Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Pozvánka na odborný seminář Řídicí systémy jako nedílná součást moderních energeticky efektivních budov

Budovy se velmi výrazně podílejí na celkové světové spotřebě energií a stále více tak nabývá na důležitosti jejich energetická účinnost a udržitelnost. Lidé navíc tráví v budovách naprostou většinu jejich života, a proto je velmi důležité vytvářet v budovách komfortní prostředí, ve kterém se lidé cítí příjemně a které působí pozitivně na jejich zdravotní stav, efektivitu a kreativitu.


Obrovskou výzvou je tak dosáhnutí požadovaného komfortu při maximálně efektivním provozu celé budovy. Pro dosažení tohoto stavu je nutné budovu efektivně řídit a Desigo je řešení, které tyto požadavky splňuje.

Systém Desigo pro řízení zdrojů tepla, chladu, vzduchotechniky i jednotlivých místností a řešení Desigo CC pro správu technických systémů v budovách budou představeny na realizovaných projektech nové budovy CIIRC ČVUT v Prazevýrobního závodu Mölnlycke Health Care ProcedurePak v Havířově, ve kterém jsou mimo jiné řízeny také čisté prostory.

Program semináře

8.30Prezence účastníků
9.00Zahájení semináře
9.05Odborné přednášky
13.00Diskuse, vylosování věcných cen, závěr semináře

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

Odborný garant: Ing. Petr Babor, Ing. Stanislav Lamoš
Přednášející: Ing. Jiří Tobolík, Bc. Ivo Pavera

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.
Vzdělávací program je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Účast na semináři je bezplatná.
V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.
V průběhu semináře bude možnost individuálních konzultací se zástupci pořádající firmy.

DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

21. 3. 2018Ostrava – Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ludvíka Podéště 1875/17
– MHD zastávka autobusu Ludvíka Podéště, bus č. 40, 43,47, 48, 49
– parkování zdarma v areálu VŠB, vjezd z ulice Průběžná
22. 3. 2018Brno – Hotel International, Husova 16
26. 3. 2018Plzeň – Plzeňský Prazdroj, Konferenční a společenské centrum Secese, U Prazdroje 7
28. 3. 2018Praha – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Pořadatel:

Siemens, s. r. o.
Divize Building Technologies Siemensova 1, 155 00 Praha 13

Ing. Jiří Tobolík
Tel.: +420 727 830 349
E-mail: jiri.tobolik@siemens.com

www.siemens.cz/desigo
www.siemens.cz/cps

 
 
Reklama