Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TRONIC 2032EX - Stavebnicový řídicí systém

Řada výrobků označená TRONIC 2032EX zahrnuje přístroje určené ke stavebnicové výstavbě řídicích systémů. Základem je kompaktní regulátor T2032EX.

Doplňují ho čtyři typy modulů pro zvětšení počtu vstupů a výstupů a modul rozšiřující možnosti komunikačních připojení. Hlavní znaky systému jsou:
  • výkonný procesor s 32 bitovou architekturou a velikost paměti prakticky neomezující použití regulátoru v předpokládaných aplikacích
  • vestavěný terminál obsluhy s grafickým displejem
  • modulová mechanická konstrukce
  • široké možnosti komunikačních připojení
  • softwarová kompatibilita se stávajícími výrobky TRONIC 2000, programování v prostředí Winleda

V regulátoru T2032EX je zabudováno šest analogových a osm dvouhodnotových vstupů, čtyři analogové výstupy a osm výstupních relé. K analogovým vstupům lze připojit unifikované napěťové a proudové signály a odporová čidla. Dvouhodnotové vstupy mají možnost pracovat v režimu čítače vstupních impulsů. Pro komunikaci s rozšiřujícími v/v moduly, externími zařízeními a pro připojení do komunikačních sítí jsou k dispozici tři asynchronní sériové kanály a rozhraní Ethernet. Grafický displej zobrazí šest řádek po 20 znacích. K ovládání je použit ovladač se čtyřmi směrovými klávesami, potvrzovací klávesou a otočným prstencem. Přídavné v/v a komunikační moduly mají stejné technické vlastnosti jako vstupy a výstupy regulátoru.

regulátoru T2032EX
Kompaktní regulátor T2032EX
Jejich kapacity jsou:
  • EBAI200 - šest analogových vstupů
  • EBDI200 - osm dvouhodnotových vstupů
  • EBAO200 - osm analogových výstupů
  • EBDO200 - čtyři dvouhodnotové výstupy
  • EKOM200 - dva sériové komunikační kanály RS232 / RS422 / RS485 / MBUS

V praktickém využití systém TRONIC 2032EX nejenom, že nahradí stávající systém TRONIC 2008E, jehož výroba končí, ale jeho vlastnosti umožní použití v podstatně náročnějších aplikacích a to jak výkonem a velikostí aplikačního SW, tak možností decentralizace na úrovni systémů i na úrovni technologických vstupů a výstupů. Uživatelské programování v prostředí Winleda přitom nevyžaduje speciální programátorské schopnosti a je výhodné i pro pracovníky profesně zaměřené na řízené technologie. Díky svým špičkovým vlastnostem najde systém TRONIC 2032EX široké uplatnění od řízení technologických a energetických procesů po komplexní řízení provozu velkých budov.

Tronic Control s.r.o.
logo Tronic Control s.r.o.

Tronic Control s.r.o. je předním českým výrobcem řídicích systémů TRONIC 2000 pro oblast vytápění, větrání a chlazení. Firma se kromě hlavní náplně, tj. vývoje, výroby a nasazování těchto systémů, zaměřuje na komplexní dodávky vytápění a chlazení, kde však ...

 
 
Reklama