Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Skupina Lapp pokračuje ve stabilním růstu

V předchozím účetním roce 2015/2016 se tomuto silnému hráči na trhu integrovaných řešení v oblasti kabelových a spojovacích technologií podařilo výrazně zlepšit své výsledky. Čisté tržby vzrostly na 901,5 mil. €.

Skupina Lapp pokračuje ve stabilním růstu
Skupina Lapp pokračuje ve stabilním růstu

Zisk před zdaněním se zvýšil o 3,9 % na 42,9 mil. €. Počet zaměstnanců na plný pracovní úvazek vzrostl o 140 na 3 440, přičemž celkem pracuje ve skupině Lapp 3 530 zaměstnanců. Poměr vlastního kapitálu v procentech zůstává na vysoké úrovni 55,4 %.

Rozvoj podnikání

Skupině Lapp se podařilo rozšířit své podnikání například v oblasti systémových řešení připravených k okamžitému zapojení s názvem ÖLFLEX® CONNECT. Kromě toho skupina Lapp vstupuje také do dalšího nového sektoru, kterým je kabeláž pro kolejová vozidla. Pro toto odvětví vytvořila skupina kompletní produktové portfolio zahrnující řadu ÖLFLEX® TRAIN a další značkové produkty.

Nadějné vyhlídky pro LAPP KABEL s.r.o.

Hospodářské výsledky společnosti LAPP KABEL s.r.o. v roce 2015/2016 jsou významně ovlivněny poklesem výroby strojů, který byl způsoben významným snížením exportu do Ruska, dramatickým snížením investic v oblasti těžby ropy a nevypsáním dotačních titulů na nákup obráběcích a tvářecích strojů v ČR. Celkový pokles tržeb byl ve výši 40 mil. Kč. V následujícím hospodářském roce očekává společnost mírný růst tržeb ve výši 5 %. V horizontu příštích let spatřuje společnost další příležitost k růstu i na česko-slovenském trhu kolejových vozidel.

V květnu roku 2016 zahájila společnost realizaci investice do nové výrobní haly, včetně úprav stávajících prostor pro 200 nových zaměstnanců. Celkové hospodářské výsledky společnosti tak budou v roce 2017 zcela jistě ovlivněny zahájením výroby produktů řady ÖLFLEX® CONNECT v této nové výrobní hale v Otrokovicích. Tímto krokem rozšiřuje LAPP KABEL s.r.o. své stávající aktivity také o výrobu kabelové konfekce pro dceřiné společnosti Lapp Group.

 
 
Reklama