Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Domat Control System – leader v řízení technologií v obchodních řetězcích

Maloobchodní prodejny mají z hlediska systémů řízení budov svá specifika. Jaká to jsou?

U maloobchodních provozoven se setkáváme nejčastěji se dvěma koncepty: najdeme je jednak jako menší objekty, obvykle samostatně stojící, s prodejní plochou do 1000 m2, jednak v podobě velkých obchodní center s dominujícím supermarketem s plochou od 3000 m2 a dalšími obchůdky a službami ve společné hale. Samostatnou kapitolou jsou obří obchodní centra typu Centrum Černý Most, OC Westfield Chodov atd.

Maloobchodní prodejny mají z hlediska systémů řízení budov svá specifika. Řetězce se snaží o co největší standardizaci, aby výstavba probíhala hladce a bez zbytečných změn. Vnímáme silný tlak na cenu, vše zbytečné je ze standardů vyňato, zadavatel cílí na co nejkratší dobu návratnosti. To se projevuje i u případných projektů financovaných z úspor (EPC, Energy Performance Contracting) – maximální přijatelná doba návratnosti nepřesahuje 6 let. Životnost budovy je cíleně plánována (remodeling probíhá asi po 15 letech provozu) a provozovatelé se snaží instalovat technologie, jejichž životnost tomuto horizontu odpovídá.

Více o regulaci topení, vzduchotechniky, chlazení aj. si přečtěte podrobněji v celém článku na naše webu zde.
Domat Control System s.r.o.
logo Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o. patří k evropské špičce dodavatelů řídicích systémů a regulací pro inteligentní budovy, průmysl a energetiku. Cílem této ryze české společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídící systémy v mezinárodním měřítku.

 
 
Reklama