Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Proč je systém Tecomat Foxtrot tak oblíbený?

Popis hlavních rysů systému Tecomat Foxtrot

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je na trhu výjimečný kombinací centrálního řídicího systému mezinárodního standardu PLC dle ČSN EN 61131, vlastní proprietální dvouvodičové instalační sběrnicí CIB – Common Installation Bus®, integrovaného ethernet portu, až 4 sériových portů a integrovanou velkokapacitní pamětí až 32 GB pro ukládání velkého množství dat a uživatelských WEB stránek. Integrovaný WEB server a volně programovatelné vlastní vestavěné WEB stránky přímo spojené se všemi měřenými a ovládanými veličinami a zároveň malá vlastní spotřeba kolem 2 W ze systému Foxtrot dělají ideální základ pro vybudování univerzálního jádra moderní digitální domácnosti a významně šetří energetické zdroje jednak samotným principem řízení energií v řízených objektech (vytápění, chlazení, rekuperace, zamezení plýtvání zdroji a jejich optimální řízení), a potom také samotnou minimální spotřebou centrálního modulu, zmiňované 2 W, což je řádově nesrovnatelně méně než většina systémů inteligentního řízení budov, založená na řešení PC server, který má řádově větší trvalou spotřebu.

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je nástrojem pro projektové, elektro-instalační, integrátorské a programátorské firmy

Ty jsou schopny samy na jeho základě zákazníkovi vytvořit řešení na míru, uzpůsobit mu logiku a grafiku ovládání přes vypínače, ovladače, TV či mobilní telefon nebo dnes populární tablety zároveň. Jsou schopny mu vyřešit jakékoliv kombinace zdrojů a spotřebičů tepla, chlazení, fotovoltaiky nebo i větrné elektrárny. V tom se výrazně odlišuje od jiných produktů na trhu automatizace budov, kdy každý řídicí systém je zaměřen na více či méně jednu technologii, ale pro řízení všech dnes běžných kombinací vybavení v domech z jednoho centrálního systému potřebují konkurenční systémy doplnit o další systémy, a mnohokrát pak je to právě Tecomat Foxtrot, jímž jsou tyto většinou zahraniční řídicí systémy doplňovány. Jedná se např. o systémy Lutron, Crestron, AMX (zahraniční systémy), či Cue (český systém, prodávaný zejména v zahraničí). Některé společnosti nabízejí Tecomat Foxtrot jako celek nebo jeho hardware pod vlastním názvem a značkou na trhu, jako např. Haidy, iNELS II, Chytrý rozvadeč, Domotron (vše v CZ nebo SK), Inova (Brazílie), Kremsol (Holandsko) apod.

Tecomat Foxtrot je navržen právě tak, aby jej mohli nasazovat jiné firmy kdekoliv na světě. Systém je pojat jako globální produkt, podporuje všechny jazykové verze, ve světě jím jsou realizovány aplikace například i v hebrejštině či azerštině.

Základ systému Tecomat Foxtrot je průmyslový

Na trh je uváděn pro různé obory automatizace – průmyslová automatizace, měření a regulace, automatizace budov, inteligentní domy, vždy jako průmyslové PLC. To znamená, že se jedná o mimořádně spolehlivý a odolný produkt s výjimečně dlouhou životností, což v oblasti řízení v libovolných oborech každý uživatel ocení. Například u trhu automatizace budov a inteligentních domů to je nezanedbatelná výhoda. Tak jako neřešíme životnost produktů v našem rozvaděči, protože je značná, tak stejnou životnost představuje i systém Foxtrot, která několikanásobně převyšuje životnost obvyklých ovládacích zařízení v budovách. Své místo na trhu dokazuje například v referencích, jako jsou České dráhy, města Nicosie a Larnaka na něm postavily telemetrii svých vodárenských sítí, u Kaspického moře je použit pro řízení dopravy na 4proudých dálnicích. Je na technickém standardu firmy ČEZ na období 10 let pro použití v elektrárnách. Je použit na největší fotovoltaické elektrárně v ČR – FV Vepřek. Mnoho výrobců tepelných čerpadel jej používá jako základní řídicí systém. V Holandsku jej montují jako řídicí systém na námořní jachty a do požárních vozidel. V Iránu je nasazen na řízení 110km přivaděče pitné vody z přehrady v Larestanu do Teheranu. Dále je nasazován na řízení přístupového systému parkoviště. V Rusku jsou používány na výměníkové stanice, v Praze na řízení kotelen na Praze 6. Řídí ropný terminál Poti v Gruzii.

Systém Tecomat Foxtrot je dnes konzistentní ekosystém vzájemně provázaných centrálních a rozšiřujicích modulů, komunikačních sběrnic a protokolů. Přitom zůstává otevřeným systémem pro integraci s jinými systémy a nejmodernějšími technologiemi.
Systém Tecomat Foxtrot je dnes konzistentní ekosystém vzájemně provázaných centrálních a rozšiřujicích modulů, komunikačních sběrnic a protokolů. Přitom zůstává otevřeným systémem pro integraci s jinými systémy a nejmodernějšími technologiemi.

Systém je otevřený a modulární

To je jedinečná výhoda pro v podstatě neomezené použití v řízení libovolných technologií kdekoliv na světě. Přes integrovaný ethernet port jsou data obousměrně dostupná řadou standardizovaných protokolů, takže může sloužit nejenom jako řídicí prvek, ale také jako komunikační a datový uzel a spojovat daty nebo i řídit objekty či technologie vzdálené od sebe i tisíce kilometrů.

Použitá technologie přístupu přes WEB stránky dělá systém Foxtrot nadčasový, protože je kompatibilní s téměř všemi platformami PC, smartphone, tabletů, chytrých TV s web prohlížeči a dalšími. Funguje s prohlížeči Internet Explorer, Firefox, Opera Safari, provozovanými pod operačními systémy, Windows, Linux, iOS, Android, Bada, a dalšími. Díky výše uvedeným vlastnostem umožňuje výjimečnou flexibilitu v řešení individuálních i opakovatelných projektů v oblasti tzv. inteligentních domů a automatizace budov, které se v současné době bouřlivě rozvíjí. Jednoznačným trendem je integrace dosud oddělených částí technického zařízení budov do jednotné struktury s možností dálkového přístupu, dálkového ovládání a dálkové správy. Dálková správa je z hlediska dlouhé perspektivy používání jednou z nejdůležitějších vlastností: zákazník má jistotu, že se svým systémem v případě změn v budoucnu nezůstane sám.

Systém Tecomat Foxtrot jako takový je stavebnicí, přizpůsobitelnou a rozšiřitelnou přesně na míru každého projektu počtem i typem senzorů a aktorů, nebo jinými slovy vstupů a výstupů dvoustavových nebo spojitých.

Svým mechanickým provedením je systém modulární a je kompatibilní s moduly klasických jističů. Je určen do zástavby v technickém zázemí domu a lze jej instalovat do běžných jističových rozvodnic na DIN lištu.

Propojení centrálního modulu systému

Tecomat Foxtrot s ostatními prvky lze projektovat s centralizovanou kabeláží, kdy všechny vstupy a výstupy jsou soustředěny do jednoho či více rozvaděčů, odkud vedou snímací a ovládací kabely hvězdicově ke každému vypínači, světlu, žaluzii, ovládané zásuvce apod. Protože ale je systém sběrnicový, je možno jej projektovat s distribuovanými aktory a sensory po 2vodičové sběrnici CIB délky až 400 m. Sběrnici je možno libovolně větvit a nepotřebuje na svém konci žádné zakončovací prvky. Oba způsoby lze libovolně kombinovat.

K centrální jednotce systému Tecomat Foxtrot lze připojit mimo kabelem připojovaných prvků i bezdrátové moduly řady RFox. Tím lze vytvořit až 4 vlastní bezdrátové síťě, kdy ke každému masteru sítě lze připárovat až 64 bezdrátových modulů, kterými mohou být např. klíčenka, čidlo teploty, vlhkost, CO2, ovládací hlavice na radiátory, apod.

Nedílnou součástí jsou i rozšiřovací moduly v provedení do rozvaděče, moduly pro vestavbu do běžné instalační krabice nebo pod kryt jiného zařízení, moduly s vysokým krytím IP-65 a moduly určené do interiéru, především vícenásobné vypínače v designech zavedených firem, čidla teploty, vlhkosti, kouře, CO2 apod. prvky na nastavení žádané teploty, snímače osvětlení nebo IR přijímače pro ovládání klimatizací nebo AV techniky.

Směrem k uživateli centrální jednotka systému Tecomat Foxtrot disponuje jak klasickými vypínači na stěně, jak již bylo zmíněno výše, tak i ovládacími zařízeními připojovanými přes IP port. Mohou jimi být počítač, klasická televize, AV multimediální systém jiného výrobce, nástěnný dotykový panel nebo jakýkoliv prohlížeč ve smartphone, v tabletu, nebo v počítači, kdekoliv z internetu.

Komunikace a propojení se třetími stranami

Velmi důležité jsou jeho komunikační schopnosti na úrovni sériových portů a ethernet/internet portu. Tyto komunikace jsou důležité pro spojení s jinými „chytrými“ zařízeními v domě, jako jsou homologované zabezpečovací systémy (DSC, Tecnoalarm, Galaxy, Paradox a Jablotron), kamerové systémy (IP kamery), přístupové systémy (vrátníky, čtečky biometrických dat i RFID karet, zámky Assa Abloy). Komunikuje s tepelnými čerpadly (Nukleon, PZP, AC Heating, ACOND, Regulus, Neota, GeoSun), s plynovými kotli (OpenTherm), systémy ventilace a rekuperace, klimatizačními jednotkami (LG, SAMSUNG, CoolMaster) s osvětlovacími a žaluziovými systémy (LUTRON) a komunikuje i s domácími spotřebiči např. Miele. Audiovizuální systémy jsou oblíbeným systémem pro propojení s ovládáním inteligentního domu (Control4, AMX, AVIT, Bang&Olufsen, Bose, CYP).

Systém je dostatečně otevřený i na to, aby se přes příslušné rozhraní propojil i s jinými systémy zavedenými v oblasti inteligentních budov, především se systémem KNX, a tímto připojení přinese k systému KNX veškeré výhody centrálního řízení, funkcí a komunikace do venkovního světa.

Systém disponuje čítači pro odečet pulsů z měřičů tepla, je vybaven komunikačními převodníky pro čtení chytrých měřičů energií přes M-Bus, v přípravě je čtení bezdrátových měřičů přes Wireless Mbus protokol. Tím se uživatelům systému Tecomat Foxtrot nabízejí nástroje pro efektivní kontrolu nad spotřebou a úsporami energií.

Centrální jednotka systému Tecomat Foxtrot má v sobě integrovánu funkci programovatelného dataloggeru – záznamníku, který do dlouhodobé paměti ukládá libovolné měřené veličiny i vnitřní stavy. Může ukládat i obrázky z kamer a textové zprávy. Může vést deník událostí. Data může zasílat na externí databázové servery.

Foxtrot neomezuje velikost aplikace

Pro velké aplikace je možné jednotlivé centrální jednotky systému Tecomat Foxtrot mezi sebou propojit jak sériovými linkami, tak především po síti Ethernet. Lze tak automatizovat libovolně velké objekty, například hotely, administrativní budovy, sportovní areály apod. Centrální jednotky si mezi sebou pak vyměňují vzájemně data, takže se celek chová jako jeden velký řídicí systém ovládaný z dispečinku například vizualizačním systémem SCADA RELIANCE z PC.

Celý systém Tecomat Foxtrot lze volně naprogramovat dle standardu IEC 61131 (též v ČSN, EN). Programovat lze i za chodu aplikace, takže koncový zákazník nezůstane ani vteřinu bez řízení.

Volné programování

Programovací prostředí Mosaic (vlastní produkt Teco, a. s.) je špičkový produkt ve své kategorii, na domácím trhu nemá konkurenci a ve světě je srovnáván se systémem Codesys, který používají jako svůj vlastní např. firmy WAGO, ABB, Beckhof, EATON, a cca 130 dalších. Lze s ním začít programovat i bez velkého zaškolení, což potvrzují realizace zákazníků v Holandsku, v Rusku, v Iránu, v Izraeli, které programují zákazníci, kteří na školení nikdy nebyli.

Jednoduchá parametrizace

Pro oblast jednoduchých standardních aplikací v inteligentních domech a automatizaci budov lze systém Tecomat Foxtrot jednoduše parametrizovat pomocí programu FoxTool i bez znalosti programování. Takto lze nastavit všechny typické funkce, které se v oblasti řízení budov a domů používají a systém může nasadit elektromontážní firma bez znalostí programování.

Vzdálený přístup

Programování i diagnostiku lze provést i na dálku po Internetu. To šetří náklady na výjezd servisních pracovníků. Jde o úsporu času i úspory pohonných hmot. Nově je zavedena funkce „Firmware updater“, kdy lze kdekoliv na světě provést update firmwaru všech nebo jen vybraných modulů aktuálním firmwarem dostupným v „cloudu“ na internetu. Dalším výrazným vylepšením systému Tecomat Foxtrot je služba TecoRoute, spuštěná do provozu v lednu 2014. Služba Teco-Route je určena pro vzdálenou správu PLC Tecomat Foxtrot přes internet. Pro správu jsou nabídnuty dvě základní služby:

 • Přímé připojení a plná funkcionalita programování v Mosaicu.
 • Přímý přístup přes web browsery.

Hlavní výhody tohoto způsobu připojení systému Tecomat Foxtrot jsou:

 • Není potřeba veřejná IP adresa.
 • Není potřeba žádný dodatečný HW.
 • Není třeba žádné nastavování cesty a překlad adres nebo nastavování parametrů VPN.
 • Připojení je odolné vůči změnám v připojení na internet – změna providera, změna adresování v LAN atd.
 • Zvýšené zabezpečení – PLC není zvenku identifikovatelný.

Kompatibilita a dlouhá životnost

Řídicí systémy Tecomat byly vždy ve své 38leté historii konstruovány s ohledem na maximální délku životnosti a spolehlivosti. Nejsou výjimkou naše systémy, které řídí nepřetržitě procesy – např. Zpívající fontána v Mariánských lázních je od roku 1986 dodnes provozována s naším systémem NS905, podobně jako Křižíkova fontána na Výstavišti v Praze, která je jen o cca 5 let mladší. Dalším přínosem je, že náhradní díly na naše řídicí systémy vyrábíme minimálně deset let po ukončení výroby jednotlivých generací řídicích systémů. Zákazník si tedy u nás pořizuje produkt, který mu může sloužit po dlouhou řadu let a není nucen kupovat stále nové a nové produkty, což je dnes naopak ve všech odvětvích a bohužel i u renomovaných výrobců zvykem.

Při vývoji a výrobě našich řídicích systémů dodržujeme plnou kompatibilitu, což znamená, že zákazník i starý řídicí systém může rozšířit o nový, přičemž celý systém se jednoduše programuje a řídí vždy v jednom programovacím prostředí. V případě, kdy je potřeba stávající starý řídicí systém rozšířit, tedy není nutné vyhodit celý stávající systém a pořizovat celý nový, ale stačí stávající řídicí systém rozšířit, což je finančně mnohem méně náročné pro zákazníka.

Struktura systému Tecomat Foxtrot

Řídicí systém Tecomat Foxtrot se skládá z centrálního modulu a periferních prvků. Periferní moduly jsou několika druhů:

 • Rozšiřující I/O moduly
 • Komunikační submoduly
 • Komunikační moduly na rychlou průmyslovou sběrnici TCL2
 • Moduly řady CFox – moduly na sběrnici CIB pro použití v oblasti automatizace budov
 • Moduly řady RFox – bezdrátové moduly pro použití v oblasti automatizace budov

Technická úroveň produktu

Technické řešení této kategorie produktů je na jednu stranu svázáno řadou norem a směrnic, na druhou stranu i zde je přirozenou snahou konstruktérů najít nákladově přijatelné, přitom však špičkové technické řešení. Systém je navržen jako globální produkt použitelný kdekoliv na světě. Systém je navržen jako univerzální a nedělá rozdíly mezi použitím v řízení rodinného domu nebo pro řízení ropného terminálu, telemetrického systému vodárenských sítí, řízení tunelů a dopravních značek nebo jednoúčelových strojů ve strojírenství. Konstrukce je opřena o nejnovější 32bitové RISC procesory posledních modelů polovodičových pamětí, technologie montáže SMD. Každý kus je testován v několika teplotních cyklech. O průběhu zahořovacích testů a oživení jsou generovány záznamy, které jsou následně vyhodnocovány tak, aby nastoupená úroveň kvality byla dodržena i dlouhodobě. Technická úroveň našich systémů je pravidelně od roku 2003 každoročně srovnávána se světovou špičkou na světových výstavách automatizační techniky. Řídicí systémy Tecomat v mnoha generacích jsou akceptovány při výuce automatizace na univerzitách i středních školách jako špičkový tuzemský představitel kategorie PLC. Systém Tecomat Foxtrot prošel úspěšně několika kolovým výběrovým řízením firmy ČEZ na dodavatele malých programovatelných automatů na příštích 10 let. Hodnoceny byly nejen technické parametry systému, ale i servisní podpora a principy dlouhodobého rozvoje systému v minulosti a v budoucnosti. Systém se dostal na vendor list v ČEZ v trojici s firmami Schneider Electric a Siemens.

Originální řešení

Řídicí systém Tecomat Foxtrot je unikátní spojením průmyslového řídicího systému (průmyslové komunikační sběrnice používané v systémech kategorie PLC) a systému řízení inteligentních domů a budov. Díky instalační sběrnici CIB – Common Installation Bus® – vlastnímu řešení firmy Teco, a.s., které je chráněné užitným vzorem, umožňuje v budovách velmi snadno připojovat moduly inteligentních instalací. Celkově lze k jednomu centrálnímu modulu (řídicí jednotka) připojit až 320 modulů na sběrnici CIB.

V praxi se doposud v oblasti řízení inteligentních domů a budov používá v Evropě rozšířený standard postavený na sběrnici KNX, která využívá distribuovaného řízení bez použití centrální jednotky. Toto řešení je hojně rozšířené, existuje řada výrobců, vyrábějících moduly a prvky postavené na tomto standardu, ale díky tomu, že pro sběrnici standardu KNX neexistují centrální jednotky, resp. k tomu ani tato sběrnice nebyla navržena, lze na tomto standardu řešit pouze jednodušší funkce řízení, navíc veškeré řídicí algoritmy musejí být v jednotlivých modulech naprogramovány již z výroby. V praxi potom tedy v případě projektu inteligentní budovy musí projektant hledat v katalozích výrobců jednotlivých komponentů a tyto komponenty skládat do jednoho systému, aby jimi poskládal všechny potřebné funkce, které zákazník požaduje. Moderní inteligentní budovy se však dnes nespokojí jen s přednastavenými a předpřipravenými funkcemi z výroby. Budovy a technologie v nich jsou čím dál složitější. Například pro topení v nových a rekonstruovaných objektech se běžně používá vice zdrojů vytápění v individuálních kombinacích a zapojeních. Vestavěné funkce v modulech na sběrnici KNX tato individuální schémata nereflektují. Taktéž sběr dat a jejich logování není u systém KNX možné, právě z důvodu absence centrální jednotky.

Tyto nedostatky celosvětového standardu odstraňuje řešení firmy Teco a systém Tecomat Foxtrot. Řešením je centralizovaný systém, tedy systém s centrální jednotkou, navíc volně programovatelný programovacími jazyky dle normy ČSN EN 61131 (jazyky běžně používané v systémech kategorie PLC, které se učí běžně na všech středních a vysokých školách u nás i v zahraničí). U Foxtrotu není projektant omezen funkcemi. V programovacím prostředí Mosaic si může vybrat z celé řady předpřipravených funkcí pro všechny používané technologie, ale současně si kdykoliv může libovolné funkce doprogramovat a přidat do knihoven pro další práci s nimi i sám. Tím je jednak umožněno řízení libovolných technologií připojených do systému, ale i zaručeno, že kdykoliv v budoucnu při rozšíření již nainstalovaného systému o nové funkce či požadavky, je půjde kdykoliv v systému nastavit či přeprogramovat. Sběrnice CIB má volnou topologii, lze s ní tedy řízení distribuovat jednoduše a levně napříč celou budovou, libovolně ji větvit či nastavovat (i v budoucnu). Navíc systém umí řídit i bezdrátové prvky, s nimiž se v projekci a programování systému pracuje úplně stejně jako se sběrnicovými prvky.

Postavení na trhu

Řídicí systém Tecomat Foxtrot eliminuje zejména na trhu building automation nedostatky stávajících řešení konkurenčních firem. U skupiny firem, nabízejících řízení budov postavené na průmyslových PLC řešeních je omezující pro zákazníka nabídka periferních modulů a těžkopádnost připojování modulů k centrálnímu modulu, většinou přes průmyslové sběrnice, díky čemuž dochází ke značnému nárůstu ceny takového řešení.

Naproti tomu systémy jednoduché domácí automatizace povětšinou řídí zařízení v režimech vypnout/zapnout/stmívat, ale již nezvládají náročnější řízení, ekvitermní křivky a podobně. Díky vlastnímu ovládacímu software umožňují zákazníkům výběr z předdefinovaných základních funkcí, ale již mu neumožňují volné programování libovolných řídicích úloh.

Tecomat Foxtrot svým řešením odstraňuje všechny omezení obou skupin, neomezuje zákazníka ve výběru ani funkcích v současnosti ani v budoucnu a i přesto, že se stal jedním z nejdokonalejších řídicích systémů pro řízení inteligentních domů a budov, je toto řešení prakticky nejlevnější na trhu. Díky tomu se během poslední doby, kdy dochází k významnému nárůstu inteligentních domů a budov v České republice, stal významným hráčem na trhu domácí automatizace. Firma Teco již vyrobila více než 15 000 ks řídicích jednotek systému Tecomat Foxtrot (k lednu 2015).

Tecomat Foxtrot se neustále rozšiřuje

Teco neustále představuje novinky, o které systém Foxtrot průběžně vylepšuje. Ať už je to nový 4,3“ dotykový panel na zeď či vestavný v libovolném barevném odstínu (snadno jej sladíte s libovolným designem nástěnných vypínačů), kombinovaná nástěnná čidla CO2, teploty a vlhkosti v nejrůznějších designech interiérových vypínačů. Zajímavá pro uživatele bude jistě i aplikace na mobilní zařízení firmy Apple nebo se systémem Android, která umožní individuální pojmenování a řazení místností, pater a technologií v ovládaném domě či budově každému uživateli zvlášť. Každý uživatel si tedy může ovládání přizpůsobit svým potřebám. Přitom v případě pořízení dalšího zařízení pouhým zasláním konfiguračního souboru přesune uživatel tuto svou konkrétní přizpůsobenou vizualizaci na své další zařízení.

Holandská firma B&R Design si Foxtrot oblíbila pro integraci široké škály značkových zařízení do webové ovládací stránky s vlastní grafikou. Zde se jedná o řízení zázemí divadla HetPunt ve Vroomshoop.
Holandská firma B&R Design si Foxtrot oblíbila pro integraci široké škály značkových zařízení do webové ovládací stránky s vlastní grafikou. Zde se jedná o řízení zázemí divadla HetPunt ve Vroomshoop.

Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.