Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Česko, země bohatá na radon – proč je nutné dávat tolik pozor na radon?

Radon je nebezpečí skloňované stále více, i s ohledem na stále vyšší požadavky na těsnost budov a stále delším pobytem lidí v interiérech. V budovách může tento půdní plyn dosahovat nebezpečných koncentrací. Základem jsou správně provedené protiradonové izolace. Jak mít jistotu, že je náš dům bezpečný? Provést měření, o kterém jsme si povídali s Petrem Petzem ze společnosti Tesla Hloubětín.

Radon je radioaktivní plyn. Vyskytuje se běžně v půdě a uniká do ovzduší, za běžných podmínek není v přírodě pro člověka nebezpečný. Zásadní problém je s jeho pronikáním do objektů. Radon podložím pronikne do stavby, zde se může koncentrovat. Zvýšené koncentrace v kombinaci s dlouhodobým pobytem jsou pak nebezpečné pro člověka.

Jak stavby primárně bráníme proti radonu?

Nejlepší je pasivní ochrana staveb, tedy správně zvolené i provedené izolace. Aby mohly být správně provedeny, je ze zákona před stavbou povinný radonový průzkum, ten odhalí míru rizika. Někdy postačí běžné hydroizolace, v extrémních případech je potřeba odvětrávat podloží. Dodatečná řešení jsou vždy více problematická. Ochranou proti radonu se ale může stát i řízené větrání interiéru.

Problém radonu se netýká jen novostaveb, ale samozřejmě i starších staveb. Zabránit pronikání radonu ve starých stavbách může být technicky složité. Konkrétní řešení musí navrhnout stavební projektant. Například pokud je objekt kompletně podsklepen, je možné odvětrat sklepní prostory a nepustit tak radon do obytných místností. Skutečnou účinnost opatření a stavu stavby je nejlepší ověřit měřením.

Jak je možné měřit radon?

Měření radonu v interiéru je možné v zásadě dvojím způsobem. Státní ústav radiační ochrany nabízí měření pomocí sond, které po určitou dobu „nasávají“ vzduch a následně se laboratorně vyhodnotí. „Toto měření však nedává žádnou informaci o okamžité změně stavu vnitřního prostředí. Nezjistíme tedy, jaký okamžitý vliv má spuštění větrání nebo otevření oken,“ vysvětluje Petr Petz ze společnosti Tesla Hloubětín.

Další variantou je sonda, která dokáže kontinuálně a online zaznamenávat vývoj vnitřního prostředí s výstupem na přehledných grafech. Takové měření lze pak využít k optimalizaci ochranných opatření.

Poslechněte si celý rozhovor ze studia ESTAV.cz a TZB-info. Dozvíte se mimo jiné, jak je potřeba postupovat v objektu, kde naměřili extrémní a nebezpečné koncentrace radonu v širokém okolí. Shodou okolností je to dům právě pana Petra Petze.

 
 
Reklama