Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Iotor, člen skupiny OKIN Group, získal ocenění Projekt roku v oblasti Facility Managementu

Ocenění Projekt roku získalo IoT řešení SARAhub. SARAhub (Smart Assets with Rapid Action) je snadno použitelné softwarové prostředí, které umožňuje zprovoznění automatizovaných scénářů na bázi internetu věcí (IoT).

IoT řešení SARAhub, foto iotor
IoT řešení SARAhub, foto iotor

Softwarové řešení SARAhub, které vyvíjí a distribuuje člen skupiny OKIN Group společnost iotor, získalo ocenění Projekt roku v oblasti Facility Managementu. Vyhodnocení proběhlo v rámci Týdne Facility Management 2021, pořádaného českou pobočkou celosvětového sdružení IFMA CZ, které zastřešuje firmy se zaměřením na facility management. Ocenění společně převzali Dalibor Lukeš ředitel společnosti iotor a Tomáš Polák Strategic Business Director v OKIN Facility.

SARAhub (Smart Assets with Rapid Action) je snadno použitelné softwarové prostředí, které umožňuje zprovoznění automatizovaných scénářů na bázi internetu věcí (IoT). SARAhub pracuje na principu centrálního sběru, vyhodnocení a následné automatizace dat z IoT zařízení či okolních výrobních, regulačních nebo bezpečnostních systémů. V grafickém rozhraní zobrazuje senzory a zařízení ve schématech, mapách a filtrovaných seznamech. Následně umožňuje nastavení automatizovaných reakcí na specifické situace, konsolidaci dat a mnoho dalších funkcí, včetně napojení na okolní systémy a aplikace.

Ředitel společnosti iotor Dalibor Lukeš k ocenění říká: „Společnost iotor se dlouhodobě snaží přinášet zákazníkům racionální, praktická a dosažitelná řešení založená na technologii internetu věcí. Jsme rozhodně velmi hrdí na to, že se nám podařilo uspět s naším řešením v tak silné konkurenci. Ocenění je pro nás především povzbuzení pro další rozvoj našeho řešení SARAhub o nové funkce a moduly jako například prvky umělé inteligence.

První klíčovou výhodou řešení SARAhubu je zejména možnost integrace různých systémů na vstupu i výstupu a současně různých agend do jediného uživatelského prostředí. Další klíčovým prvkem systému je jeho automatizovaná a rychlá reakce na vzniklé situace. Není tak třeba nasazovat různé systémy na monitoring prostředí, údržbu zařízení či odečty a kontrolu energií. Vše je v jednom prostředí, ve kterém je možné definovat přesné reakce na různé situace. Mezi nejdůležitější přínosy následně patří úspory energií, zvýšení produktivity či snížení nákladů na provoz a údržbu.

SARAhub je z našeho pohledu skutečně přínosným řešením, které jde tak říkajíc přímo k samotné podstatě smyslu užití technologie internetu věcí. Použití SARAhubu výrazně zjednodušuje, integruje a zefektivňuje jednotlivé prvky IoT, nad které staví dobře postavené řešení, které výrazně zrychluje a automatizuje reakce na vzniklé situace. I proto jsme rozhodli o vítězství SARAhubu jednomyslně.“ dodává Ing. Jiří Knap, prezident IFMA CZ.

O společnosti iotor:

Společnost iotor a.s. se zaměřuje na praktická a rychle použitelná řešení na bázi internetu věcí (IoT) s primárním využitím v oblastech správy budov, zařízení a energií. Vyvíjí a dodává řešení založená na praktických scénářích použití, kde je hlavním cílem zajištění správné a pokud možno automatizované reakce na dostupná data. Snahou je co nejvíce využít již existující prostředí klienta, a to jak na straně sběru dat, tak pro návazné procesy.

O společnosti OKIN Facility:

Okin Facility je specialista v poskytování integrovaného facility managementu, v jehož rámci zajišťuje technické služby (hard services), jako jsou správa a údržba budov, havarijní služba či energetický management, revize vyhrazených technických zařízení a podpůrné a administrativní služby (soft services) – bezpečnostní služby, recepce, helpdesk, úklid apod. Okin Facility nepřetržitě inovuje své služby a svým klientům nabízí unikátní know-how, které mj. čerpá také z členství v mezinárodní alianci European Customer Synergy. V současné době spravuje 9 tisíc objektů s více než 6 miliony m2 podlahové plochy. Mezi její klienty patří například ALBERT, Kofola, UnicreditBank, Komerční banka a mnoho dalších.

 
 
Reklama