahrnuje hned tři modely. Základní model TA500 je koncipován primárně jako anemometr, kterým se stane po připojení dostupných termických sond nebo lopatkové sondy. Oproti kompaktním anemometrů řady TA má ovšem výhodu možnosti připojení teplotních čidel s termočlánkem K a sondy IAQ pro měření hodnot CO2 a CO.

Model TA530 má navíc integrovaný velmi přesný mikromanometr, umožňující měření tlakových poměrů na VZT zařízení (podtlak, přetlak a tlaková diference). Po připojení Prandtlovy sondy můžete začít ihned měřit rychlost a objemový průtok vzduchu v potrubí. Užitečná je rovněž funkce K-faktoru.

Nejvyšší model řady TA550 k výše uvedenému nabízí intuitivně řešenou funkci „Průvodce metodou síťového měření“ ve shodě s platnou legislativou (ČSN EN 12599 a ČSN EN 16211), což nepochybně ocení každý skutečný profesionál. Tento model navíc umožňuje přímý tisk naměřených dat na minitiskárnu přes Bluetooth rozhraní.

Pravděpodobně největším benefitem všech modelů řady TA500 je plná kompatibilita se staršími externími sondami, s nimiž dodnes spokojeně měří četní uživatelé modelu TA465. Při přechodu na nejnovější řadu TA500 se nebudete muset těchto sond vzdát, a naopak výrazně ušetříte.

Technický popis

Multifunkční přístroj má robustní konstrukci a barevný LCD displej s vysokým rozlišením, na kterém lze zobrazit současně všechny měřené veličiny. Každá měřená hodnota má navíc vlastní grafický symbol, který urychluje vaši orientaci při kontrole hodnot na displeji. Samotné měření a nastavení přístroje je intuitivní, a to nejen díky dobře strukturovanému a logicky uspořádanému menu, ale i díky inteligentním sondám, které přístroj po připojení sám rozpozná a nastaví možné měřené hodnoty na displeji.

Metodiku měření si samozřejmě můžete zvolit sami. Od jednoduché a rychlé indikace (připojení sondy k přístroji, jeho zapnutí a odečet měřených hodnot na displeji) až po sofistikovaná měření s ukládáním hodnot do paměti a následným vyhodnocením v PC. K vyhodnocení není třeba žádný speciální software, postačí přístroj připojit k PC pomocí dodaného USB kabelu, data přenést ve formátu csv a dále zpracovat v prostředí Microsoft Excel. Stejně tak můžete před samotným měřením v Microsoft Excel pojmenovat vaše testy a poté je hromadně přenést do interní paměti přístroje. Celkem lze uložit až 162 000 naměřených vzorků v rámci 200 různých testů.

Pokud budete na základě požadavku investora nuceni tisknout data přímo na stavbě v průběhu samotného měření, nebude již nejmenší problém tomuto požadavku vyhovět. Všechny modely lze doplnit minitiskárnou, TA500 a TA530 jsou připojeny kabelem přes USB rozhraní, model TA550 využívá komfortní bezdrátový Bluetooth tisk.

Praktické „vychytávky“

Přístroj má na zadní straně 3 magnety, které jej spolehlivě udrží např. na stěně plechového potrubí. Dalším bezpečnostním ochranným prvkem je poutko na ruku a vylepšený držák sond. Všechny tři vychytávky oceníte při práci ve výškách, na plošině nebo na žebříku.

TA500 s lopatkovou sondou 995
TA500 s lopatkovou sondou 995

Nově je řešena i konstrukce odběrů tlaku, které jsou nyní více zapuštěny v tělese přístroje a jsou tak dobře chráněny proti případnému poškození např. při pádu.

Při častějším měření určitě využijete možnost vlastního uživatelského nastavení tří tlačítek „rychlé volby“. Zvolit můžete celkem z devíti funkcí, přičemž mezi nejpopulárnější bude jistě patřit funkce „nulování tlaku“, funkce „Tisk měřených hodnot“ nebo funkce „Měření průtoku“. U modelu TA550 pak bude favoritem rychlé volby funkce „Průvodce metodikou síťového měření“.

Ve své praxi se nepochybně stále častěji setkáváte s měřením objemového průtoku na základě určení tlakové diference. Typickým příkladem může být měření tlakové diference na dýze ventilátoru vzduchotechnické jednotky. Po indikaci tlaku je třeba objemový průtok dopočítat na základě vzorečku a konstanty dané výrobcem. U modelů TA530 a TA550 však postačí zvolit funkci K-faktor, zadat konstantu a na displeji hned uvidíte měřený průtok.

Osobně nejvíce oceňuji novou funkci „Průvodce metodou síťového měření“ objemového průtoku v potrubí. Firmware má implementovány všechny stávající platné normy, což v našich podmínkách představují technické normy ČSN EN 12599 a ČSN EN 16211. Jednoduše zvolíte typ normy např. ČSN EN 12599, zadáte rozměry potrubí, upřesníte, z jaké strany budou navrtány otvory v potrubí, specifikujete jejich počet, a nakonec počet bodů v jedné ose měření. Přístroj posléze dopočítá potřebné rozteče otvorů a přesná místa jednotlivých bodů, a to vše v přehledném grafickém znázornění. Poté už stačí jen zasunout sondu do pozice prvního měřicího bodu a stisknout tlačítko „Enter“ pro uložení první naměřené hodnoty. A takto jednoduše zadáváte další měřené body podle instrukcí na displeji. Výsledkem měření je vysoce přesná střední hodnota rychlosti a objemového průtoku zcela ve shodě se závaznou technickou normou.

Závěr

Pro mnoho zkušených techniků doposud představoval požadavek měření a regulace VZT parametrů podle platných technických norem velmi náročný úkol, ne-li noční můru. Nová řada multifunkčních přístrojů TA500 však přináší nejen tradičně špičkovou kvalitu a nejmodernější technické řešení, ale současně i geniálně jednoduché převedení závazných technických norem do praxe, což vám umožní realizovat požadovaná měření snadno, rychle a na vysoce profesionální úrovni. To, o čem si mohly předchozí generace měřicích techniků nechat leda tak zdát, se nyní díky revoluční řadě multifunkčních přístrojů TA500 stává každodenní skutečností, kterou si může dovolit každý. Všechny modely řady TA500 jsou totiž plně kompatibilní se staršími externími sondami, takže zakoupením nového multifunkčního přístroje nepřijdete o zbytek starší měřicí techniky, čímž výrazně ušetříte.


AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha
logo AIRFLOW Lufttechnik GmbH, organizační složka Praha

Designové ventilátory ICON, přístroje pro VZT: anemometry, mikromanometry, Prandtlovy sondy, teploměry a termočlánková čidla, vlhkoměry, zvukoměry, ProHood, měření CO₂, MaR: čidla, snímače, převodníky. Odborná školení VZT. Servis a kalibrace.