Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Modul SVM30 – hotové řešení pro HVAC aplikace, tvrdí SOS electronic

Sensirion modul SVM30 měří koncentraci VOC, relativní vlhkost, teplotu pro aplikace a vypočítává koncentraci CO2eq z naměřené koncentrace H2. Používá senzory SGP30 a SHTC1. Na první pohled se zdá být příliš velký, posuďte sami.

Na první pohled vypadá plošný spoj velký a se zbytečně velkým konektorem. Každý průměrný návrhář plošných spojů určitě dokáže udělat totéž na plošném spoji třetinové velikosti. V čem je tedy háček? Podívejme se na to blíže.

Odběr SGP30 je přibližně 50 mA při 1,8 V, výkonová ztráta je tedy 90 mW. Stabilizátor napětí z 5 na 1,8 V přidá dalších 160 mW. Odběr SHTC1 je pouze 8,6 uA, což můžeme zanedbat. Generované teplo se šíří vedením přes plošný spoj a prouděním ohřátého vzduchu. Dobrý návrh plošného spoje musí minimalizovat oba přenosy tepla.

Rozsáhlé experimenty společnosti Sensirion umožnily stanovit pravidlo, že vzdálenost cca 5 cm mezi SGP30 a SHTx senzorem a frézovaná drážka v plošném spoji kolem SHTx je pro tento účel dostatečná. Když se podíváme na plošný spoj, uvidíme drážku kolem SHTC1 a dokonce dvě další drážky, protože na plošném spoji máme další zdroj tepla – stabilizátor napětí. Na plošném spoji jsou na straně SHTC1 pouze potřebné spoje a žádná zemní plocha, aby byl minimalizován přenos tepla přes měď. Tato opatření minimalizují přenos tepla vedením.

Sensirion modul SVM30 musí být umístěn v krabičce tak, aby vzduch proudil od SHTC1 k SGP30, což je také označeno na plošném spoji jako optimální směr proudění. Plošný spoj měří 39×15 mm. Stále si myslíte, že je příliš velký?

Co se nachází na plošném spoji

Snímač plynů SGP30, který kombinuje vícero snímacích elementů z oxidů kovů – pixelů – na jednom čipu, čímž umožňuje měřit koncentraci VOC (výpary těkavých látek) a H2 a vypočítat ekvivalentní koncentraci CO2eq z naměřené koncentrace H2. Snímací element má bezkonkurenční odolnost vůči kontaminaci siloxany, které se často vyskytují ve vnitřním prostředí, což umožňuje jedinečnou dlouhodobou stabilitu a nízký drift.


Snímač vlhkosti a teploty SHTC1, který pokrývá rozsah měření relativní vlhkosti (RH) 0 až 100 % relativní vlhkosti (RH) a rozsah měření teploty −20 až 85 °C s typickou přesností ±5 % RH a ± 1 °C.

Je dobře známo, že všechny MOX (metal oxide) senzory jsou citlivé na vodní páry. SGP30 podporuje kompenzaci vlhkosti. Stačí přečíst aktuální relativní vlhkost a teplotu z SHTC1, vypočítat absolutní vlhkost, převést výsledek na formát požadovaný SGP30 a zapsat ji do SGP30 příkazem „Set humidity“.

Modul používá konektor Scondar SCT2001WR-S-4 (kompatibilní s JST S4B-PH-SM4-TB). Pro podporu vývoje vám nabízíme protikus, JST PHR-4 a nakrimpované vodiče.

Oba senzory, SGP30 a SHTC1 podporují rychlý I2C mód (400 kHz), ovšem v důsledku kapacitní vazby mezi vodiči v kablíku doporučujeme používat frekvenci SCL max. 100 kHz.

Použití

SVM30 je vhodný zejména pro ty z vás, kteří upřednostňujete použití hotových modulů před vlastním vývojem. SVM30 se výborně hodí pro pračky vzduchu, ale i pro aplikace v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC).

Seznamte se s SVM30

Nejvhodnější způsob jak otestovat vlastnosti SVM30 je pomocí zkušebního kitu SEK-SHTxx/SGP30, SEK-SVM30-J, modulu SVM30-J s kablíkem pro připojení ke kitu a softwaru Sensirion Control Center. Software je dostupný pro Windows, Linux a macOS.

Modul SVM30-J zařadili SOS electronic mezi své skladové zboží. Pokud máte zájem i o další produkty značky Sensirion, nebo pokud potřebujete více informací, rádi vám poradí na adrese sensirion@soselectronic.com.