Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkusme charakterizovat měřicí přístroje jako multimetr, osciloskop, wattmetr a termokameru

Měřicí technika je dnes klíčová k dosažení přesnosti a bezpečnosti téměř kdekoliv. S její pomocí můžete rychle a přesně identifikovat problémy, šetřit čas a peníze. Za pomoci multimetru, osciloskopu či termokamery získáte přesné informace, zvýšíte tak efektivitu práce a minimalizujete riziko poruch.

Multimetr

Multimetr:

Multimetr patří mezi univerzální měřicí přístroje, který slouží k měření různých elektrických veličin. Patří mezi základní vybavení každého elektrotechnika, elektrikáře nebo elektronika. Multimetr umožňuje měřit napětí, proud, odpor, kapacitu, frekvenci a další elektrické, ale i neelektrické parametry. Může být analogový nebo digitální, přičemž digitální multimetry jsou dnes běžnější a přesnější. Digitální multimetry mohou být také podle provedení jako standardní (ruční) nebo i klešťové. Analogové multimetry najdou využití ve školství jako výuková pomůcka ev. tam, kde je riziko poškození a zkreslení zobrazovaných hodnot vlivem silného elektromagnetického pole/ impulsu. Multimetry jsou využívány při instalaci, opravách a údržbě elektrických zařízení a obvodů.

Typické oblasti použití:

 1. Elektrotechnika a elektronika: Multimetry jsou široce využívány při měření napětí, proudu, odporu a kapacity v elektrických obvodech. Elektrikáři je používají při instalaci a opravách elektrických zařízení.
 2. Automobilová diagnostika: V autodílnách se multimetry používají pro diagnostiku elektrických a elektronických problémů ve vozidlech, například pro kontrolu dobíjení baterie.
 3. Průmyslová údržba: V průmyslových prostředích se multimetry používají k monitorování elektrických systémů a zařízení.

Příklady použití:

 • Měření napětí a proudu v elektrickém obvodu.
 • Kontrola rezistorů pro správnou hodnotu odporu.
 • Měření kapacity kondenzátoru.
 • Detekce poruchy v elektrickém zařízení.

Kritéria pro jejich výběr a nákup:

 1. Měřicí rozsahy: Zjistěte, zda multimetr pokrývá potřebné měřicí rozsahy pro vaše aplikace. Například, pokud pracujete s velkými napětími, potřebujete multimetr s dostatečně vysokým rozsahem pro napětí. Přístroje s rozsahy do 1 000 V jsou vhodné pro řadu standardních měření v průmyslu. Přístroje umožňující měření např. do 2 000 V stejnosměrného napětí najdou využití při kontrole velkých FVE instalací v tomto segmentu se jedná mj. o multimetry v klešťovém provedení.
 2. Přesnost: Hledáte přesný multimetr, zejména pokud budete provádět náročné měření.
 3. Typ multimetru: Rozhodněte se, zda potřebujete analogový nebo digitální multimetr. Digitální multimetry jsou obvykle přesnější a nabízejí více funkcí.
 4. Bezpečnost: Pokud pracujete s elektrickými obvody, zkontrolujte, zda multimetr splňuje bezpečnostní normy pro ochranu před elektrickým nebezpečím.
 5. Funkce: Zvažte, zda potřebujete další funkce, jako je měření teploty, kapacity, frekvence atd.
Osciloskop

Osciloskop:

Osciloskop je měřicí přístroj, který slouží k vizuálnímu zobrazení časově závislých signálů. Tento přístroj umožňuje sledovat změny napětí v průběhu času a zobrazit je na grafickém displeji ve formě oscilogramu. Osciloskop umožňuje analýzu signálů, měření frekvence, amplitudy, doby trvání a dalších parametrů. Je nepostradatelným nástrojem při ladění elektronických obvodů, diagnostice poruch a analýze signálů v elektronice a telekomunikacích.

Typické oblasti použití:

 1. Elektronika: Osciloskopy jsou nezbytným nástrojem pro analýzu elektrických signálů. Používají se k měření tvaru, frekvence a času trvání signálů.
 2. Telekomunikace: V telekomunikacích se osciloskopy používají pro analýzu signálů v telekomunikačních linkách a zařízeních.
 3. Vývoj elektronických zařízení: Při vývoji nových elektronických zařízení umožňuje osciloskop vizuální analýzu signálů a ladění obvodů.

Příklady použití:

 • Měření tvaru signálu generovaného elektronickým obvodem.
 • Analýza frekvence a amplitudy signálu.
 • Sledování změn signálu v čase.
 • Detekce chyb v elektronických obvodech.

Kritéria pro jejich výběr a nákup:

 1. Šířka pásma: šířka pásma osciloskopu určuje, jak rychlé signály dokáže zobrazit. Vyberte osciloskop s dostatečně velkou šířkou pásma pro vaše aplikace.
 2. Vzorkovací rychlost: Rychlost vzorkování je důležitá pro přesnou rekonstrukci signálů. Vyberte osciloskop s dostatečně vysokou rychlostí vzorkování.
 3. Počet kanálů: Rozhodněte se, kolik kanálů potřebujete. Osciloskopy mohou mít jednoduchý dvoukanálový design nebo více kanálů pro komplexnější analýzu.
 4. Typ zobrazení: Rozhodněte se mezi analogovým a digitálním osciloskopem. Digitální osciloskopy mají často více funkcí a jsou vhodnější pro moderní elektroniku. Dnes jsou v naprosté většině převažujícím druhem.
 5. Software a konektivita: Zkontrolujte, zda osciloskop nabízí možnost připojení k počítači a sdílení dat. Software pro analýzu může být užitečný.
Wattmetr

Wattmetr:

Wattmetr je měřicí přístroj používaný k měření elektrického výkonu ve wattech. Jeho hlavním účelem je určit, kolik energie je spotřebováno nebo produkováno v elektrickém obvodu. Wattmetry mohou být použity pro měření výkonu v jednofázových i třífázových systémech. Tento přístroj je klíčový pro monitorování energetické účinnosti zařízení a systémů, jako jsou elektromotory, generátory, elektrické sítě a další.

Typické oblasti použití:

 1. Energetika: Wattmetry se používají k měření spotřeby elektrické energie v domácnostech, průmyslu a obchodech.
 2. Elektrotechnická kontrola: V elektrotechnice se wattmetry využívají pro kontrolu výkonu elektromotorů, transformátorů a generátorů.
 3. Solární a větrná energetika: Při monitorování výkonu solárních panelů a větrných turbín jsou wattmetry klíčovým nástrojem.

Příklady použití:

 • Měření spotřeby elektrické energie v domácnosti.
 • Kontrola výkonu elektromotoru příp. topných zařízení.
 • Monitorování produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů.

Kritéria pro jejich výběr a nákup:

 1. Typ wattmetru: Existují různé typy wattmetrů, včetně digitálních a analogových. Vyberte ten, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
 2. Rozsahy měření: Ujistěte se, že wattmetr pokrývá potřebné rozsahy měření pro vaše aplikace.
 3. Přesnost: Přesnost měření výkonu je důležitá, zejména pokud pracujete s citlivými systémy.
 4. Typ připojení: Zkontrolujte, zda wattmetr lze snadno připojit k vašemu elektrickému obvodu, a zda podporuje podle potřeby jednofázové nebo třífázové měření.
Termokamera

Termokamera:

Termokamera je zařízení, které umožňuje vidět a měřit teplotu povrchu objektů a okolního prostředí na základě infračerveného záření, které emitují. Termokamery mají širokou škálu aplikací, včetně diagnostiky tepelných ztrát v budovách, detekce tepelných anomálií v elektrických a FVE systémech, při revizích, vyhledávání osob v nebezpečných prostředích a sledování teplotních změn v průmyslových procesech. Moderní termokamery jsou často vybaveny funkcemi analýzy a záznamu dat, což umožňuje inženýrům a technikům provádět detailní tepelné analýzy.

Celkově vzato, tyto měřicí přístroje mají klíčový význam v různých oblastech, od elektrotechniky a elektroniky po energetiku a průmyslové aplikace. Každý z nich má své specifické využití a umožňuje provádět přesné měření a analýzu, což je klíčové pro správnou funkci zařízení a systémů a zajištění jejich bezpečnosti a účinnosti.

Typické oblasti použití:

 1. Stavebnictví: Termokamery se používají pro detekci tepelných ztrát v budovách, což pomáhá zvýšit energetickou účinnost.
 2. Elektro a energetika: V elektrických systémech umožňují termokamery detekci přehřívajících se spojů a zařízení, což může zabránit vzniku požáru.
 3. Průmyslová údržba: V průmyslových prostředích se termokamery využívají pro monitorování teploty strojů a zařízení a také pro měření úniků potrubních systémů u tlakovzdušných rozvodů.

Příklady použití:

 • Detekce tepelných anomálií v elektrických a FVE panelech (zejména při jejich revizích).
 • Sledování teplotních změn v průmyslových procesech.
 • Diagnostika tepelných mostů v budovách.

Tyto měřicí přístroje jsou klíčovými nástroji v různých odvětvích a umožňují inženýrům a technikům provádět přesná měření a analýzy, což je nezbytné pro správné fungování zařízení a systémů, zvýšení efektivity a bezpečnosti. Využití najdou také jako nástroj včasné prevence a diagnostiky u revizí elektrického zařízení.

Kritéria pro jejich výběr a nákup:


 1. Teplotní rozsah: Vyberte termokameru s dostatečně širokým teplotním rozsahem pro vaše aplikace.
 2. Přesnost: Přesnost měření teploty je klíčovým faktorem. Zkontrolujte přesnost termokamery.
 3. Rozlišení obrazu: Vyšší rozlišení obrazu umožní detailnější analýzu. Zvažte potřebu vyššího rozlišení.
 4. Funkce analýzy: Některé termokamery nabízejí pokročilé funkce, jako je sledování teplotních změn v čase nebo analýza teplotních anomálií. Zkontrolujte, zda tyto funkce splňují vaše potřeby.
 5. Kompaktnost a odolnost: Záleží na tom, zda potřebujete přenosnou termokameru, kterou lze snadno přenášet do různých prostředí ev. jejich specifičnost (nárazu vzdornost, vhodnost do prašného nebo výbušného prostředí).

Při výběru těchto měřicích přístrojů je důležité zvážit specifické potřeby vašich aplikací a vybrat přístroj, který nejlépe vyhovuje vašim požadavkům na přesnost, výkon a funkce. Více informací o jednotlivých přístrojích naleznete na stránkách společnosti MICRONIX.