opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Mezinárodní konference bezpečnostního managementu 2015 – KBM 2015

Firmu lze kompromitovat nejen na základě firemních dat, ale i na základě běžně dostupných osobních dat jejích zaměstnanců. Lidský faktor může při špatném zacházení znehodnotit sebelepší bezpečnostní software. Důležité je proto zavádět systémy, které jsou v souladu s uživatelskými návyky.

Konference KBM 2015 – Čí je odpovědnost?

Ve čtvrtek 22. 10. 2015 proběhl v Praze již XI. ročník Mezinárodní Konference bezpečnostního managementu. Leitmotivem konference byla otázka odpovědnosti za bezpečnost, která je zájmem jak prostředí soukromého, tak veřejného (státního či obecního). Tematicky byla konference zaměřena na oblast ochrany veřejných prostor, kde je právě tato sdílená odpovědnost nejlépe popsatelná.

Úvodní panel - ochrana veřejných prostor proti extrémnímu násilí

Hlavním zahraničním řečníkem byl bývalý armádní velitel Dakar Eilat z izraelského International Institute for Counter-Terrorism (ICT). V úvodním panelu věnovanému ochraně veřejných prostor proti extrémnímu násilí rozebral specifika teroristických hrozeb, kterým bude Evropa v blízké budoucnosti čelit. Další řečníci se zabývali otázkou lidského faktoru v bezpečnosti. Zástupce Ministerstva vnitra ČR, Benedikt Vangeli, ve svém příspěvku zdůraznil, že hrozby jsou především na úrovni strachu a opatření by měla být volena adekvátně k realitě českého kontextu. Politizace aktuální migrační vlny naopak vyvolává skutečný problém xenofobie a posilování pravicově extremistických aktivit.

Vývoj bezpečnostních technologií a otázky, jak zabránit jejich zneužití


foto ASIS

To je velmi diskutovaným tématem především u technologie Face recognition, kdy je díky biometrickým systémům možné rozpoznávat tváře, které jsou v databázi. Dalším aktuálním trendem v používání technologií jsou drony. Jedná se o bezpilotní vrtulníky či letadla, které fungují na bázi GPS a mohou ze vzduchu mapovat aktuální situaci terénu, přístupnost, členitost terénu, atd. V bezpečnosti mohou mnohdy nahradit i venkovní ostrahu.

Ochrana digitálních dat na všech úrovních

Hlavním tématem v oblasti kyberbezpečnosti byla ochrana digitálních dat na všech úrovních – na úrovni jedince, na úrovni firem a organizací a na úrovni státu. Produkt manažerka společnosti Cryptelo, Martina Hlaváčová Hupková, přitom názorně ukázala, že firmu lze kompromitovat nejen na základě firemních dat, ale i na základě běžně dostupných osobních dat jejích zaměstnanců. Upozornila také na význam lidského faktoru, který může při špatném zacházení znehodnotit sebelepší bezpečnostní software. Pro firmy by tedy mělo být esenciální zavádět systémy, které jsou v souladu s uživatelskými návyky.


foto ASIS

Bezpečnostní management

Jedním z nejdůležitějších témat konference byla oblast bezpečnostního managementu, jejíž diskuzí provázel předseda České komory ASIS International, Jaromír Průša. Zaměřil se na adekvátní kvalifikaci a kladl důraz na zvýšení míry vzdělávání všech pracovníků SBS, včetně managementu bezpečnostních agentur.

V panelu, ve kterém mimo jiné vystoupil i zástupce Policejní akademie, Oldřich Krulík, se řešila otázka role státu v zajištění bezpečnosti ve veřejných prostorách, a to do jaké míry mají policejní složky a obce delegovat část svých úkolů na soukromé subjekty.
„Zatímco v USA se k této problematice staví velmi otevřeně, Evropa se na uvolňování pro soukromý sektor tváří opatrně a hledá vyvážený model, který by fungoval,“ okomentoval situaci ředitel společnosti M2C, Matěj Bárta, přičemž tato společnost momentálně poskytuje integrované facility služby v 8 zemích střední a východní Evropy.

Cena služeb a mzdy pracovníků ostrahy

Velmi tíživým tématem je reálná cena služeb a mezd pracovníků ostrahy. Lídři na trhu s bezpečnostními službami v zastoupení jejich generálních ředitelů Matěje Bárty za společnost M2C a Michala Kuníka za společnost Securitas se vyjádřili, že náklady na minimální mzdu za poslední tři roky skokově narostly o desítky procent, což rozhodně ovlivňuje hodinovou mzdu strážce a musí být v budoucnu zohledněna i v cenách. Matěj Bárta ještě upozornil na s tím související informace z medií, kdy na jedno volné místo připadá pouze 4,5 lidí, tzn. že výběr pro zaměstnavatele je velmi omezený. "V tomto momentě je vhodné zvážit, že nadále nemůže být cena jediným kritériem pro hodnocení a výběr dodavatele v rámci výběrových řízení," řekl Bárta.

Účastníci konference mohli též zhlédnout prezentace specialistů na krizovou komunikaci. Dagmar Krausová ze společnosti Ahold a.s. a Petr Brichcín ze Soft Targets Protection Instite, z.ú., nadchli publikum svými prezentacemi a lekcemi ze své praxe.

Ceny České komory ASIS International za rok 2015


foto ASIS
Tradičně byla konference spojena s vyhlášením cen České komory ASIS International za rok 2015 v kategoriích.
  • Cenu Bezpečnostní projekt 2015 získal projekt PREVENCE AKTIVNÍHO ÚTOČNÍKA VE ŠKOLÁCH, ODDĚLENÍ TISKU A PREVENCE, KRAJSKÉ ŘEDITELST VÍ POLICIE HL. M. PRAHY

  • Cenu Diplomová práce roku 2015 získal Bc. JAKUB PEKAŘ, DiS., VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ V PRAZE za práci s názvem: ZAJIŠTĚNÍ MEZINÁRODNÍCH LETIŠŤ PŘED PROTIPRÁVNÍMI ČINY.

  • Cenu Bezpečnostní manažer roku 2015 získal GUY GENOVESE, PCI DIRECTOR OF CORPORATE SECURITY Rádia svobodná Evropa / Rádia svoboda
 
 
Reklama