Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Proběhla VII. mezinárodní konference LUMEN V4 2018

Ve dnech 18.– 20. září 2018 se v prostorách Grand Hotelu v Třebíči uskutečnila VII. mezinárodní konference LUMEN V4 2018 zaměřená na problematiku týkající se světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe.

Konferenci pořádala Česká společnost pro osvětlování a Vysoké učení technické v Brně, Ústav elektroenergetiky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Spolupořadateli konference dále byly společnosti pro osvětleování ze zemí V4, jmenovitě Polski komitet oświetleniowy, Slovenská svetelnotechnická spoločnosť a Világitástechnikai társaság.

Konference se účastnilo 131 osob, mezi nimiž byli jak přednášející, tak i posluchači. Dále se zúčastnilo 11 firemních partnerů a také nás podpořili tři mediální partneři. Na odbornou úroveň dohlížela mezinárodní vědecká komise složená s předních odborníků ze všech čtyřech zemí a záštitu nad technickou úrovní převzala prestižní společnost IEEE zastoupená československou sekcí IEEE a odbornou skupinou Power & Energy.

Odborná část konference

Konferenci zahájili předsedové národních společností pro osvětlování Visegrádských zemí a starosta města Třebíče. Následovaly tři bloky přednášek (Denní osvětlení, Rušivé světlo a Kolorimetrie). Druhý den konference obsahoval dva bloky přednášek (Měření a simulace, Energetické audity a řízení osvětlení).
Poslední den konference se dvěma bloky přednášek (Vnitřní osvětlení a speciální aplikace, Venkovní osvětlení) uzavřela ceremonie a předání putovního symbolu konference Lumen V4 do rukou předsedy Slovenské svetelnotechnické spoločnosti. Další konference Lumen V4 se tedy bude konat v roce 2020 na Slovensku.
Společenský program s tematikou světla

V rámci společenského večera proběhla i módní přehlídka zachycující vývoj zdrojů světla od doby kamenné až do konce 19. století s odpovídajícími modely ošacení předvádějících dam. Sýpku v pivovaru dlouhou 49 m následně ovládla diskotéka, která byla dále obohacena módními přehlídkami se zaměřením na vývoj světelných zdrojů od uhlíkové žárovky až po současnost a následně pak šatů se zakomponovanými rozsvícenými světelnými zdroji představujících vizi budoucnosti osvětlovací techniky. Tyto přehlídky připravil a prostory zapůjčil spolek Šemíka z Čechtína.