Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Český Siemens pokračuje v pomoci lidem bez domova

Další účastník programu Restart@Siemens nastupuje v Drásově

Program Restart@Siemens, jehož cílem je pomoci lidem bez domova, dnes ožívá i v drásovském závodě Siemens. Do práce nastupuje pan J., který zde bude pracovat na pozici skladník-manipulant. Pro pana J. už je vybrán byt, jehož nájem bude Siemens po dobu jednoho roku hradit a na jeho vybavení se budou podílet i zaměstnanci. Pan J. je již třetím účastníkem, který do firmy Siemens nastupuje v rámci programu Restart, první dva účastníci již od léta 2015 pracují v závodech v Mohelnici a v Trutnově.

O programu Restart@Siemens

Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi – Armádou spásy, Charitou a Nadějí – Siemens vybírá jednotlivce, kteří o svůj domov přišli bez vlastního zavinění a mají ty nejlepší předpoklady vrátit se do běžného života. Těm v souladu s jejich schopnostmi, znalostmi a zkušenostmi nabízí odpovídající pracovní místa ve výrobních závodech a prodejních jednotkách a roční pracovní smlouvu. Když se jednotlivci vybraní do programu osvědčí, budou v práci pro Siemens pokračovat. Program získal záštitu Ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové.

Co program Restart@Siemens účastníkům nabízí

Kromě roční pracovní smlouvy, která může být prodloužena, bude Siemens po dobu jednoho roku účastníkům programu hradit náklady na ubytování a také jim budou náležet stejné benefity, jako ostatním zaměstnancům v daných lokalitách. Dobrovolníci z řad zaměstnanců pomohou se začleněním do místní komunity a poskytnou podporu na pracovišti.

Proč český Siemens program Restart@Siemens vytvořil

Společnost Siemens představuje důležitou součást české ekonomiky. Zaměstnává přes 9 tisíc lidí a na českém trhu působí již více než 125 let. Jednou ze základních hodnot je společenská odpovědnost a proto chce firma přispět k řešení složitého problému chudoby, který se dotýká stále většího počtu lidí. Prostřednictvím programu Restart@Siemens se dostává pomoci těm nejpotřebnějším.

Citace k programu Restart@Siemens:

Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel skupiny Siemens v České republice:

„Zkušenosti, které jsme v programu Restart@Siemens dosud získali, nám ukazují, že lidé bez domova, kteří mají vůli a odhodlání svůj život změnit, s naší pomocí dokážou mnohé: jsou odpovědní ve své práci, intenzivně se věnují řešení problémů z minulosti, plánují svou budoucnost. Jsem nesmírně potěšen, že šanci dnes dostává další z nich.“

Ing. Ivo Pavelec, ředitel závodu Siemens Drásov:

„Iniciativu zapojit drásovský závod do firemního programu Restart@Siemens od samého počátku silně podpořili naši zaměstnanci. Věřím, že dlouhodobá podpora vedení i kolegů pomůže panu J. úspěšně se navrátit k běžnému životu. My všichni pro to uděláme maximum.“


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...