Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aby staří mistři zůstali věčně mladí

Jedno perfektní klima pro všechna umělecká díla neexistuje, protože je vždy směrodatné konkrétní materiálové složení daného objektu. Podmínky uchovávání keramiky, mramorových soch nebo bronzových medailonů se například od sebe výrazně odlišují, takže se musí klimatizování aktuálního okolí individuálně přizpůsobit. Obzvlášť kritické je to u organických materiálů jako je kůže, pergamen, papír nebo dřevo.

Také návštěvníci se musí cítit dobře

Nejenom klimatické nároky uměleckých děl však kladou požadavky na odpovědné osoby. Daleko od proudů návštěvníků lze v archivech plně přizpůsobit klimatizaci uměleckým dílům a artefaktům. Ovšem ve výstavních prostorách je třeba respektovat potřeby návštěvníků a dohlížejícího personálu. Zde musí být vytvořeno klima, které je pro člověka příjemné.

S monitorovacím systémem sledujete teplotu, vlhkost, intenzitu osvětlení, UV záření a koncentraci CO2 zcela kompletně, automatizovaně a nenápadně. Záznamníky dat s připojením na WLAN (WiFi) umožňují chránit exponáty před ztrátou hodnoty a kdykoliv prokázat korektní podmínky vystavování a skladování. Dokonce i při výpadku proudu funguje zaznamenávání dat bez přerušení, takže v dokumentaci neexistují žádné mezery.

Řešení monitorování všech požadavků

V porovnání s termohydrografem, který veškerou techniku a způsob fungování dává na odiv, je záznamník dat na první pohled černou skříňkou. Tak jako u černé skříňky v letadle, existují záznamníky dat, které se „ukryjí před návštěvníky“ a vydají své „tajemství“ až poté co se připojí k počítači. Některé přístroje zobrazují aktuální hodnoty na displeji nebo pomocí LED diod informují o tom, že byla nastavená hraniční hodnota překročena. Kdy a jaké zásadní překročení bylo se ovšem uživatel dozví teprve po vyčtení paměti nebo on-line u systémů připojených na WLAN.

Měřicí místa pro záznamníky a sondy se mohou nacházet ve vitrínách, výstavních prostorách, expozicích s uměleckými díly nebo v depozitářích, které nejsou veřejně přístupné. S automatickým systémem se dají sledovat i malé vitrínky, do kterých doposud nebylo možné žádný záznamník dat umístit. Pro tento účel byl vyvinut speciální externí teplotní a vlhkostní senzor se stěnovou průchodkou, který se dá použít v těch nejmenších vitrínkách, aniž by vzbuzoval pozornost.
Bezdrátově a bezpečně

Všechny naměřené hodnoty se přenášejí pomocí WLAN (WiFi) do online databáze (Cloud) a tam jsou bezpečně uloženy. Zapojení monitorovacího systému do existující sítě WLAN funguje zcela jednoduše a bez potřebného „know-how“ v oblasti IT. Díky bezdrátovému přenosu dat můžete umístit záznamníky kdykoliv flexibilně tak, že nejsou měřicí technikou omezovány případné přestavby interiéru.

Všechna data uložená v cloudovém úložišti je možné kdykoliv a kdekoliv na světě vyvolat a analyzovat. Buď pomocí prohlížeče v počítači, tabletu nebo chytrém telefonu. Nešetří to jenom čas: s pomocí kompletní archivace dat můžete také kdykoliv vůči pojišťovně nebo majitelům prokázat, jak jsou díla zabezpečena.
Individuální hraniční hodnoty

Podle charakteru a složení materiálů vystavovaných uměleckých děl se dají stanovit specifické hraniční hodnoty pro zatížení vlivy životního prostředí. V případě narušení hraničních hodnot jsou k dispozici individuálně přizpůsobitelné možnosti vyslání alarmu přes e-mail nebo SMS. Pro intenzitu osvětlení je možné vyslat alarm také tehdy, když množství světla nahromaděné během dne, týdne nebo měsíce překročí hraniční hodnotu.

Být skoro neviditelný

Protože se naměřené hodnoty přenášejí pomocí sítě WLAN, nepotřebují WiFi záznamníky žádné rušivé kabely, které by se musely integrovat do stavby, což by případně ani nemuselo být z důvodu památkové ochrany vůbec možné.

To napomáhá jedné z vlastností monitorovacího systému: záznamníky dat mají malé konstrukční rozměry, obzvláště minimalistický design a „klobouk neviditelnosti“ – Deco-Cover. Pro každý záznamník dat je k dostání individuálně volitelný kryt. Tento Deco-Cover je možné zcela dle potřeby lakovat, pomalovat nebo polepit. Záznamníky tak kompletně splynou s pozadím a neodpoutávají pozornost od exponátů.
Kalibrace – nebo: jak skutečně přesně záznamník dat měří?

Právě vůči poskytovatelům exponátů je zapotřebí absolutní průhlednost ohledně přesnosti záznamníků dat. Údaje výrobce v prospektu nestačí. Nejjednodušší a nejjistějším metodou, jak získat odpověď, je kalibrace záznamníku, kterou nabízejí všichni renomovaní výrobci. Potřebnou jistotu dává odpovídající kalibrační certifikát pro přístroj, vystavený v laboratoři, která je k tomu účelu certifikovaná.

Pro některé záznamníky dat jsou nabízeny také digitální sondy. S nimi již není nezbytné záznamník demontovat a odesílat, místo toho se jednoduše vymění sonda za novou. Odpadá nejenom doba prostoje, která případně vede i k přerušení sběru dat, ale také je výměna za určitých okolností podstatně finančně příznivější než kalibrace v laboratoři.

Literatura

  1. Produktové materiály Testo SE & Co. KGaA, Testo, s.r.o.
  2. www.conservationphysics.org/datalog/datlog8.php