Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak mohou výrobci strojů zvýšit ziskovost a snížit prostoje strojního vybavení?

Odborná studie společnosti Eaton

Společnost Eaton zveřejnila odbornou studii na téma Ochrana obvodu – nezbytná opora pro váš stroj, z něhož se výrobci strojů dozvědí, jak mohou pomocí úspěšné strategie ochrany obvodu získat konkurenční výhodu.

Odborná studie společnosti zabývající se řízením energie popisuje, jak mohou výrobci strojů zajistit bezpečnost obsluhy, zvýšit dobu provozu stroje, produktivitu a v konečném důsledku ziskovost sobě i OEM zákazníkům z oblasti výroby.


Odborná studie se zabývá poruchami v elektrickém obvodu, jako jsou např. nadproud, residuální proud,obloukový zkrat a přepětí. Dále též popisuje, jak tyto jevy mohou ohrozit energetický systém a jeho uživatele. Poté shrnuje možné důsledky v případě žádné nebo nedostatečné ochrany obvodu, jak takovým problémům předcházet nebo omezit jejich dopady a zdůrazňuje rovněž platné normy a dostupné výrobky.

„Výběr a zajišťování dodávky správných ochranných prvků a jejich rovnoměrné využití v rámci celé energetické distribuční sítě je složité a náročné,“ řekl Dr. Peter Terhoeven, manažer skupiny pro výzkum a vývoj společnosti Eaton.


„Nicméně, výrobci strojů mohou i tak získat pro své výrobky konkurenční výhodu, pokud v oblasti prvků pro ochranu obvodu naleznou partnera s patřičným sortimentem, dostatečnými zásobami a komplexním technickým i logistickým zázemím. Problematiku konstrukčních problémů tak při rozhodování o prodeji může nahradit problém ochrany obvodu.“

Správná ochrana obvodu může zamezit výrobním ztrátám nebo je výrazně omezit

Dokument pro výrobce strojů představuje průvodce rozsáhlou a složitou oblastí. Ukazuje, že kromě zvýšení bezpečnosti obsluhy může správná ochrana obvodu zamezit výrobním ztrátám nebo je výrazně omezit. Takové ztráty může způsobit náhodný zkrat, výpadek energie, selhání zařízení nebo poškození prouděním přebytečné elektrické energie, nadproudem, přepětím nebo z jiných příčin.

Vhodnou strategií ochrany obvodu lze maximalizovat produktivitu i dobu provozu a zajistit, že v případě poruchy se vypne pouze okruh v místě poruchy; zbytek systému pokračuje ve výrobě bez přerušení. Správná ochrana rovněž zvyšuje dobu provozu zasaženého obvodu tím, že k přerušení proudu dojde dřív, než by mohl způsobit vážné a trvalé škody.

Společnost Eaton nabízí jedinečnou škálu špičkových výrobků a systémů včetně RCD, MCB, MCCB, ACB, pojistek a hydromagnetických jističů. Představuje tedy ideálního partnera pro řešení těchto problémů od návrhu řešení až po instalaci a údržbu.

Odborná studie Ochrana obvodu – nezbytná opora pro váš stroj je volně dostupná ke stažení.

Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@Eaton_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton EMEA) LinkedIn firemní stránce.