Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

On-line odečet v rádiové síti? S novými prvky žádný problém

Společnost Kamstrup v rámci svého konceptu dálkových odečtů uvádí na trh nový prvek pro vybudování on-line odečtové sítě. Významně se tím rozšiřují možnosti on-line odečítání dat o spotřebách nejen u odběratelů, ale především na technologických a sekčních měřidlech. A to vše v rámci vlastní rádiové sítě, která nabízí nejen variabilitu, ale i potřebný objem dat a rychlou zpětnou vazbu.


Kamstrup 4G Bridge

Při realizaci dálkových odečtů se většinou hledá kompromis mezi četností odečtů, zvolenou technologií, množstvím dat a jejich následnou analýzou. Jaký ale zvolit odečet? Patrolováním nebo odečítat v pevné síti? Jak potom tuto síť vybudovat a provozovat? Anebo využít sítě mobilních operátorů a jít např. cestou IoT technologie, která je dnes tak populární? Tato problematika nabývá ještě více na významu s příchodem nových technologií. Dávno jsou doby, kdy vodoměr měřil „jen“ spotřebu vody. Uvedením na trh inteligentních vodoměrů typových řad MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100 společnosti Kamstrup se podstatně rozšířili možnosti ve správě vodárenských sítí. K dispozici je dnes opravdu velké množství parametrů a dat. A monitoring některých parametrů je naprosto klíčovým pro včasné odhalení problémů a zabránění následným velkým ztrátám.

Možnou odpovědí na tyto výzvy je zajímavé řešení 4G Bridge, které nabízí využití stávajících 4G sítí mobilních operátorů. 4G Bridge je autonomním baterií napájeným zařízením. Jde v podstatě o datový koncentrátor, díky kterému vytvoříme síť, která sestává z jednotlivých buněk. Zařízení komunikuje s vodoměry nebo tlakovými snímači Kamstrup, které jsou vybaveny komunikací wireless M-Bus, C1. Díky tomu odečítá a zpracovává velké množství dat, která datagram měřidel obsahuje. Data jsou průběžně ukládána a v nastaveném intervalu odeslána po síti mobilního operátora, na datové rozhraní odečtového systému READy Suite. Datový obsah je šifrovaný, čímž je maximálně zajištěna jeho bezpečnost.

4G Bridge má odolnou konstrukci a vysoký stupeň ochrany proti povětrnostním vlivům. Součástí je rovněž kryt, který zajistí i odstínění zařízení proti vlivu přímého slunečního záření. 4G Bridge je možné snadno instalovat na téměř jakékoli místo, např. sloupy veřejného osvětlení, stožáry, komíny nebo vyšší stavební konstrukce. Zadáním GPS souřadnic do správce zařízení v systému READy Manager, máme navíc přehled o jeho přesném umístění v rámci dané oblasti a sítě.

4G Bridge kombinuje schopnost zpracovávat data z komunikačního rozhraní wireless M-Bus a pro následnou distribuci využít již vybudovanou infrastrukturu mobilního operátora. Toto řešení má výhodu i v tom, že je energeticky velmi úsporné a přenáší velký objem dat, se zanedbatelným efektem na životnost baterie odečítaných měřidel. V neposlední řadě je výhodou možnost kdykoli odečítat měřidla i metodou drive-by, tzv. patrolováním.

Co tedy řešení 4G Bridge nabízí a pro jaké aplikace je určeno?

Uveďme si tedy několik příkladů využití tohoto zařízení.

Vybudování vlastní pevné rádiové sítě. READy Fix Network nabízí velké množství dat a informací z odečítaných měřidel a senzorů. Základním stavebním prvkem této sítě je výkonný datový koncentrátor. Pokud ale provozujeme síť menšího rozsahu nebo síť decentralizovanou, může být vhodnějším řešením právě využití více prvků, které potom komunikují napřímo s odečtovým software v rámci sítě mobilních operátorů. Samozřejmě podle místních podmínek je možná i kombinace odečtů. Např. průmyslový areál nebo centrum města je pokryto výkonem několika koncentrátorů, odloučené lokality nebo samostatné instalace jsou potom připojené právě pomocí tohoto řešení. Odpadá tak nákladné vybudování datového spojení s vzdálenými lokalitami, např. pomocí opakovačů, retranslátorů apod.

Kombinovat lze ale i odečty řešené patrolováním (drive-by). Tyto odečty jsou populární a rozšířené hlavně kvůli snadné obsluze a nízkým pořizovacím nákladům. Ale i v těchto případech může být poptávka po on-line odečtu několika měřidel. Ať už se jedná o klíčového odběratele nebo o areál, ve kterém dochází často za fakturačním vodoměrem k poruchám a tím pádem i vysokým ztrátám. Právě u těchto měřidel vzrůstá požadavek na zvýšený monitoring.

V neposlední řadě je toto řešení zajímavé pro technologický on-line monitoring sekčních měřidel a tlakoměrů. Data z těchto přístrojů jsou klíčová pro včasnou identifikaci poruch a jejich rychlého odstranění. Struktura informací navíc mnohdy těmto poruchám včas zabrání.

Kompletní správu sítě tak můžeme, díky konceptu odečtů, navrhnout zcela individuálně, modulárně. Můžeme vybrat měřidla, která budou odečítána patrolováním. Fakturační měřidla strategických a velkých odběratelů a velmi důležitá měřidla sekční a technologická pak budou sledována on-line. Správu aplikace tak lze přizpůsobit doslova na míru každému provozovateli sítě.

V kombinaci se zásuvnými moduly systému READy tak Kamstrup nabízí velmi výkonný a komplexní nástroj pro inteligentní správu sítě, což napomáhá k aktivnímu snižování množství vody nefakturované.

Více informací o modulech lze získat u pracovníků českého zastoupení společnosti Kamstrup nebo na webu www.kamstrup.cz.


Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.