Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řízení provozu vytápění a přípravy TUV ze solárních panelů, zemních vrtů a tepelného čerpadla

V roce 2015 byla společností MICRONIC Přerov dokončena implementace řídicího systému Tecomat Foxtrot pro řízení ekonomického provozu vytápění a přípravy TUV ze solárních panelů, zemních vrtů a tepelného čerpadla. Cílem řešení bylo zajistit energetickou soběstačnost administrativní budovy a sportovního centra.

Realizace: MICRONIC Přerov s.r.o.


Budova je vybavena kombinovanými FVE a solárními panely, které během pracovního dne dodávají elektrickou energii administrativní budově. Navíc v letním období jsou panely FVE pro vyšší účinnost ochlazovány teplosměnným médiem v solárních panelech. Získaná energie se nejprve používá pro pokrytí energetické potřeby (zejména TUV) sportovní haly a následně přebytky jsou ukládány do čtyř zemních vrtů za účelem akumulace energie.

Akumulovaná energie v zemi se využívá v zimním období, kdy tepelné čerpadlo zemní teplo převádí do topného systému celé budovy. Celý systém je vybaven 39 ks teplotních čidel a 9 ks kalorimetrů, které zabezpečují dokonalý přehled o dodávané a odebírané energii v jednotlivých režimech provozu.

Na výřezu vizualizace jsou vidět např. teploty média v jednotlivých vrtech a kontrolní teploty. Těchto osm měřicích bodů je rovnoměrně rozmístěno mezi prvním a druhým vrtem. Všechny důležité hodnoty a informace o aktuálním stavu systému jsou zaznamenávány do databáze a průběžně vyhodnocovány. V případě poruchy je posílána SMS strojníkovi a e-mail definovaným osobám. Ovládání systému je možné prostřednictvím WEB aplikace, ale i SMS povely.


Na výřezu vizualizace jsou vidět např. teploty média v jednotlivých vrtech a kontrolní teploty.
Teco a.s.
logo Teco a.s.

Vývoj a výroba řídicích systémů nejen pro inteligentní řízení domů a budov. Systémy Tecomat Foxtrot jsou chytrým standardem umožňujícím ovládat veškeré současné technologie přes nejrůznější komunikační zařízení od vypínače po dotykové panely.