Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Poptávka po rozváděčích Xiria bez obsahu SF6 rychle roste, protože se stávají udržitelnou volbou pro použití v technologiích obnovitelných zdrojů energie

Společnost Eaton, která se zabývá inteligentním řízením elektrické energie, oznamuje, že vyrobila již 150 000 rozváděčových panelů Xiria bez obsahu SF6. Jde o jasný důkaz, že poptávka po ekologičtějších alternativách rozváděčů obsahujících fluorid sírový (SF6) stále roste.

SF6 se v rozváděčích široce používá jako izolant a prostředek k potlačení elektrického oblouku. Zároveň ale jde o tak silný skleníkový plyn, že se v EU blíží zákaz jeho využití. Pokud se tak stane, bude používání SF6 v rozváděčích v EU zcela zakázáno, a to v napětí do 24 kV včetně.

Preferovanou alternativou se stává vakuová technologie pro spínání a to zejména pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů (ta vyžaduje časté spínání). S tímto úzce souvisí narůstající poptávka po řadě Xiria bez SF6 od společnosti Eaton, která je kompaktní, nenáročná na údržbu a vhodná pro aplikace do 24 kV včetně.

Dirk Kaisers, vedoucí segmentu Distribuovaný energetický management ve společnosti Eaton pro region EMEA, řekl: „Větrné elektrárny a solární parky jsou klíčovým prvkem budoucí energetické strategie v mnoha zemích, takže výstavba bude pokračovat rychlým tempem. Výběr rozváděčů bez obsahu SF6 pro takové projekty zvyšuje energetickou bezpečnost, aniž by to narušilo ambice v oblasti nulové spotřeby. Od roku 2018, kdy jsme dosáhli milníku 100 000 vyrobených kusů, jsme vyrobili více než 50 000 nových panelů Xiria bez obsahu SF6 a nic nenaznačuje tomu, že by se toto zrychlení mělo zpomalit.


Společnost Eaton byla v 60. letech minulého století průkopníkem v používání technologie vakuového spínání, a to navzdory tehdy nastupující popularitě technologií SF6, a díky tomu má více než 200 relevantních patentů získaných během desetiletí výzkumu a vývoje.

Osvědčená technologie, která je základem řady Xiria, spolu s inovacemi, díky nimž je vhodná pro širokou škálu aplikací, přispěla k rychlému růstu prodeje v 60 zemích světa. V současné době existuje již více než 3 000 referenčních míst z nejrůznějších aplikací a segmentů.

Globální přínos pro udržitelnost je značný: pouhý 1 kg SF6 odpovídá 25 200 kg CO2 a každá jednotka rozváděče ho podle odhadů spotřebuje 2,5 kg, zatímco jističe bez SF6 jsou nenáročné na údržbu a bez emisí po celou dobu své životnosti, a to dokonce i při vyřazování z provozu.

O alternativách využití SF6 v rozváděčích jsme si povídali s produktovým specialistou společnosti Eaton Petrem Eliášem.
Jaké jsou důvody pro zvyšující se poptávku po vysokonapěťových rozváděčích bez plynu SF6?

Důvodů je hned několik. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) Organizace spojených národů je SF6 jedním z nejsilnějších skleníkových plynů a jeho oteplovací potenciál v období 100 let je asi 25,000krát větší než potenciál CO2. Vzhledem k tomu, že nedochází k jeho absorpci ani přirozenému odbourání, může SF6 zůstat v atmosféře aktivní až 3.200 let. Při elektrickém výboji vznikajícím při spínacích procesech navíc vznikají v plynu SF6 toxické vedlejší produkty, které představují zdravotní a bezpečnostní rizika, jde například o fluorid siřičitý či fluorovodík.

Jaké další komplikace přináší rozváděče s SF6?

S použitím plynu SF6 jsou také spojeny časté servisní úkony, jako např. doplňování plynu. Při nich musí být rozváděč navíc většinou odstaven, což má vliv na spolehlivost dodávky el. energie. Současně znamenají rozváděče s SF6 pro uživatele vysoké provozní náklady – jak na servisní personál, tak na samotný plyn SF6, či konečnou likvidaci rozváděče certifikovanou osobou. Řešení bez využití plynu SF6 je tedy nejen ekologičtější, ale také snazší a efektivnější.

Proč jsou tedy rozváděče s SF6 nadále využívány?

SF6 neboli hexafluorid sírový je bezbarvý syntetický plyn bez zápachu. Je vysoce stabilní, což jej chrání před chemickými reakcemi. Díky své vysoké dielektrické pevnosti, která se pod tlakem zvyšuje, je excelentním elektrickým izolantem a právě proto našel své užití v rozváděčích. EU ve svém nařízení z roku 2014 zakázala používat SF6 při výrobě mnoha běžných položek, včetně tenisových míčků, sportovní obuvi, pneumatik a dvojitě prosklených oken. V případě rozvaděčů se komise EU ale rozhodla SF6 nezakázat a argumentovala tím, že neexistuje široce rozšířená, cenově efektivní, technicky schůdná, energeticky výkonná a spolehlivá varianta. Od té doby jsme se ale technologicky posunuli mnohem dále a alternativy na trhu samozřejmě jsou. Eaton, stejně jako mnozí jiní průmysloví hráči, volá po okamžitém zákazu plynu SF6 v rozvaděčích vn do 36 kV a vzhledem k současnému vývoji se dá předpokládat, že EU se rozhodne využití SF6 zcela zakázat.

Jaké tedy máme alternativy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí?

Eaton začal s výrobou vysokonapěťových rozváděčů bez plynu SF6 jako jeden z prvních v roce 1960 s produktem Magnefix, kompaktním řešením pro provozovatele distribučních sítí. Magnefix využíval izolaci z lité pryskyřice, díky níž bylo možné zkonstruovat bezpečné a kompaktní zelené rozváděče. Osvědčená technologie je také základem řady Xiria. Tato řada rozváděčů pro izolaci používá čistý vzduch a pro spínání využívá vakuové vypínače. Díky svým kompaktním rozměrům umožňuje výrazně snížit náklady a ušetřit instalační prostor. Je také vhodná pro širokou škálu aplikací, což přispělo k rychlému růstu prodeje v 60 zemích světa. V současné době existuje již více než 3 000 referenčních míst z nejrůznějších segmentů, kde jsou rozváděče Xiria využívány.

Proč je nutné využití SF6 co nejrychleji ukončit?

Vědecké studie dokazují, že i navzdory zákazu používání tohoto plynu pro všechny ostatní účely než jsou vysokonapěťové rozváděče koncentrace plynu SF6 v atmosféře nadále roste. Vzhledem k tomu, že poptávka po energiích se zvyšuje, bude mít tento trend pravděpodobně stoupající tendenci. A proto je potřeba jednat co nejdříve.

Více informací naleznete na adrese: Vítejte v budoucnosti bez SF6

O společnosti Eaton

Eaton je společnost zabývající se inteligentním řízením energie, jejímž cílem je zlepšovat kvalitu života a chránit životní prostředí pro obyvatele na celém světě. Řídíme se naším závazkem podnikat správně, pracovat udržitelně a pomáhat našim zákazníkům hospodařit s energií ─ dnes i v budoucnu. Využíváním globálních trendů růstu elektrifikace a digitalizace urychlujeme přechod naší planety na obnovitelnou energii, pomáháme řešit nejnaléhavější světové výzvy v oblasti řízení energie a děláme, co je nejlepší pro všechny zúčastněné strany a celou společnost.

Společnost Eaton byla založena v roce 1911 a již sto let je kótována na newyorské burze. V roce 2022 jsme vykázali tržby ve výši 20,8 miliardy dolarů a našim zákazníkům sloužíme ve více než 170 zemích. Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.com. Sledujte nás na TwitteruLinkedIn.


Eaton Elektrotechnika s.r.o.
logo Eaton Elektrotechnika s.r.o.

Naše energeticky úsporné produkty a služby pomáhají našim zákazníkům výkonně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji. Dáváme lidem nástroje pro efektivnější využívání energie. Pomáháme ...