Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nemáte kvalitní dokumentaci objektu? Potřebujete 3D model pro BIM?

Řešení je zaměření skutečného stavu pomocí 3D laserového skenování

Často se účastníme jednání, kdy majitel spravuje pobočky po celé zemi, od původního projektu uplynulo dvacet let a stavební dokumentace už neodpovídá skutečnému stavu. Při každé změně jezdí projektanti do terénu zjišťovat jaký je reálný stav.

Takovýto způsob práce je zdlouhavý, ale v neposlední řadě i stojí náklady navíc. Společnost G4D díky svým zkušenostem s 3D laserovým skenováním má elegantní řešení. Pomocí laserového skeneru dokáže v krátké době vyhotovit zaměření skutečného stavu, které zachytí každý detail budovy. Z výsledného 3D mračna bodů umí vytvořit 3D model vhodný pro BIM (inteligentní model budovy) nebo klasickou 2D výkresovou dokumentaci. Vše záleží na přání zákazníka, jaké standardy a procesy chce zavést ve správě projektové dokumentace.

Sběr 3D dat přímo v terénu – jak to funguje

Laserové skenování a následné zpracování naměřených dat vyžaduje nákladné přístrojové a programové vybavení, které však umožňuje velmi rychle, přesně a levně získat a vyhodnotit velké množství informací. 3D skener využívá k měření délek laserovou technologií a na základě měřených úhlů a vzdáleností určuje přímo souřadnice bodů v trojrozměrném prostoru. Nastavení kroku otáčení ve vertikálním a horizontálním směru určuje hustotu bodů, které popisují povrch skenovaných předmětů. Primárním výstupem laserového skenování je takzvané mračno bodů, což je velký soubor bodů (až stovky milionů) definovaných prostorovými souřadnicemi. Mračno bodů nese velice přesnou informaci o tvaru a rozměrech zaměřených předmětů.

Dočkáme se rozšíření aplikace BIM?

Přestože získané data ze skenování jsou v 3D prostoru a jsou ideální pro vytvoření 3D modelu, stále ještě zpracováváme 2D projektovou dokumentaci. Dokládá to jak jsme na tom s BIM na tuzemském trhu. Nicméně i tak je laserové skenování výhodnou rychlou a ekonomickou metodou jak zachytit prostor, obzvláště při měření historických budov.

Na snímku laserový skener při zaměření skutečného stavu.
Na snímku laserový skener při zaměření skutečného stavu.