Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetické štítky u spotřebičů – návrat ke stupnici v rozsahu A – G

Dne 1.8. 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369. V praxi to znamená, že opouštíme značení tříd A+, A++ a A+++ a vracíme se u energetických štítků spotřebičů ke stupnici v rozsahu A – G. Redakce TZB-info se ptala výrobců a dodavatelů co změna pro ně znamená.


© Fotolia.com
Kalkulátor cen energií TZB-info

Změna legislativy

Dne 1. srpna 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Dne 1. srpna však již původní směrnice 2010/30/EU není platná v důsledku účinnosti nařízení 2017/1369. Nařízení je svou právní povahou přímo použitelné a nevyžaduje tudíž úpravu českého právního rámce.

Přechod na novou stupnici bude probíhat postupně tak, že staré štítky budou nahrazovány novými. V první fázi se zavedení nového štítku bude týkat myček nádobí, chladniček, praček, praček kombinovaných se sušičkou, televizí a světelných zdrojů a svítidel. U těchto výrobků se nové štítky objeví v obchodech a na internetu nejpozději do 2. 11. 2019.
Následovat bude „přeštítkování“ u ostatních výrobků, přičemž celý proces bude ukončen do roku 2030 u výrobků v oblasti vytápění a ohřevu vody. Dokud tedy nebude zaveden nový štítek, budou na spotřebičích stále současné štítky s nejvyšší třídou A+++.

Další novinkou, kterou nařízení 2017/1369 přináší, je zřízení databáze výrobků. Databáze bude fungovat ve formě internetové aplikace a bude obsahovat informace o výrobcích uváděných na trh a jejich štítcích. Díky tomu bude jednoduché porovnat energetickou účinnost jednotlivých výrobků a vybrat ten nejúspornější. Informace o výrobcích budou do databáze vkládat sami dodavatelé a jejich správnost bude kontrolovat Státní energetická inspekce. Databázi vytvoří Evropská komise a bude spuštěna k 1. 1. 2019.

Jak často bude ke změně štítku docházet?


Energetická třída A zdaleka nemusí dnes znamenat to nejúspornější na trhu. Např. energetická třída A+ je v kategorii chladniček nejméně úsporná. Zdroj: uspornespotrebice.cz

Nařízení 2017/1369 počítá s tím, že podmínky pro zatřídění výrobku do škály uvedené na štítku vydrží beze změny minimálně 10 let, tzn., doba na změnu požadavků není přesně definována a závisí od technického pokroku, viz níže.

Při zavedení nového štítku bude docházet k situaci, kdy požadavky na třídu A a případně i B nebudou splňovat žádné výrobky. Postupně, jak se bude energetická účinnost výrobku zlepšovat, bude docházet k zaplnění těchto nejvyšších tříd. Další změna požadavků na zatřídění výrobku podle stupnice na štítku pak nastane v situaci, kdy bude 30 % výrobků spadat do nejvyšší třídy A nebo 50 % výrobků do nejvyšších tříd A a B. V případě, že dojde ke změně štítků, budou dodavatelé dodávat čtyři měsíce před stanoveným datem staré i nové štítky. Obchodníci budou mít na změnu štítků u výrobků vystavených v obchodě nebo na internetu lhůtu 14 pracovních dnů po stanoveném datu.

Reportáž České televize k tématu změny energetických štítků

TZB-info se zeptalo některých výrobců a dodavatelů co pro ně znamená změna energetikcých štítků


Ing. Drahomír Malina, hlavní technik pro značku De Dietrich:
"Shoduji se s názorem i mnohých jiných kolegů z oboru, se kterými toto téma bylo mnohokrát diskutováno: osobně si myslím, že připravovaný systém kategorizace energetických tříd bude méně přehledný. Jestli se bude muset posuzovat, zda např. třída A z r. 2019 bude totožná s tou samou třídou z r. 2025, nehledě na ono kritérium procentního podílu. Kdo bude tento podíl určovat? Možná je štěstí, že tepelná technika v celém procesu nové klasifikace všech předmětných výrobků je až poslední v řadě ( r. 2030), takže za tu dobu se jistě ještě mnohé změní, doufejme k lepšímu. Ani dnes, 2 roky (skoro přesně na den!) od zavedení těchto štítků pro kotle a ohřívače je toto v rámci prodeje na okraji zájmu, a to jak ze strany odborných montážních firem, tak i zákazníků. Zákazník v celku brzy pochopil, že všichni hlavní konkurenti mají pro danou kategorii produktu tuto třídu stejnou a že je tomu tak i u jiného sortimentu. Pokud srovnávám např. vzájemně mezi sebou halogenové žárovky a potom zase např. kategorii LED - žárovek, bez ohledu na výrobce se energetická třída liší jen vzácně. Rozumného zákazníka bude zajímat kromě hlavních parametrů cena, provozní náklady (spotřeba, servis…), životnost a v kvalita nabízených služeb včetně servisu."

Bc. Martin Pirner, oddělení vývoje REGULUS spol. s r. o.:
"Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, které nově zavádí stupnici štítků v rozsahu A až G se zatím nedotýká sortimentu firmy Regulus, tedy výrobků pro vytápění vnitřních prostorů a ohřevu vody. U těchto výrobků se budou vyskytovat nadále stupnice s A+++, A++ a A+ a změna stupnice v rozsahu A až G u našeho sortimentu bude provedena nejpozději do roku 2030, což bereme na vědomí s povděkem, vzhledem k tomu, že normy uvádějící povinnost štítkovat náš sortiment platí necelé dva roky a vyžadovaly poměrně náročnou přípravu.
Koncový zákazník se tedy nedočká sjednocené podoby štítků pro všechny skupiny výrobků poměrně dlouho. Mají-li vést všechny tyto změny v normách a nařízeních EU ke snadnější orientaci zákazníka ohledně spotřeby energie výrobků, je naprosto zásadní, aby normy, které vedou k zatřídění výrobků do jednotlivých energetických tříd, byly propracované. To se například nepovedlo u normy ČSN EN 14825 pro tepelná čerpadla, kde norma umožňuje volbu vstupních parametrů a nesmyslně bonifikuje různé typy a funkce tepelných čerpadel. "

Karel Kout, jednatel a obchodní ředitel společnosti KP Mark:
Obávám se, že musím být velmi kritický - a to ve věci přípravy, jasnosti a jednoznačnosti předpisů pro zpracování energetických štítků. A pokud se k tomu ještě přičtou poměrně velmi vysoké náklady na přípravu splnění požadavků, a tento pak ani nelze výrobcům zvýšením ceny výrobků vrátit, tak lze hovořit v podstatě jen a pouze o zatížení výrobců a dodavatelů. A konstatuji = naprosto zbytečné!
A jako hlavní důvod vidím to nejzásadnější - k čemu? Pro lepší orientaci zákazníků? Ne, zákazníky to nezajímá. Těm postačuje uvedení informace, že splňuje veškeré zákonné normy. Zákazníci nehledají, nerozlišují v tomto směru. Vždyť vždy jsou výrobky všech dodavatelů v daném produktu "srovnány" v jedné třídě. A pro zákazníky je ve finále pouze dopad na cenu. Zákazníka zajímají naprosto jiné údaje, technické parametry, nikoliv energetické štítky. Tyto považuji já osobně za zbytečné. Nechme si vybrat zákazníka a nechme na dodavateli, ať mu sdělí veškeré parametry! Vyjádřil jsem se pouze za skupinu výrobků: ohřívače a zásobníky vody.

 
 
Reklama