Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Elektrotechnický svaz český – výzva vládě

Vážená vládo, dovolujeme si Vás naléhavě požádat o sdělení skutečných informací a dat, o které se opírají Vaše kroky, které nejsou běžně dostupné, které ospravedlňuji současný stav omezení osobních i podnikatelských práv.

Vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážený ministře zdravotnictví,

obracím se na Vás jménem členů Elektrotechnického svazu českého, z.s., autorizovaného živnostenského společenstva Hospodářské komory ČR v následující věci:

Současná situace v České republice v souvislosti s pandemií COVID – 19 klade na naše členy enormní zátěž a mnohdy do cesty jejich podnikání jim staví omezení, která nejsou slučitelná s jejich podnikáním. Nechceme zde polemizovat s tím, zda jejich zavedení bylo, či nebylo oprávněné nebo zda bylo možno řešit celou situaci jinak, to je dnes bezpředmětná debata. Jsme v situaci, kdy v ČR jsou již více jak měsíc zaváděna opatření, která podnikatelská veřejnost až doposud zcela striktně dodržovala a očekávali jsme, že nám budou postupně zaváděná opatření vysvětlována a budeme moci o nich jednat. Bohužel situace je taková, že ani po více jak měsíci, kdy tato pandemie zasáhla ČR a její důsledky začaly tvrdě dopadat, mnohdy až existenčně na české podnikatele a ekonomiku nemáme více informací než před měsícem. Od ministryně financí slyšíme jeden den, že na ozdravení ekonomiky bude zapotřebí navýšit letošní rozpočet o 200 miliard a ozdravení bude trvat 8 let, o pár dní déle je to již pro letošek 300 miliard. Škody v ekonomice rostou astronomickou rychlostí a přitom podnikatelé jsou na tom stále stejně jako před více než měsícem, chybí nám jasné informace, chybí nám jasná čísla, máme k dispozici pár nic neříkajících údajů, které když nejsou doplněny dalšími čísly, tak jsou zcela irelevantní. Mnohdy nám chybí úplně základní informace, které musí občan i podnikatel složitě hledat, jako by byly státním tajemstvím. Dovolte nám tedy, abychom dostupná data k 20. 4. 2020 k 19:00 zrekapitulovali:

 • V České republice umře dle ČSÚ každý rok (průměr za roky 2017 a 2018) cca 112.000 osob,
 • což odpovídá cca 307 osobám každý den bez ohledu na příčinu úmrtí,
 • což je v České republice každý rok cca 0,9 % obyvatel, ve světě se toto číslo pohybuje mezi 0,7–1,3 % obyvatel každý rok v závislosti na délce průměrného dožití, stavu zdravotnictví a hygienických podmínek v dané zemi,
 • nejvíce osob umírá ve skupině 75–85 let,
 • od zahájení pandemie COVID – 19, tedy cca od 1. 3. 2020 (zdroj MZČR)
  • bylo provedeno cca 172 tisíc laboratorních testů,
  • počet osob s prokázaným onemocněním COVID – 19 činí 6.838 osob,
  • z čehož je k dnešnímu dni hospitalizováno v nemocnici 374 osob, za celé období to bylo cca 850 osob, které byly hospitalizovány, o v akutním stavu s přístrojovou podporou je nyní v českých nemocnicích 84 pacientů (celková kapacita lůžek s přístrojovou podporou by dle dostupných informací měla být 2.500 lůžek),
  • celkový počet vyléčených je 1.559 osob, aktuálně nemocných 5.085 osob,
  • ve sledovaném období zemřelo 194 pacientů, kterým byla zjištěna přítomnost onemocnění COVID – 19 v době úmrtí.

Toto jsou veškerá běžně dostupná data, která jsou dohledatelná nebo pravidelně prezentovaná. Vynecháme-li skutečnost, že data nejsou dávána do souvislostí a jsou vykřikována snad s jediným účelem vyděsit, tak z těchto dat nemůže průměrně inteligentní občan České republiky naprosto pochopit, proč je paralyzováno české zdravotnictví v ostatních oborech, proč jsou lidé omezování na svých základních právech, natož pak, proč jsme zastavili velkou část ekonomiky. Jaká data nám chybí? Kde je skutečná hrozba? Jaká jsou skutečná data?

 • Kolik skutečně osob zemřelo na COVID – 19 v ČR, resp. u kolika osob byl COVID – 19 přímou příčinou smrti?
 • Kolik osob zemřelo za stejné období na jiné choroby, protože jim nebyla kvůli COVID – 19 poskytnuta řádná péče nebo péči v nemocnici tyto osoby nevyhledali kvůli strachu z nákazy COVID – 19?
 • O kolik osob se navýšil počet úmrtí za měsíc březen 2020 oproti průměru předchozích let?
 • Kolik zemřelých s pozitivním testem na COVID – 19 by zemřelo i bez přítomnosti COVID – 19 v řádech několika dnů, v řádech týdnů, měsíců?
 • Jak se skutečně nákaza šíří, čeho se hlavně vyvarovat?
 • Jaký je průběh opakované nákazy? Je možné konstatovat, že průběh je slabší nebo silnější při opakované nákaze? Opakované chycení virové nákazy přeci není nic nenormálního, běžně existují jedinci, kteří během jedné zimy onemocní dvakrát i třikrát stejným kmenem chřipky.
 • Jaký se očekává další vývoj?

Je jasné, že pokud někdo činí nějaké rozhodnutí, rozhoduje na základě v danou chvíli dostupných informací a málo kdo asi může zpochybňovat rozhodnutí učiněná v první polovině března 2020 vzhledem k tomu, že v dané době byly k dispozici pouze data ze zahraničí, jejichž relevance se nyní jeví velmi pochybně. Dnes jsme ovšem o více jak měsíc dál, máme mnoho nových informací, resp. má je vláda, protože v České republice máme řadu odborníků, kteří je vládě a hlavně MZČR poskytli, nicméně vláda tyto informace neposkytuje dále a podnikatelská veřejnost stejně jako občané žijí v nejistotě, neznalosti, a jsou všude přítomně obklopováni různými spekulacemi a prapodivnými teoriemi.

Vážená vládo, ve světle výše uvedených informací a faktů, dovolujeme si Vás naléhavě požádat o sdělení skutečných informací a dat, o které se opírají Vaše kroky, které nejsou běžně dostupné, které ospravedlňuji současný stav omezení osobních i podnikatelských práv ve chvíli, kdy dostupná data poukazují, že v České republice nenastala ani doba srovnatelná s běžnou každoroční chřipkovou epidemií. Pokud taková data neexistují, tak prosím přiznejte, že současný stav je vyvolán nesprávnými daty, která jste obdrželi ze zahraničí, a zahajte neprodleně kroky vedoucí k normalizaci stavu věcí ve státě tak, aby s koncem nouzového stavu skončily i veškeré zbytečné restrikce ve vztahu k obyvatelstvu i podnikatelům a došlo k minimalizaci škod pro České hospodářství, a to i ve vztahu k rozpočtům příštích let. Čím dříve opět nastartujeme ekonomiku, tím menší škody můžeme očekávat, a to jak po stránce ekonomické, tak po stránce následků na psychiku obyvatel, pro kterou je daná situace velmi složitá a devastující.

Zároveň vyzývám další odborné spolky HKČR, aby se k této výzvě přidaly, protože nepochybuji o tom, že pro jejich členy je tento stav rovněž neudržitelný a i oni mají zájem znát skutečná fakta a informace.


Cech topenářů a instalatérů České republiky, autorizované společenstvo, podporuje iniciativu a připojuje se podpisem.

Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR

Autor Mgr. Radek Roušar je prezidentem Elektrotechnického svazu českého, z.s. - ESČ (www.elektrosvaz.cz), členem představenstva a předseda Sekce pro VTZ Hospodářské komory ČR (www.komora.cz) a jednatelem ELKO CZ, s.r.o. (www.elkocz.eu)

Elektrotechnický svaz český, z.s. je největší odborný elektrotechnický spolek v ČR, který sdružuje více jak 4.000 elektrotechniků z více jak sto podnikajících subjektů.

 
 
Reklama