Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkoušky a certifikace plynových spotřebičů v prestižní české instituci

Strojírenský zkušební ústav (SZÚ) představuje mezinárodně respektovanou autoritu v oboru zkušebnictví, inspekce a certifikace.

SZÚ je notifikovanou osobou Evropského společenství pro posuzování shody podle evropské legislativy a patří mezi důvěryhodné a uznávané partnery na evropském i světovém trhu, což dokazuje i aktivní členství v mezinárodní asociaci TIC Council. SZÚ výrobcům, dovozcům či exportérům pomáhá při uvádění výrobků a služeb na trh a uvádění do provozu nových technických zařízení.

Historie SZÚ sahá až do 19. století, odkazuje se ke kořenům, které byly položeny v roce 1898, kdy byl v Jablonci nad Nisou otevřen Zemský ústav pro zvelebování živností při obchodní a živnostenské komoře. Stejný ústav byl otevřen o 21 let později v Brně v roce 1919. Nicméně Strojírenský zkušební ústav, s. p. byl jako takový založen v roce 1965. Hlavní sídlo podniku se nachází v Brně, odštěpný závod s dalšími zkušebnami potom v Jablonci nad Nisou. Dalšími významnými milníky byly roky 1997 a 2001, kdy se SZÚ stal Autorizovanou osobou 202, resp. Notifikovanou osobou 1015.

V současné době působí SZÚ celosvětově i díky síti svých obchodních zástupců. V roce 2020 tak Strojírenský zkušební ústav pomohl zákazníkům z 42 zemí světa.

Široká nabídka odborných služeb

Jednou z klíčových disciplín SZÚ je zkušebnictví, a to hned ve 4 hlavních oborech – tepelná technika, mechanická zařízení, elektrická zařízení a spotřební zboží. V akreditovaných laboratořích se zkouší například strojírenské, elektrické a stavební výrobky, plynové, tlakové a vytápěcí zařízení, hasicí přístroje, osobní ochranné prostředky, zdravotnické prostředky, manipulační techniku, hračky, nábytek, sportovní potřeby, spotřební zboží a provádí měření emisí.

Zaměřeno na tepelnou techniku

Zkušebna tepelné techniky a ekologických zařízení nabízí posuzování shody a zkoušení široké škály spotřebičů, například: kotlů, hořáků, zásobníkových ohřívačů vody, průtokových ohřívačů vody, plynových zařízení pro catering, konvekčních ohřívačů, světlých a tmavých infračervených červené ohřívače, zařízení na plynové prádlo a mnoho dalšího.

Konkrétně pro obor plynových zařízení SZÚ provádí informativní přezkoušení parametrů výrobku, akreditované zkoušky a posouzení shody s technickými normami a legislativními předpisy a následnou certifikaci. Paleta zkoušených spotřebičů je opravdu široká:

 • varné plynové spotřebiče
 • spotřebiče na plynná paliva určená k vytápění (kamna, krby)
 • ohřívače vzduchu a infrazářiče
 • plynové ohřívače vody (zásobníkové i průtokové)
 • kempinkový sortiment (svítidla, topidla, grily, vařiče)
 • spotřebiče na plynná paliva do prádelen (pračky, sušičky, žehliče, mandly)
 • chladničky na plynná paliva
 • plynové části průmyslových zařízení
 • kahany, ruční hořáky, pájecí hořáky
 • sušárny, pekařské pece
 • plynové osvětlení
 • zapalovače atd.

Ve zkušební laboratoři se připravují veškeré zkušební plyny podle ČSN EN 437 – Zkušební plyny – Zkušební tlaky – Kategorie spotřebičů.


V oboru lokálních spotřebičů na pevná paliva SZÚ nabízí posuzování shody, certifikaci, testování a informativní zkoušky. Poskytovány jsou i konzultace související s příslušnými požadavky na konstrukci, dokumentaci a navazující legislativy. Služby jsou nabízeny pro tyto produkty:

 • Krby
 • Akumulační kamna
 • Krbové vložky
 • Peletová kamna
 • Saunová kamna
 • Sporáky

Rozsah prováděných zkoušek potom zahrnuje ověření následujících kategorií:

 • konstrukce (materiál, tloušťka, rozměry, vybavení, údržba, čištění)
 • funkce (výkonové parametry, emisní parametry, hydraulická ztráta, emise hluku)
 • bezpečnost (povrchové teploty, přetopení, šíření plamene nebo kouře do násypky, těsnost, elektrická bezpečnost, elektromagnetická kompatibilita)
 • dokumentace (výkresy, technické návody, materiálové certifikáty, popřípadě elektroschémata)
 • parametry ekodesignu (sezónní účinnost, sezónní emise)
 • třída energetické účinnosti (index energetické účinnosti EEI)

Mezi další doplňkové služby patří například: zkoušky těsnosti, zkoušky tlakové ztráty nebo záznam teplotní mapy pomocí termokamery.

K provádění zmíněných zkoušek SZÚ využívá také tyto české technické normy:


 • ČSN EN 13240:2002/A2:2005 Spotřebiče na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – (kamna, krbová kamna)
 • ČSN EN 13229/A2:2005 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – (krbové vložky)
 • ČSN EN 12815/A1:2005 Varné spotřebiče pro domácnost na pevná paliva k vytápění obytných prostorů – (sporáky)
 • ČSN EN 15250:2007 Akumulační kamna na pevná paliva
 • ČSN EN 14785:2007 Kamna na pelety
 • ČSN EN 15821:2011 Saunová kamna na pevná paliva
 • ČSN EN 16510-1 Spotřebiče pro domácnost na pevná paliva

Zvyšte konkurenceschopnost vašich výrobků

Po vyzkoušení můžete nechat své výrobky v SZÚ rovnou certifikovat a výrazně tak posílit jejich pozici na trhu. Pro plynové spotřebiče často zákazníci volí certifikační značku kvality DVGW, které je vysoce ceněna především na německy mluvících trzích. Pro lokální spotřebiče na pevná paliva pak SZÚ nabízí například certifikační značky EPA a Flamme Verte, CSA nebo označení Ecodesign. Získat můžete také jednu z vlastních certifikačních značek SZÚ a na svých výrobcích ukázat, že byly odborně prověřeny uznávaným zkušebním a certifikačním subjektem.


SZÚ a Centrum technické normalizace

Strojírenský zkušební ústav úzce spolupracuje s Českou agenturou pro standardizaci a je jedním z Center technické normalizace. Účastní se celkem 17 komisí CEN a 4 komisí ISO:

 • CEN/TC 46 Kamna na kapalná paliva
 • CEN/TC 47 Rozprašovací hořáky na kapalná paliva a jejich součásti. Funkce. Bezpečnost. Zkoušení.
 • CEN/TC 48 Ohřívače vody na plynná paliva pro domácnost
 • CEN/TC 49 Spotřebiče k vaření na plynná paliva
 • CEN/TC 57 Kotle pro ústřední vytápění
 • CEN/TC 58 Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných nebo kapalných paliv
 • CEN/TC 62 Lokální spotřebiče k vytápění na plynná paliva
 • CEN/TC 106 Spotřebiče plynných paliv pro podniky veřejného stravování
 • CEN/TC 109 Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva
 • CEN/TC 131 Plynové hořáky s ventilátory
 • CEN/TC 180 Decentralizované plynové vytápění
 • CEN/TC 181 Spotřebiče na zkapalněné uhlovodíkové plyny
 • CEN/TC 238 Zkušební plyny, zkušební přetlaky a kategorie spotřebičů
 • CEN/TC 281 Spotřebiče, pevná paliva, zapalovače pro rožně
 • CEN/TC 295 Spotřebiče na pevná paliva pro obytné domy
 • ISO/TC 11 Kotle a tlakové nádoby
 • ISO/TC 109 Hořáky na kapalná paliva a související zařízení
 • ISO/TC 161 Řídící a bezpečnostní přístroje pro spotřebiče a soustavy na plynná paliva pro použití vyjma průmyslu
 • ISO/TC 291 Spotřebiče k vaření na plynná paliva pro domácnost

Pro více informací o komplexních službách SZÚ neváhejte navštívit webové stránky www.szutest.cz, kde naleznete kompletní informace o poskytovaných službách.


Strojírenský zkušební ústav, s.p.
logo Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Jsme jednou z největších akreditovaných zkušebních a certifikačních organizací v České republice s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízíme v oblastech posuzování shody výrobků, uvádění výrobků na trh, zkušebnictví, certifikace a odborného dohledu.