Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Digitalizace: výzva & šance – první digitální asistent efektivity u parních kotlů BOSCH

Rozsáhlá digitalizace kolem nás zasahuje do všech sfér života. Přenášíme velká množství dat, spojujeme fyzické a virtuální předměty, které na základě informačních a komunikačních technologií dokáží spolupracovat. Veškerá data následně propojujeme s databázemi, analyzujeme je a dále zpracováváme.

Tento pokrok zasáhl také energetiku a renomovaný výrobce parních, horkovodních a teplovodních kotlů BOSCH jako jeden z prvních vyvinul a uvedl na trh systém MEC – MASTER ENERGY CONTROL.

Co je MEC SYSTEM?

Regulace pro multivalentní systémy

Systémová regulace MEC umožňuje zkombinovat do jednoho efektivního energetického systému různá průmyslová zařízení jako např. kotle, kogenerační jednotky, akumulátory apod. a řídit je přes intuitivní uživatelské rozhraní. Systém v sobě snoubí vlastní inteligentní diagnostiku s bezpečným vzdáleným přístupem.

Digitální asistent efektivity

Integrované funkce energetického monitoringu kontinuálně monitorují toky energií a energetické náklady u systémů i jednotlivých kotlů. Vyhodnocování probíhá v několika rovinách:

 • Efektivita – snížení nákladu na palivo jako výsledek detailní analýzy
 • Provoz – monitorování provozních parametrů vede k optimálnímu provozu kotlů
 • Servis a údržba – důslednou analýzou provozních stavů a počtu provozních hodin je vytvořená analýza opotřebení a  naplánovaná údržba, resp. výměna jednotlivých dílů
 • Provozní kniha kotle – inteligentní digitální sběr dat vede k vyšší provozní bezpečnosti kotle
 • Home Screen – jednoduchý dohled pomocí přehledné vizualizace zařízení
 • Snadné připojení na řídicí techniku – jednoduchá integrace do systému řízení procesů prostřednictvím standardizovaného rozhraní
 • Vzdálený přístup – jednoduché monitorování systému a předávání poruchových hlášení přes MEC Remote

Digitální vizualizace archivních dat

 • Všechny naměřené hodnoty, události a nastavení parametrů se zaznamenávají a ukládají po několik let
 • Každý uložený datový bod lze zobrazit a analyzovat po celou dobu
 • V diagramu lze zobrazit až pět datových bodů (tzv. Report).

Knihovna dokumentů

 • Všechny dokumenty kotle včetně provozních návodů jsou již ve výrobním závodě uloženy v systému, samozřejmě v jazyce země instalace
 • Interní link umožňuje např. v případě poruchy rychlý a snadný přístup k chybovým hlášením
 • Provozovatel může ukládat také své vlastní dokumenty do MEC Optimize.

Jak funguje MEC SYSTEM u parních kotlů?

Efektivita

 • Monitorování zanášení kotle na straně vody a spalin
 • Signalizace zvýšených ztrát odkalem/odluhem
 • Jasné vyhodnocení účinnosti celého systému

→ Třídy účinnosti A, B, C a D udávají, jak daleko se aktuální účinnost kotlového systému liší od ideálního stavu.

Provoz

 • Sledování profilu vytížení kotle
 • Vyhodnocení provozních stavů kotle: počet studených startů, spínací cykly hořáku, kvalita vody (za předpokladu vedení digitální kotlové knihy)

→ Stavové kontrolky indikují odchylky od ideálního provozního chování.

Servis

 • Monitorování jednotlivých komponentů systému
 • Výpočet předpovědi opotřebení na základě provozního režimu
 • Podpora při plánování servisních služeb

→ Všechny důležité součásti jsou monitorovány s ohledem na jejich jednotlivé spínací cykly a limity opotřebení.

Inteligentní kotlová kniha

 • Automatické upozornění na nadcházející testovací intervaly a zbývající dny
 • Bezpečný záznam zapsaných hodnot s ochranou proti padělání
 • Automatické vyhodnocení systémových dat
 • Funkce exportu a tisku pro samostatnou archivaci nebo ručně psané opravy

→ Všechny zapsané hodnoty se vyhodnotí automaticky. Odchylky nebo mezní hodnoty jsou spolehlivě detekovány a okamžitě signalizovány. Všechny důležité součásti jsou monitorovány s ohledem na jejich jednotlivé spínací cykly a limity opotřebení.

Integrace do řídicích systémů

 • Připojení k lokálnímu řídicímu systému
 • Podporovány jsou protokoly BACnet, Modbus TCP a OPC UA
 • Všechny datové body jsou plně nakonfigurovány
 • Jasně definované rozhraní pro snadnou integraci systému

Vlastní vizualizace

 • Připojení k samostatnému počítači
 • Připojení pomocí ethernetového kabelu nebo existující zákaznické sítě
 • Plná funkčnost prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní MEC Optimize
 • Je možný volitelný přístup přes WIFI, je-li zákazníkem vytvořena síť

Výhody na první pohled

 • Systémové komplexní řešení včetně software/hardware a rozvaděče
 • Plná transparentnost dat a konektivita, vizualizace kompletního prostředí
 • Intuitivní obsluha a uživatelská interakce
 • Efektivní provoz zařízení díky optimální regulaci systému
 • I z dálky vše pod kontrolou, díky vzdálenému přístupu (via MEC Remote)
 • Schopnost multi-protokolace a jednoduchá integrace do různých systémů řídící techniky, např. BACnet, SCADA atd.
 • Jednoduchá integrace nových, stávajících, cizích produktů, jakož i sensority a aktority ze strany stavby

Výhled: MEC OPTIMIZE 2.0


Servisní technik dnes


Servisní technik zítra


Obr. 1: MEC Optimize – digitální asistent efektivity dnes
Obr. 1: MEC Optimize – digitální asistent efektivity dnes
Obr. 2: MEC Optimize – digitální asistent efektivity zítřka (update 2.0)
Obr. 2: MEC Optimize – digitální asistent efektivity zítřka (update 2.0)
Obr. 3: Vizualizace archivních dat
Obr. 3: Vizualizace archivních dat
Obr. 4: Příklad životnosti jednotlivých dílů
Obr. 4: Příklad životnosti jednotlivých dílů

Pro více informací o této unikátní systémové regulaci MEC SYSTEM nás kontaktujte na emailu prumyslove-kotle@cz.bosch.com.


Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
logo Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle

Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. vyrábí a dodává: průmyslové kotle parní, horkovodní, teplovodní, kotle na biomasu a dále komponenty, příslušenství kotlů, příslušenství kotelny a náhradní díly ke kotlům. Naše služby: prodej, uvádění do provozu, ...