Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Recyklace osvětlení: nevyhazujte úsporné žárovky do koše!

Úsporné zářivky používá stále více domácností a jejich počet po definitivním stažení klasických žárovek z trhu ještě naroste. S jejich používáním je úzce spojená i otázka recyklace. Použité zářivky jsou nebezpečným odpadem a do obyčejné popelnice nepatří! Jaké jsou možnosti jejich recyklace a kam je vyhodit?

Kompaktní zářivky (alias úsporné žárovky) se v českých domácnostech objevují stále častěji. Podle statistik se za poslední tři roky zvýšila jejich oblíbenost z 38 % na 60 %. Klasické žárovky jsou z trhu postupně stahovány a lidé objevují úspornost kompaktních zářivek. Jednou z účinných možností, jak v domácnosti ušetřit, je právě používání kompaktních zářivek, které spotřebují v poměru ke klasickým žárovkám jen ¼ energie.


Kompaktní a lineární zářivky používá již více než polovina domácností. I když jim říkají spíše úsporné žárovky

Nefunkční zářivky patří do sběrného dvora nebo do obchodu

Jedním z nejjednodušších a pro spotřebitele nejpříjemnějších způsobů, jak se starých zářivek zbavit, je zdarma je vrátit v obchodě, kde nakupujeme zářivky nové. Prodejce by od nás měl vzít tolik kusů nefunkčních zářivek, kolik si kupujeme nových. Měl by nás také informovat o dalších možnostech recyklace použitých kusů svítidel, např. na úřadech, ve školách. Další možností je odnést nefunkční kusy zářivek do sběrného dvora.

Ekologickou likvidaci zářivek u nás totiž zajišťuje společnost EKOLAMP, která vybavuje sběrné dvory speciálními nádobami, do nichž jsou zářivky umísťovány a následně přepravovány k recyklaci. Podmínkou ale pro je, aby byly zářivky celé a nepoškozené. Pokud tomu tak není, nepodléhají už bezplatnému odběru a obec za jejich likvidaci požaduje poplatek jako za jiný odpad.

Sběrných nádob pro ekologickou likvidaci zářivek bude víc.

Z prováděných průzkumů vyplynulo, že odevzdání do sběrného dvora nelze akceptovat pro jednotlivé kusy zářivek. Společnost EKOLAMP proto rozšiřuje množství speciálních sběrných nádob. V příštích letech by počet sběrných nádob měl narůst na 3 000. Do rozmisťování sběrných nádob navíc mohou zasahovat uživatelé sami. Objednat si speciální nádobu pro nepoužitelné zářivky od společnosti EKOLAMP nyní může kterákoliv škola, úřad, firma apod. a to bezplatně. Nádoby jsou určeny pro sběr kompaktních zářivek, světelných zdrojů s LED diodami, výbojek a lineárních zářivek do 40 cm délky. Informace o tom, kde jsou tyto kontejnery umístěny, získáte na stránkách www.ekolamp.cz.

Za poslední tři roky se díky vzdělávání veřejnosti množství nefunkčního úsporného osvětlení v komunálním odpadu snížilo o více než polovinu. To je optimistická informace, která může značit tento trend i do budoucna. A vzhledem k tomu, že odpad třídíme tím víc, čím blíže máme sběrné místo, je pravděpodobné, že s rychlým zvýšením počtu sběrných nádob bude tato statistika i nadále příznivější.

Recyklace úsporných zářivek

Zářivky pracují na zcela jiném principu než klasické žárovky. Kompaktní zářivky vydávají svit díky elektrickým výbojům do par rtuti, které jsou uvnitř trubic. Rtuť je však ve všech svých skupenstvích látkou nebezpečnou a zdraví škodlivou. Proto by se společně s komunálním odpadem určitě neměla dostávat na obyčejné skládky, z níž se vstřebává do země, do vody a dostává se tak zpět k lidem. Dlouhodobé působení rtuti na lidský organismus způsobuje závažná zdravotní rizika.

Kromě toho, že zářivky v přírodě jsou nebezpečným zdrojem znečištění, je jejich třídění žádoucí ještě z jednoho důvodu. „Materiál, z něhož jsou úsporné zářivky vyrobeny, lze z 90 % znovu použít.“

Zářivky jsou během procesu recyklace rozdrceny a jednotlivé materiály jsou při tom od sebe odděleny. Mezi znovu využitelné komponenty patří například rtuť, která se využívá na výrobu čisté rtuti, sklo je po rozdrcení možné využít například jako izolační materiál ve stavebnictví. Další materiály jako mosaz, plasty a další materiály lze využít v průmyslu, buď coby technický materiál nebo pro výrobu nových komponentů.

Zdroj: www.nazeleno.cz , redakčně upraveno.
 
 
Reklama