Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pojistkový odpínač Eaton XNH – maximálně bezpečný rozvod energie

Pro zvýšení přehlednosti a ziskovosti lze kombinovat se systémem SmartWire-DT

Společnost Eaton představuje nejnovější generaci pojistkových odpínačů NH XNH. Výkonový rozsah a snadná instalace zařízení umožňují bezpečnější a časově úspornou realizaci projektů s nižšími náklady.

Eaton logo

Tento nový pojistkový odpínač společnosti pro řízení energií je také prvním spínacím zařízením vybaveným NH pojistkami, které může být standardně připojeno k systému SmartWire-DT.

Pojistkové odpínače XNH jsou součástí řady spínacích zařízení xEffect a vyznačují se širokým výběrem typů a rozsáhlým sortimentem příslušenství. To umožňuje splnění požadavků mnoha různých a náročných aplikací v oblasti navrhování strojů a systémů a tradičních rozvodů energií. Společnost Eaton tímto uvádí na trh řadu zařízení poskytujících ještě více bezpečnostních funkcí, než vyžaduje norma IEC/EN 60947-3.

Pro připojení k inteligentnímu propojovacímu a komunikačnímu systému Eaton SmartWire-DT se komunikační modul jednoduše připojí do spínacího zařízení XNH. To umožňuje nepřetržité dokumentování a sledování stavu pojistky, polohy spínače a hodnot výkonu. Data lze přenášet přes rozhraní do všech zavedených průmyslových sběrnic. V důsledku toho může odpovědný personál z řídicího pracoviště rozpoznat kritické stavy v rané fázi a okamžitě problém lokalizovat.

Systém světelné signalizace (fuse control light – FCL) také pomáhá snižovat neplánované prostoje postiženého obvodu v případě poruchy. Systém FCL signalizuje poruchy obsluze pomocí kontrolek, takže vadnou pojistku lze okamžitě identifikovat a snadno vyměnit na místě.

Pojistkový odpínač Eaton XNH
Pojistkový odpínač Eaton XNH

Pojistkový odpínač, který je vybaven zvýšenými horními a bočními zábranami a ochranou krytu proti zkroucení, poskytuje zvýšenou ochranu obsluhy během spínacích procesů. Společnost Eaton integrovala do konstrukce ochranu před dotykem bezpečným oddělením vodivých částí na zařízení v rozvaděči. Odpínač je také vybaven blokovacím mechanismem pro zámek tvaru U pro ochranu před neoprávněným zapnutím. Při provádění servisních prací může obsluha vyjmout kryt i s pojistkami do „parkovací polohy“ a zajistit jej proti náhodnému sepnutí například pomocí kabelové svorky.

Další příslušenství zahrnuje ochranu proti krádeži, překrytí na všech stranách a technologii umožňující připojení z více stran, jakož i tunelové, šroubové, kabelové, prizmatické a dvojité prizmatické svorky.

Spínací zařízení XNH je dostupné ve velikosti 00, 1, 2 a 3. Tato řada zahrnuje třípólová, jakož i jednopólová, dvoupólová i čtyřpólová zařízení pro připojení na sběrnici, montážní desku a DIN lištu. U verze pro sběrnicový systém 60 mm, např. Eaton Sasy 60i, lze kabelové připojení zespod snadno změnit na připojení shora.

Chcete-li se dozvědět více o společnosti Eaton, navštivte www.eaton.cz. Pro všechny poslední novinky se připojte na Twitter přes (@Eaton_EMEA) nebo je naleznete na naší (Eaton EMEA) LinkedIn firemní stránce.

O společnosti Eaton

Elektrotechnický sektor společnosti Eaton je globálním lídrem v distribuci energie a ochraně elektrických obvodů; ochraně pomocí záložních zdrojů; řízení a automatizaci; osvětlení a bezpečnosti; strukturálních řešeních a zařízeních pro elektrické sítě; řešeních pro drsná či nebezpečná prostředí; a inženýrských službách. Díky své sadě globálních řešení je společnost Eaton připravena řešit i ty nejdůležitější výzvy v oblasti řízení elektrické energie.

Eaton je společností zabývající se řízením energie, která svým zákazníkům poskytuje úsporná řešení pomáhající řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii efektivněji, bezpečněji a udržitelněji. Obrat společnosti dosáhl v roce 2015 hodnoty 20,9 miliard USD. Má přibližně 97 000 zaměstnanců a prodává své výrobky zákazníkům ve více než 175 zemích světa. Více informací naleznete na stránkách www.eaton.eu.