Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Samoregulační topné kabely - představení a funkce (I)

Firma ŠTORC TZB s.r.o. je specializovaná odborná firma zabývající se aplikacemi s elektrickými topnými kabely, jejíž návrhy a instalace fungují již od roku 1993. V roce 2008 se stala autorizovaným zástupcem a importérem světové jedničky v elektrických samoregulačních topných kabelech firmy Raychem.

Historie samoregulačních kabelů

Firma Raychem je Americká firma, která jako první na světě vytvořila a uvedla na trh v roce 1970 samoregulační topné kabely. Jedná se o tzv. inteligentní kabely, které upravují svůj výkon v závislosti na okolní teplotě. Tyto kabely dodávají příslušné množství tepla přesně tam, kde je potřebné. Firma Raychem v současné době patří do koncernu značky TYCO.

Co jsou to samoregulační topné kabely a jak fungují:

Většina zná klasické topné kabely vyrobené z klasických odporových materiálů, jejichž výkon je konstantní a nezávislý na okolních teplotách.

Samoregulační kabely jsou speciální, teplotně závislé odporové topné kabely, někdy též nazývané inteligentní kabely.

Výdej tepla samoregulačního topného kabelu zajišťuje speciální teplotně závislý polymerový materiál, který je umístěn mezi dvěma paralelně vedenými měděnými vodiči. Díky pozitivní teplotní závislosti polymerového jádra může samoregulační topný kabel automaticky zvyšovat nebo snižovat svůj výkon (teplotu) na kterémkoliv místě po celé své délce v závislosti na okolní teplotě (ochlazování kabelu).

Pokud se teplota okolí snižuje, kabel se více zahřívá. Pokud okolní teplota stoupá, pak se tepla kabelu snižuje. Samoregulační kabel tak přesně reaguje na potřebu tepla po celé své délce bez rizika přehřátí.

Samoregulační kabely jsou například nejbezpečnějším řešením ochrany plastových potrubních rozvodů, kde nehrozí nebezpečí přehřátí a poškození zařízení.

Samoregulační kabely topí pouze tolik, kolik je potřeba: Se zvyšující se teplotou snižují svůj výkon...

Samoregulační kabely jsou bezpečným řešením: Samoregulační kabely se zvyšující se teplotou snižují svůj výkon (samolimitující funkce) ⇒ Nehrozí tedy přepálení kabelů nebo poškození potrubí, okapů a dalších konstrukcí.

Na níže uvedeném grafu s nákresem potrubí je patrné, jak na chladnějších částech potrubí kabel topí vyšším výkonem. Na fotce je vidět, co může způsobit špatně realizovaná instalace s odporovým kabelem na plastovém potrubím.

 

Zkracování samoregulačních kabelů FroStop dle potřeby: Teplotně závislý odporový prvek je mezi dvěma napájecími vodiči (paralelní zapojení). Díky tomu lze samoregulační kabely libovolně stříhat a vytvářet z nich topné okruhy libovolných délek. To výrazně usnadňuje návrh a především instalaci.

 

 

Snadné napojení a napájení samoregulačních kabelů: Samoregulační topné kabely jsou dávány na špulkách a je možné stříhat a vyrábět okruhy přesně podle aktuální potřeby. Pro spolehlivé napojování samoregulačních kabelů jsou k dispozici profesionální spojky, umožňující napojení topné části na studený napájecí vodič nebo v instalační krabici.

Napojení samoregulačního kabelu: v instalační krabici, na studený přívodní kabel, profesionální spojka RayClic

Úspory a regulace samoregulačního kabelu:

Samoregulační neznamená, že se kabely samy zapínají a vypínají. V běžných aplikacích ochrany proti zamrzání a v malých instalacích je můžeme ponechat bez regulace. Ve většině instalací je však již vybavujeme regulací.

Na níže uvedeném grafu je možné srovnat funkci klasického odporového kabelu s konstantním výkonem a samoregulačního kabelu: Je zde patrné množství energie, které uspoří samoregulační kabely oproti odporovým kabelům. Rovněž je vidět, že od určitých výkonů a délek je vhodné ohřev vybavit patřičnou regulací.

Systém vyhřívání je ověřen a vyřešen do posledního detailu!

 • Samoregulační topné kabely jsou dávány na špulkách a je možné stříhat a vyrábět okruhy přesně podle aktuální potřeby.
 • Pro spolehlivé napojování samoregulačních kabelů jsou k dispozici profesionální spojky, umožňující napojení topné části na studený napájecí vodič nebo v instalační krabici.
 • Samoregulační kabely upravují svůj výkon, ale pro další omezení nákladů jsou vybavovány regulací.

Projektant a instalační firma mají jednoduchý návrh a instalaci.

Díky výše uvedeným přednostem, nacházejí samoregulační kabely Raychem uplatnění při mnoha aplikacích, jako je například:

 • Vyhřívání a ochrana potrubí proti zamrzání
 • Ohřev potrubí a nádrží na procesní teploty, kdy jsou k dispozici kabely se samolimitující funkcí až do teplot 200°C
 • Udržování teplé užitkové vody, kdy speciální typ samoregulačního kabelu HWAT je instalován podél potrubí s teplou vodou a v plné míře nahrazuje cirkulační smyčku.
 • Ochrana okapových žlabů a svodů proti zamrzání, kdy samoregulační kabely zajistí průchodnost okapových žlabů i za nepříznivých povětrnostních podmínek.
 • Podlahové vytápění
 • A celá řada dalších speciálních aplikací.

Požadavky na související elektroinstalaci:

Připojení samoregulačních kabelů nevyžaduje žádné zvláštní úpravy elektroinstalací. Pouze je potřeba počítat s proudovým nárazem, který samoregulační kabely vykazují při zapnutí a jistící obvod vybavit jističem s charakteristikou "C". Dále není možné v beznapěťovém stavu změřit odpor topné smyčky, ale měření se provádí nepřímou metodou měřením proudu (např. klešťovým ampérmetrem).

Samotná instalace napájecích rozvodů bývá v mnoha případech snazší, protože samoregulační kabely lze navzájem větvit a napojovat až do jejich maximální délky, které jsou uvedeny pro daný typ v technických podkladech.

Mezi největší přednosti samoregulačních kabelů Raychem:

 • Úsporný provoz - kabel uzpůsobuje svůj výkon podle intenzity ochlazování
 • Bezpečný provoz - díky samoregulační schopností nemůže dojít k přehřátí a následnému poškození zařízení
 • Snadný návrh - systém je za léta provozu dopracován a obsahuje veškeré podklady a komponenty pro projektanty
 • Flexibilní montáž - na místě instalace, přesně podle aktuální potřeby si instalatér vyrobí topný okruh

Další informace na stránkách www.storc.cz nebo na tel.: 317 726 847, 739 289 521


ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
logo ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR

Firma Štorc TZB - autorizované zastoupení a importér Raychem a Brink a Ubbink pro ČR. Nabízíme komplexní systém větrání se zpětným získáváním tepla Brink a Ubbink, podlahové vytápění Raychem, regulace, ochrana potrubí, okapů a ploch před ledem a sněhem, ...