Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Mezinárodní konference TSP 2012

Tématy 35. ročníku TSP 2012 jsou informační a telekomunikační systémy, síťové technologie, modelování, simulace a měření, biomedicínské signály, digitální zpracování signálů, obrazu a zpracování videa.

Konference je zaměřena na akademické, vědecké a vývojové pracovníky působící v různých oblastech telekomunikační techniky a zpracování signálů. Zajímavé setkání pro širokou odbornou veřejnost je letos naplánováno na 3. – 4. července v Praze.

Každý rok se mění místo této konference, a v hlavním městě se uskuteční již 35. ročník. Dostat konferenci do ČR lze považovat za velký úspěch.

Konference bude letos zaměřena na diskuzi o aktuálních trendech v oblasti telekomunikační techniky a o pokročilých metodách zpracování analogových a digitálních signálů. Cílem konference je nabídnout příležitost začínajícím i zkušeným vědcům a vývojářům pro setkání s novými kolegy, získávání nových nápadů a pro navázání nových perspektivních spoluprací mezi výzkumnými skupinami.

Hlavními tématy konference TSP 2012 jsou: informační systémy, síťové technologie, telekomunikační systémy, modelování, simulace a měření, biomedicínské signály, digitální zpracování signálů, obrazu a zpracování videa.

Velkou výhodou pro mladé odborníky je možnost umístění jejich příspěvků do impaktovaných časopisů. Konference totiž spolupracuje s databázemi – IEEE Xplore, SCOPUS a CPCI of Thomson Reuters. „Věříme, že se nám podaří zaujmout a přesvědčit o účast velké množství mladých lidí, kteří mají zájem o náš obor. Snažíme se jim ukázat nové cesty, trendy a novinky,“ doplňuje poslání hlavní organizátor konference doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D., z ústavu Telekomunikací FEKT VUT v Brně.

Letos se odborníci z celého světa setkají ve známém Pražském hotelu Diplomat, kde pro ně budou nachystány nejen odborné přednášky, ale také zajímavý doprovodný program, který má pomoci při neformálním navazování nových kontaktů a výměně poznatků z praxe.


Každoročně se účastní konference téměř 150 účastníků z více, jak 17 zemí. Podle dosavadního zájmu očekáváme, že letos konference bude mít rekordní počet účastníků.

Konference letos získala také zajímavou odbornou garanci v podobě agentury Czech Invest. Další mediální partneři budou následovat. Zájemci o tuto konferenci se mohou hlásit již nyní pomocí webových stránek konference na www.tsp.vutbr.cz.

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...

 
 
Reklama