Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jističe - jak jsou na tom Rakušané

V době, kdy se u nás lidé zajímají o platby spojené s novou tarifní soustavou, není na škodu podívat se k sousedům. Obrátil jsem se na rakouského regulátora trhu s energií Elektrische Control (E-Control) o vysvětlení, za co naši sousedé platí. Zajímalo mě, jak je to v Rakousku s jističi, s ochranou nejslabších zákazníků a jak obtížná je změna dodavatelů. Poděkování patří paní Anitě Bauer, která vyčerpávajícím způsobem zodpověděla otázky.

Kalkulátor cen energií TZB-info

Z čeho se skládá platba za elektřinu v Rakousku

V zásadě se celková cena elektřiny v Rakousku skládá ze tří položek, z částky za dodávku energie, za síťový tarif a z daní a poplatků. Každý zákazník má dva smluvní partnery, dodavatele energie a provozovatele sítě. Cenu energie určuje dodavatel energií a zákazník může částky, které platí, ovlivnit tak, že dodavatele může změnit. Síťový tarif (náklady na výstavbu sítí a jejich údržbu), daně a poplatky jsou určovány státem a zákazník na určitém místě je nemůže měnit. Tyto poplatky se každoročně zvyšují, zejména kvůli vyšším nákladům provozovatelů sítí.

Náklady na sítě

Poplatek za použití sítí

Jak již bylo dříve zmíněno, tento poplatek slouží k pro výstavbu a provoz sítí. Celá částka se skládá z fixního výkonového paušálu, ten je v rozmezí roční spotřeby 0 až 100 000 kWh stejný a pohybuje se kolem 24 EUR za rok z části, která je závislá na spotřebě. Poplatek se stanovuje jednou za rok v cenovém nařízení (Systemnutzungsentgelte-Verordnung).

Poplatek za ztráty energie v síti

Rozvodný systém vykazuje určité ztráty, ty také vyrovnávají spotřebitelé tím, že musí platit určitou částku. Tato částka je rovněž součástí cenového nařízení.

Poplatek za měření

Tento poplatek lze zhruba nazvat jako nájem elektroměru. Nájem se liší podle druhu elektroměru. V cenovém nařízení je stanovena maximální výše konkrétního poplatku. Cena závisí na tom, zda měří jenom proud v jednotarifu nebo i noční, topný proud, který je i v Rakousku prodáván, či se jedná o chytrý elektroměr.

Daně a odvody

Daň z elektřiny a daň ze spotřeby energie

Podobně jako u nás zákazníci v Rakousku platí daň z elektřiny. Mimo tuto daň spotřebitelé platí i daň ze spotřeby, kterou stanovuje místní samospráva. Výnosy z ní jsou následně použity k veřejně prospěšným účelům v dané obci.

Paušál za ekologický proud a příspěvek na dopravu ekologického proudu

Tyto poplatky zavádí nový Zákon o ekologickém proudu a slouží k podpoře provozu a výstavby zařízení spojených s výrobou zelené energie. Zákazník platí jednak fixní část a část závislou na spotřebě.

Paušál za kogeneraci:

Tento poplatek má cíl podporovat vysoce účinnou výrobu energie a tepla ve formě podpory investic. Zákazníci platí 1,25 EUR za rok.


Obr. 2: Jednoduché zadávání údajů v kalkulátoru cen energií, stačí zadat PSČ a spotřebu (zdroj: E-Control)

Prodej a účtování elektřiny v Rakousku

Dodavatelé mohou uzavírat smlouvy se závazkem dlouhým maximálně rok. Na trhu ale existují nabídky s garancí ceny na delší období, například až do konce roku 2018. Změna dodavatele je podobná jako u nás, ale trvá pouhé tři týdny. V případě změny podmínek nebo změny ceny musí dodavatel vždy písemně o změně informovat a informovat jej také o možnostech odstoupení od smlouvy.

Velký rozdíl mezi oběma zeměmi je ve struktuře nabídek. Nabídky nejsou stavěny na dlouhodobém vztahu dodavatele se zákazníkem jako u nás. Proto doplňkové služby jako u nás nejsou nabízeny. Naopak jsou zde různé bonusu pro zákazníky, kteří přejdou k jinému dodavateli.

Za zmínku ještě stojí problematika změny bydliště a s tím spojený přepis odběrného místa. Zákazník v Rakousku si může svobodně při stěhování vybrat jiného dodavatele. To u nás teoreticky také, ale hlavně dominantní dodavatelé se při stěhování ani o této možnosti nezmiňují, je to pro ně vítaný zdroj dalších zákazníků.

Zákazníci jsou chráněni před sankcemi ze strany dodavatele. Zákazník v případě neplacení závazků dostane dvě upomínky, každá se dvoutýdenní lhůtou na zaplacení. Na poslední upomínce musí být zákazník upozorněn na případné následky. Pokud by měl být zákazník odpojen od dodávek energie, nesmí to být poslední den přede dnem volna nebo před svátky.


Obr.3: Zákazníci mají přehled, za co platí - složení a původ proudu - srovnání čtyřech nábídek dodavatele podle zdrojů (zdroj: Durchblick.at)

Zákazník se také může obrátit na svého dodavatele a distributora a požádat jej o zařazení do režimu základních dodávek. Dodavatel dodává zákazníkovi za jeho obvyklé ceny proti kauci na měsíční dodávky. Zákazník, který je v tomto režimu a řádně platí, nemůže být odpojen. Pokud zákazník vzorně platí, může být v tomto režimu po dobu až šesti měsíců. Spotřebitel má i druhou možnost a to zavedení měřiče na předplacenou kartu. Všechna tato opatření ale neznamenají, že mu budou dluhy odpuštěny.

V souvislosti se zavedením nového Zákona o ekologickém proudu v roce 2012 mohou pro někteří spotřebitelé požádat o slevu na placení příspěvku na obnovitelné zdroje. Jedná se především o důchodce, studenty, osoby starající se o důchodce, tělesně postižené. Ti jsou osvobozeni od placení paušálu na ekologický proud a části podpory na dopravu ekologického proudu, zde platí maximálně 20 EUR ročně. Podobně tito zákazníci jsou osvobozeni od rozhlasových a televizních poplatků.


Obr. 4: Porovnání nákladů na elektřinu Praha (v Kč) a Vídeň (v EUR a v Kč)

Co se prodává

V Rakousku se prodává především elektřina z obnovitelných zdrojů. Na rozdíl od nás se jedná zejména o elektřinu z vodních zdrojů, biomasu, slunce a vítr. Pouze každá pátá nabídka v kalkulátoru cen energií na stránkách rakouského regulátora obsahuje část dodané elektřiny z fosilních paliv, ale i u těchto nabídek převažuje podíl z obnovitelných zdrojů, fosilní paliva dosahují pouze třetiny celkové spotřeby zákazníka a většina z nich pochází z paroplynových elektráren.

V kalkulátoru E-Control jsem také srovnával původ elektřiny, v které zemi byla vyrobena. Většinou se jedná o domácí produkci, pokud jde o zahraničí, tak se jedná o Norsko nebo o Slovinsko.

Celkově je ale zřetelně vidět, co zákazníci v Rakousku upřednostňují. V první řadě je to ekologická energie, a když by elektřiny měla být z dovozu, tak také z ekologických zdrojů. Nabídky elektřiny z jaderných elektráren nebo z elektráren spalujících fosilní paliva nelze v kalkulátoru najít.

Název článku napovídal, že se bude psát o tom, jak je problém s jističi řešen u našich sousedů. Čtenář, stejně jako já po přímé otázce na rakouského regulátora ohledně jističů, je překvapen, že jističe ve vyúčtování žádnou roli nehrají. Přitom i bez nich mám dojem, že rakouský systém je spravedlivější k lidem, k potřebným, výrobcům i k těm, kteří se snaží ušetřit.
 
 
Reklama