Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Investice SVJ do výměny osvětlení za LED technologie přináší úspory na více frontách

Současné LED zdroje svítí při výrazně nižší spotřebě energie více, a tedy za méně peněz. Je to technologie, která se dokáže investorovi odměnit velmi rychle, a to zejména tam, kde dochází často nebo trvale k osvětlování nebytových prostorů.

Je to moderní řešení, které vyhledává stále více společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Při výběru se však mohou setkat s velkou nabídkou technologicky zastaralých výrobků 2.–3. generace v hezkých obalech. Tyto produkty mají vyšší odběr a jejich účinnost již po prvním roce výrazně klesá. Přitom současná nejvyspělejší LED technologie je již 6. generace! Tyto kvalitní LED zdroje pak skutečně zaručují 50 000 hodin bezúdržbového provozu, a to při výrazném snížení provozních nákladů za energie ve společných prostorách bytových domů, garážích a bytů.

Ve srovnání s typickými zdroji osvětlení v bytových domech, jako jsou zářivky, úsporné žárovky či v některých případech ještě klasické žárovky, se pak při přechodu na LED zdroje jedná prakticky o bezúdržbový provoz. Kvalitní LED osvětlení vám ušetří nejen opravdu veliké provozní náklady za energii, ale také odpadají časté výměny nefunkčních zdrojů, tj. zářivek či žárovek.

Nahraďte stará a nehospodárná zářivková osvětlovací tělesa za moderní a kvalitní LED osvětlení. Nepřistupujte na polovičatá řešení v podobě náhrady zářivek za LED trubice do stávajících osvětlovacích těles, která jsou navíc ve většině případů proti bezpečnostním normám. Nenechte si znehodnotit vaši investici a zvolte řešení, které je osvědčené a funguje na 100 %. Cena kompletního LED osvětlovacího tělesa je velmi příznivá. Např. osvětlovací těleso Tornado stojí 1 390 Kč bez DPH.