Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference se zabývá elektrickými stroji na malé napětí a malých elektrických výkonů.

Low Voltage Electrical Machines, (Elektrické stroje na malé napětí) - 10. ročník konference se konal v Brně.

10. JUBILEJNÍ ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LVEM

Low Voltage Electrical Machines, (Elektrické stroje na malé napětí) tak zní oficiální název mezinárodní konference, kterou pořádá Ústav výkonové elektrotechniky a elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Spolupořadateli konference jsou také Slezská technická univerzita (Polsko) a Technická Univerzita Žilina (SR). Výroční desátý ročník se konal 8. – 9. listopadu 2010 v Univerzitním centru Masarykovy univerzity v Brně - Šlapanicích.

Celá konference se zabývá elektrickými stroji na malé napětí a malých elektrických výkonů. Tento rok se účastnilo 55 registrovaných účastníků, kteří připravili celkem 36 příspěvků a 18 publikačních panelů. Účastníci byli zejména z českých univerzit, ale také ze Slovenska a Polska.
Konference se uskutečňuje každoročně za podpory Grantové agentury ČR, a také podpory fakulty. „Začínali jsme s dvaceti příspěvky a prezentacemi, nyní jich máme každý rok okolo 60, a zájem o konferenci neustále roste,“ dodává předseda vědeckého výboru a „duchovní“ otec této konference prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc., který je také jedním z hlavních postav výzkumného centra CVVOZE (www.uvee.feec.vutbr.cz/CVVOZE/).


Letošní konference se zabývala zejména těmito tématy:
  • zvýšení účinnosti elektrických strojů malého výkonu v souvislosti s doporučeními EU,
  • analýza a modelování vlastností malých elektrických strojů,
  • moderní metody měření,
  • situace ve výrobě malých el.strojů v ČR.

Každoročně se konference koná pod patronátem děkanky, která slavnostně celou akci zahajuje.
Tradičními partnery akce a účastníky jsou společnosti ATAS Elektromotory Náchod a.s., APS a. s. Světlá nad Sázavou, SIEMENS Drásov, EMP s.r.o Slavkov u Brna, JULI Motorenwerk,s.r.o Moravany u Brna a další.
Významný posun by měla konference zaznamenat v nejbližších dnech: „Ano, je pravda, že usilujeme o zařazení do databáze konferencí, které jsou ohodnoceny velmi významným impakt faktorem. Myslím si, že naše konference svým významem a zařazením do databáze THOMSON-REUTERS jednoznačně patří,“ dodává prof. Hájek s úsměvem.

Konference se účastní také studenti fakulty, ze kterých se dále stávají doktorandi na fakultě. „Snažíme se zapojit co nejvíce mladých akademických pracovníků a studentů, do těchto vědecko-výzkumných aktivit. Mladí lidé jsou pro nás zdrojem inspirace a dalšího elánu,“ dodává prof. Hájek. Na fakultu je možné podat přihlášky ke studiu, až do 31. března.

DALŠÍ ROČNÍK KONFERENCE SE USKUTEČNÍ 7. – 8. LISTOPADU 2011 OPĚT VE ŠLAPANICÍCH U BRNA. Více informací o konferenci a odborných příspěvcích můžete najít také na http://www.uvee.feec.vutbr.cz/conference/LVEM10/.

Informace o fakultě:
První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na naší fakultě přes 23 000 absolventů. V roce 2001 získala fakulta současný název - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a o rok později získala akreditaci nových moderně pojatých studijních programů ve strukturovaném studiu. Na fakultě studuje více než 4 400 studentů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu.
Studium na fakultě je orientováno na široké spektrum vědeckých oblastí: řídicí technika a robotika, biomedicínské inženýrství, silnoproudá elektrotechnika a elektronika, elektronika a elektrotechnologie, mikroelektronika, radioelektronika a teleinformatika.


Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
logo Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

První elektrotechnické disciplíny byly na technické univerzitě VUT poprvé již v roce 1905. Od roku 1959, kdy byla založena samostatná fakulta energetiky, která se později transformovala na Fakultu elektrotechnickou, úspěšně dokončilo inženýrské studium na ...

 
 
Reklama