Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pohoda prostředí – jak na monitorování kvality vzduchu v místnosti

Odpověď je jednoduchá – sada AIQ testo 400 obsahuje vše co je k posouzení tepelné pohody prostředí potřeba. Firma testo vydala i podrobný návod jak pohodu prostředí měřit.

Navíc tuto sadu můžete do konce roku zakoupit s praktickým a cenným dárkem – záznamníkem dat pro dlouhodobé měření s t400.

Jak toto téma pro měření vzniklo?

Jednoduše řečeno, každý jsme z trochu jiného těsta a tak se ve společných prostorech najde často někdo, kdo si stěžuje na tepelnou pohodu, průvan nebo příliš vydýchaný vzduch.

Nejen subjektivní názory lidí, ale i studie ukazují, že lidé obecně vnímají klimatické podmínky v místnostech, jako je například teplota, odlišně. Lidské tělo se sice dokáže v určitých mezích přizpůsobit změněnému klimatu v místnosti, ale při překročení mezí se tepelná bilance stává nevyváženou, což vede ke zvýšené zátěži kardiovaskulárního systému.

I když nedochází k žádným stížnostem, měl by být komfort na pracovišti – tedy pohoda pracovního prostředí – pravidelně proaktivně kontrolován.

Grafické znázornění pohody prostředí s ohledem na vlhkost a teplotu okolního vzduchu.
Grafické znázornění pohody prostředí s ohledem na vlhkost a teplotu okolního vzduchu.

Měření pohody prostředí znamená zjištění tepelné pohody (teploty a relativní vlhkosti) a množství CO2 ve vzduchu a také kontrola velikosti hodnoty průvanu.

Subjektivně pociťované nepohodlí může snížit schopnost zaměstnanců soustředit se a podávat výkon a dokonce vést k onemocnění.

Vzhledem k rostoucímu počtu plně klimatizovaných pracovišť v nových nebo energeticky rekonstruovaných budovách je vyvážené vnitřní klima stále důležitější.

Stížnosti musí zpravidla řešit technik klimatizace/domovní technik. Ten potom stojí před výzvou určit rozdíl mezi osobním nepohodlím a skutečnými negativními vlivy vnitřního klimatu a objektivně vyhodnotit tepelný vjem a koncetraci CO2 ve vzduchu.

Koncentrace oxidu uhličitého (CO2)

je klíčovým ukazatelem kvality vzduchu v místnosti a správné funkce ventilačního systému. Nízká kvalita vzduchu v důsledku nadměrné koncentrace CO2 vede k únavě a nedostatečné koncentraci a může způsobit dokonce onemocnění.

V praxi by koncentrace CO2 na pracovišti neměla překročit 1 000 ppm podle Pettenkofera.

Pro dosažení vhodné kvality vzduchu v místnosti je třeba na jednoho uživatele v místnosti dodržovat rychlost výměny vzduchu alespoň 50 m3/h.

Co je tepelná pohoda?

Tepelná pohoda nastává, když se člověk cítí tepelně neutrálně nebo když je dosaženo tepelné rovnováhy (tepelné bilance) jeho těla.


Měříme čtyři základní parametry:

  • Teplota vzduchu
  • Vlhkost vzduchu
  • Rychlost vzduchu (průvan) rychlost proudění vzduchu
  • Tepelné záření v okolí, popř. tepelné sálání

Jak postupovat v případě stížnosti? (měření komfortu v souladu s normami)

Lidé se obecně nejpohodlněji cítí v kanceláři při pokojové teplotě 22–24 °C a při vlhkosti vzduchu v místnosti o 40–60 %.

Pokud se naměřené hodnoty již výrazně odchylují od výše uvedeného komfortního rozsahu, jsou další hodnocení prozatím nadbytečná. S největší pravděpodobností je příčina v nefunkčnosti VZT systému.

Pokud si například zaměstnanec konkrétně stěžuje na průvan, mělo by být v každém případě provedeno měření úrovně turbulence nebo rizika průvanu. Měření rychlosti proudění vzduchu se provádí speciální sondou pro měření turbulentního proudění.

Měření pohody pomocí multifunkčního měřicího přístroje testo 400 je jednoduché a přehledné.

Nejprve se přístroj testo 400 s příslušnými čidly umístí na „pracoviště, ke kterému se váže stížnost“. Čidla jsou přitom vyrovnána v pracovní výšce zaměstnance (norma neobsahuje přesné informace o výšce měření).

Program měření PMV/PPD Vás provede měřením krok za krokem. Kromě indexu oblečení a aktivity musí být definována také délka měření a cyklus měření. Délka měření a cyklus měření závisí především na příslušném měřicím úkolu a typu stížnosti.

Podrobný návod najdete v průvodci měřením u firmy testo. Stačí si o něj napsat.

Výsledek/interpretace měření
Bez ohledu na to, zda se provádí relativně krátké měření nebo dlouhodobé měření trvající přes den, je po ukončení programu měření získána průměrná hodnota PMV/PPD za příslušné období měření.

Za určitých okolností může být tato hodnota již dostatečně vypovídající. Existuje však také možnost individuální analýzy hodnot PMV/PPD, aby se v dlouhodobém měření odfiltrovaly hodnoty, které jsou mimo normu pouze v určitý čas. To funguje velmi pohodlně se softwarem EasyClimate dodávaným společně s přístrojem testo 400.

V oblasti klimatizace a větrání lze pomocí měřicího přístroje testo 400 provádět přesné kontroly nastavení ventilačních a klimatizačních systémů v kancelářských, obytných a průmyslových budovách v souladu s normami.

Kalibraci měřících čidel používaných k měření zajišťuje přímo firma testo ve své kalibrační laboratoři.

Shrnutí

Zejména ve velkoprostorových kancelářích si zaměstnanci často stěžují na tepelnou nepohodu (příliš teplo nebo zima, průvan, příliš suchý vzduch).

Laboratoř ČVUT FSI – stojan  a přístroj s čidly pro měření pohod prostředí
Laboratoř ČVUT FSI – stojan a přístroj s čidly pro měření pohod prostředí

Bez objektivního zkoumání často subjektivně vnímaných vlivů nejsou regulační opatření ze strany technika vzduchotechniky nebo domovního technika možná.

Obecně platí, že index PPD, tedy podíl zaměstnanců, kteří jsou nespokojeni s vnitřním klimatem, by neměl být vyšší než deset procent.

Pravidelná a komplexní měření kvality vnitřního vzduchu a komfortu (°C, % RH, tepelné záření, m/s a CO2) na pracovištích umožňují přesné nastavení vnitřního klimatu a snižují riziko absence personálu z důvodu nemoci (pro zaměstnavatele a příjemnější pracovní prostředí pro dotčené osoby, které jsou méně náchylné k nemocem, malátnosti, výkonnost, soustředění atd.).

Tyto měřicí metody slouží k zajištění výkonnosti a spolehlivosti zaměstnanců.

Pomocí měřicího přístroje testo 400 a jeho rozsáhlé nabídky čidel je možno snadno zaznamenávat, analyzovat a dokumentovat všechny důležité parametry, aby bylo možné přijmout vhodná nápravná opatření.

Jednoduché a ekonomické provedení metody měření je tedy neúměrné rizikům, která může v budovách způsobit špatně nebo chybně nastavená větrací a klimatizační technika.

Více informací na www.testo.cz


TESTO, s. r. o.
logo TESTO, s. r. o.

Digitální měřicí přístroje: teploměry, vlhkoměry, měřiče proudění; přístroje pro zaregulování vzduchotechniky; systémy pro validaci čistých prostorů, měření turbulencí, kvality ovzduší, hlukoměry, luxmetry, analyzátory kouřových plynů; detektory, ...